• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pirmadienis, 2020 Balandis 20
 
 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga nuotrauka.

Kaip 2020 m. skirsime GPM dalį paramai: atsakymai į aktualiausius klausimus čia:

Jau galima skirti dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms, organizacijoms bei politinėms partijoms. Tai nieko papildomai nekainuojantis, tačiau veiksmingas būdas paremti ir profesines sąjungas. Pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip skirti šią paramą.
Kokį mokestinį laikotarpį nurodyti prašyme pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms?
Gyventojai ir toliau galės skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama penkis mokestinius laikotarpius.
Ar gyventojams reikės tikslinti ankstesniais metais teiktus prašymus vien dėl sumažėjusios procentinės pajamų mokesčio dalies?
Dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių Prašymų tikslinti nereikės. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:
• 1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirti 2 procentai pajamų mokesčio;
• 0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio;
• 0,6 procento pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio.
Jeigu Prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas.
Ar tai, kad už 2018 m. mokestinį laikotarpį buvo galima skirti didesnes procentines pajamų mokesčio dalis nei už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius reiškia, kad pervedama pajamų suma sumažės?
Nuo 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų pajamų pervestinas pajamų mokesčio procentinis dydis sumažintas, todėl, kad pagal LR socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2019 m., darbo užmokestis yra indeksuojamas padidinant bruto darbo užmokestį 1,289 karto, o pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusį LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnį, pakeisti ir pajamų mokesčio tarifai. Pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusius LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimus, gyventojo pajamos gali būti apmokestinamos ne tik 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, bet ir, priklausomai nuo pajamų rūšies, nuo 15 iki 20 proc. bei nuo 20 iki 27 proc. pajamų mokesčio tarifu.
Taigi, nors už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius procentinė pajamų mokesčio dalis, kurią gyventojas gali skirti kaip paramą (1,2 proc.), palyginus su 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (2 proc.) sumažėjo, faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma nesumažės.
Pavyzdys:
Gyventojas 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gavo 9704 EUR (neatskaičius mokesčių) su darbo santykiais susijusių pajamų. Šioms pajamoms, pritaikius priklausantį 2108 EUR neapmokestinamąjį pajamų dydį, buvo pritaikytas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas ir per mokestinį laikotarpį nuo gyventojo pajamų buvo išskaičiuota 1139,4 EUR pajamų mokesčio. Gyventojas pateikė prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį už 2018 m. mokestinį laikotarpį, kuriame nurodė, kad pageidauja 2 proc. skirti paramos gavėjui – švietimo įstaigai. Pagal pateiktą prašymą mokesčių administratorius pervedė 22,79 EUR (per mokestinį laikotarpį išskaičiuota 1139,4 EUR pajamų mokesčio suma, padauginta iš 2 proc.).
Nuo 2019 m. sausio 1 d., sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamus gyventojų pajamų mokesčius bei socialinio draudimo įmokas, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) padidėjo 1,289 karto. Todėl, 2019 metais gyventojo bendra metinė apskaičiuota pajamų suma sudarys 12508,46 EUR (9704 EUR suma, padauginta iš koeficiento 1,289). Nuo šių pajamų (atėmus priklausantį 2772,73 EUR neapmokestinamąjį pajamų dydį), pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, per 2019 m. išskaičiuota 1957,15 EUR pajamų mokesčio suma. Gyventojas pateikė prašymą už 2019 m. mokestinį laikotarpį ir nurodė, kad pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.) vaikų darželiui. Pagal gyventojo pateiktą prašymą pervesta 23,49 EUR suma (per mokestinį laikotarpį išskaičiuota 1957,15 EUR pajamų mokesčio suma, padauginta iš 1,2 proc.).
Kaip ir kur pateikti prašymą?
Iki 2022 m. prašymo pervesti GPM dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms gali būti teikiama šiais būdais:
1. Užpildžius popierinį prašymą, formą FR0512 (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
2. Užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Kaip ir anksčiau, prašymus gyventojai (ar jų įgalioti atstovai, turintys teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventoją VMI) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Konsultacijos teikiamos ir Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, o popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamų mokesčio dalies skyrimas e. Būdu yra saugesnis ir paprastesnis būdas skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skirs savanoriškai.
Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau - VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą. VIPT sąrašas parsisiuntimui čia.
Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?
Prašyme galima nurodyti:
• skiriant iki 1,2 proc. pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;
• skiriant iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
• skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.
Pažymėtina, kad pajamų mokesčio dalis nepervedama, jeigu konkrečiam paramos gavėjui pervestina pajamų mokesčio suma už mokestinį laikotarpį yra mažesnė nei 3 Eur.
Ar bus nagrinėjamas Prašymas, kai gyventojas pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjo pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau to nepadarė iki nustatyto termino?
Tokiu atveju Prašymas nebus nagrinėjamas.
Kur šiuo metu skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys?
Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1)

