• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Laikas kokybės revoliucijai sveikatos priežiūros sektoriuje

Ketvirtadienis, 2019 Sausio 17

 

Pagrindinis šio leidinio dėmesys skiriamas būtinybei peržengti tokenizmą (simbolines, dėl akių vykdomas priemones), kurios skatina skirtingų rūšių sveikatos priežiūros įstaigų pelno siekimą, pateiktą kaip „visuotinė sveikatos apsauga“ skirtingų rūšių sveikatos įmonėms. Jau keletą metų Viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (PSI, angl. Public Service international)   laikosi tokios pozicijos, kad sveikatos kokybė skirta viskam kas mums yra būtina, ir tai įmanoma tik tada, kai tai yra yra viešai pristatoma.

Pasaulinės sveikatos komisijos Lancet dėl aukštos kokybės sveikatos sistemų SDG eroje ( angl. The Lancet Global Health Commission on High Quality Health Systems in the SDG Era ) ataskaita, kuri buvo išleista rugsėjo mėn., sustiprina mūsų požiūrį. Ji aiškiai parodo, kad visuotinė sveikatos aprėpties strategija nėra pakankama, siekiant pagerinti mažas pajamas gaunančių ir vidutines pajamas gaunančių šalių sveikatą (LMICs). Geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra būtinas siekiant nuolat gerinti sveikatos rezultatus ir visapusiškai įgyvendinti žmogaus teisę į sveikatą.

Ataskaitoje „Laikas kokybės revoliucijai“ (angl. Time for a Quality Revolution”) pabrėžiami stiprių sveikatos sistemų svarba ir poreikis vyriausybėms investuoti į žmones orientuotų sveikatos sistemų, užtikrinančių saugią, veiksmingą ir kokybišką priežiūrą, projektavimą ir kūrimą.

Ši perspektyva patvirtina kai kurias  dar liepos mėnesį išreikštas  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), Pasaulio banko (PB) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pažiūras.  Dokumente „Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Pasaulinė visuotinės sveikatos aprėpties sąlyga“  trys tarptautinės organizacijos pastebėjo, kad „geresnė prieiga prie sveikatos priežiūros neskiriant dėmesio jos kokybei nepasieks  norimų gyventojų sveikatos rezultatų“.

Be to, jie sutiko, kad „aukštos kokybės, saugi, į žmones orientuota sveikatos priežiūra yra viešoji gėrybė, kuri turėtų būti užtikrinta visiems piliečiams“, pabrėžiant, kad sveikatos priežiūros kokybė yra į žmones orientuotos sveikatos priežiūros pagrindas.

Tai yra pozicijos, kurias PSI ir jai priklausančios profesinės sąjungos visame pasaulyje išlaikė per daugelį metų, kai vyko tarptautinių finansų institucijų vykdomos reformos, kurios kenkia jau pažeidžiamų sveikatos sistemų pajėgumams. Mes visada pasisakėme už visuotinę prieigą prie kokybiškų sveikatos paslaugų. PSI taip pat nuolat akivaizdžiai  pabrėžė: tai įmanoma, tik kaip visuotinė visuomenės sveikatos priežiūra.

Valdžios institucijos turi vykdyti išsamią reformą, kad galėtų atlikti kokybiškas sveikatos priežiūros revoliucijas. Šiuo klausimu sutaria  visi sveikatos ir socialinės sektoriaus suinteresuoti subjektai, įskaitant PSI. Tačiau, kaip  ginčijama ir Bellagio deklaracijoje dėl aukštos kokybės sveikatos sistemų, kad „šios reformos nebus sėkmingos, neįtraukiant privačiojo sveikatos sektoriaus ir kitų sektorių“, atrodo, kad atrodanti tiesa įgyja grėsmingų trūkumų.

