• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

LSADPS pozicija dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio

Trečiadienis, 2019 Sausio 23

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, atsakydama į 2019-01-21 raštą Nr. (1.1.25-141)10-393 „Kvietimas į posėdį“, teikia savo nuomonę šiais Jūsų rašte pateiktais klausimais:

  1. Ar kadencijų nustatymo universiteto ligoninių padalinių ir filialų vadovams bei universiteto ligoninių sveikatos priežiūros specialistams (darbuotojų įdarbinimas pagal terminuotas darbo sutartis) yra tikslingas.

Darbo kodekso 68 straipsnio 4 d. nustato, kad terminuotų darbo sutarčių, kurių maksimalus terminas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai, sudarymo galimybę su renkamais ar skiriamais darbuotojais, kūrybinių profesijų ir mokslo darbuotojais, kolegialių renkamųjų organų skiriamais darbuotojais ar kitais darbuotojais viešojo intereso gynimo tikslais nustato kiti įstatymai. Tokios sutartys gali būti sudaromos arba pratęstos įstatymo nustatytu pagrindu ir kitos šio straipsnio nuostatos joms netaikomos. Universitetinės ligoninės dalyvauja ne tik mokymo procese, bet ir teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl sudaromos terminuotos darbo sutartys su visais sveikatos priežiūros specialistais dirbančiais universitetinėse ligoninėse prieštarauja Darbo kodekso 68 straipsnio 4 d. Juolab, kad terminuotų darbo sutarčių sudarymas turi būti ribojamas pagal 1999 m. ES direktyvą dėl terminuotų darbo sutarčių, nes terminuotos darbo sutartys yra vienpusiškai nenaudingos darbuotojui. Direktyvoje nurodoma, kad terminuotos darbo sutartys kelia papildomą stresą darbe, darbuotojai dažniau patenka į nelaimingus atsitikimus darbe, nutraukti terminuotą darbo sutartį pasibaigus jos terminui nereikia jokios priežasties. Be to pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas negali planuoti savo finansinės padėties, joks bankas nesuteikia paskolų darbuotojams turintiems terminuotas darbo sutartis.

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, siūlome Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme įtvirtinti nuostatas nurodant, kad terminuotos darbo sutartys universitetinėse ligoninėse sudaromos tik su tais sveikatos priežiūros specialistais ir tik dėl tokių darbų, kurie tiesiogiai susiję su mokymo procesu.

 

  1. Ar tikslinga būtų nustatyti, kad ir kitose ne universiteto ligoninėse padalinių ir filialų vadovai būtų įdarbinami kadencijai ( įdarbinami pagal terminuotas darbo sutartis)

            Manome tikslinga būtų nustatyti, kad ne universitetinėse ligoninėse padalinių ir filialų vadovai būtų įdarbinami pagal terminuotas darbo sutartis. Išimtys gali būti paliekamos savivaldybių viešosioms įstaigoms, kuriose darbuotojų skaičius yra nedidelis.

 LSADPS informacija   

 

0
0
0
s2smodern
Į viršų