Kyla klausimas ne tik apie privataus sektoriaus įtraukimą, bet ir apie tai, kaip tai padaryti. PSI priklauso  privataus sektoriaus filialai, kuriuos ji atstovauja. Gali būti, kad nėra realu palikti tam tikro lygio privataus sektoriaus dalyvavimą sveikatos priežiūros paslaugų teikime, tačiau toks įsitraukimas turi tinkamai įvertinti  sveikatą kaip pagrindinę visų asmenų teisę darbe. Todėl reikia pripažinti, kad sveikatos priežiūra nėra prekė, net jei ji tiekiama per privačius paslaugų teikėjus. Sveikatos paslaugų teikimo rinkodara turėtų būti ribojama, siekiant užtikrinti kokybišką  ir  visuotinai prieinamą sveikatą.

Nuo devintojo dešimtmečio per  privačias finansų iniciatyvas, vėliau ir per kitas viešojo ir privataus sektorių partnerystes, privataus sektoriaus dalyvavimas visuomenės sveikatos srityje, įskaitant paslaugų ir darbuotojų sutarčių sudarymą, prisidėjo prie kokybės krizės su kuria mes susidūriame šiandien. Farmacinės korporacijos ir sveikatos draudimo bendrovės, kurios yra privataus sektoriaus gigantai, kaip pvz.  pasaulinės sveikatos ir socialinės rūpybos įmonės, taip pat nugrimzdė milijardus dolerių, kurie galėjo būti investuoti į kokybiškas viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas, kaip nuomos mokesčiai - gerokai daugiau nei  būtų galima teisėtai laikyti  pelnu. Nemažai tarptautinių sveikatos bendrovių taip pat buvo įtrauktos į mokesčių slėpimą.

Be to, kokybiškos privačių paslaugų teikėjų teikiamos sveikatos priežiūros kainos yra didesnės nei daugumos gyventojų, ypač mažas  ir vidutines pajamas pajamas gaunančiose šalyse. Vienintelis būdas, kaip šie žmonės galėtų gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, yra tai, kad vyriausybės būtų priverstos “ tvirtai laikytis nustatytų procedūrų".

Ataskaitoje buvo pabrėžta:

Sveikata yra pagrindinė žmogaus teisė. Užtikrinti atsakomybę, kad kiekviena moteris, vyras ir vaikas gautų kokybiškas sveikatos paslaugas, priklauso nuo vyriausybių pečių. Susirūpinimą kelia tai, kad  pasaulinė sveikatos komisija Lancet  pastebėjo, kad dėl prastos  sveikatos priežiūros kokybės kasmet prarandame ne mažiau kaip 8 milijonus žmonių. Todėl mums reikia peržengti dominuojančią visuotinės sveikatos aprėpties perspektyvą.

Visame pasaulyje vyriausybių iššūkis siekti, kad žmonės būtų svarbiau nei pelnas. Paprastai tai neturėtų būti iššūkis, nes vyriausybės turėtų tarnauti žmonėms, o ne didelėms įmonėms. Tačiau abejotina daugiašalių korporacijų įtaka vyriausybėms ir daugiašalėms tarptautinių organizacijų sprendimų priėmimo procesams tapo tokio plataus masto, kad iš naujo kitaip  įvardina  aukštus tikslus. Pavyzdžiui, „visuotinė sveikatos aprėptis“ nereiškė visuotinės prieigos prie kokybiškos sveikatos.

Vyriausybės turi tinkamai investuoti į visuomenės sveikatos sistemą ir skatinti suderintą trišalį socialinį dialogą šiame sektoriuje, kaip susitarta  darbiniame dokumente „ 2017-2021 m. penkerių metų veiksmų planas sveikatos užimtumui ir ekonominiam augimui“. Jie taip pat turi užtikrinti, kad privatūs sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai laikytųsi kokybės standartų, susijusių su paslaugų teikimu ir sveikatos priežiūros darbuotojų darbo sąlygomis.

 Straipsnį EN kalba galite skaityti čia.

 

0
0
0
s2smodern
Į viršų