Ketvirtadienis, 2020 Balandis 16

Karantino metu darbą gydymo įstaigose organizuoti taip, kad būtų užtikrintas maksimalus medikų ir pacientų saugumas, taip pat užtikrinti ekonomines sveikatos priežiūros darbuotojų garantijas – dėl šių kovos su pandemija principų sutarė sveikatos priežiūros specialistus atstovaujančios profesinės organizacijos, su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pasirašiusios bendrą deklaraciją.

Joje numatyta, kad kova su koronavirusu grindžiama tinkamos darbuotojų saugos sistemos užtikrinimu ir efektyviu sveikatos priežiūros sistemos darbo perorganizavimu.

Deklaraciją pasirašė Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos sveikatos apaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija. 

DEKLARACIJĄ GALITE RASTI ČIA.

V-858 DEKLARACIJOS forma  rasite čia

Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus Karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimo (V8-48) čia:

 Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ši situacija reikalauja vienybės, susitelkimo ir ryžto. Ryžto ne kalbose, bet realiuose darbuose. Kito kelio į sėkmę tiesiog nėra.

„Naujasis koronavirusas yra iššūkis visiems. Tad ir įveikti jį turime drauge. Būtent tai atspinti ši deklaracija, kuri yra bendras visų pusių įsipareigojimas daryti viską, kad šią kovą laimėtume. Visų pirma – tai deklaracija dėl darbuotojų saugos užtikrinimo. Tad dėkoju organizacijoms, vis dėlto, įvertinusioms šios deklaracijos svarbą ir palaikančioms idėjas, kurios yra itin svarbios šiandieniniame kontekste. Viliuosi, kad ir kitos organizacijos neliks nuošalyje ir bendri sutarimai bus rasti. Susitelkimo ir solidarumo šiandien reikia kaip niekad“, – sako ministras A. Veryga. 

Be to, jis priduria, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija, jog ši darbuotojų saugos deklaracija kelia grėsmes medikų atlyginimams, yra visiškai nepagrįsta. Priešingai – šia deklaracija yra siekiama užtikrinti darbuotojų ekonominių garantijų įgyvendinimą. Jei medikai laikinai (karantino laikotarpiu) pagrindiniu krūviu dirbtų vienoje iš pasirinktų įstaigų, jų atlyginimas niekaip neturėtų nukentėti, nes gydymo įstaigoms mokama viena dvyliktoji sutartinės su teritorinėmis ligonių kasomis sumos. Paprastai tariant, tai reiškia, kad nė viena įstaiga darbo užmokesčio fondo nepraranda, nepaisant suteiktų paslaugų masto.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad, atsižvelgus į rizikas, kurias esant parodė infekcijos plitimo atvejai gydymo įstaigose, jau nuspręsta, kad visi medikai nuo šiol turės pateikti duomenis apie visas savo darbovietes – tiek privačias, tiek valstybines. Tokia naujovė niekaip neribos medikų darbo, tačiau įstaigų vadovams leis efektyviau įsivertinti rizikas ir grėsmes, užsikrėtimo atvejus, jų atsekamumą ir užkirs kelią kryžminiam užsikrėtimo plitimui.

 Visuomenės informavimo grupės (VIG) informacija

LSADPS informacija

Penktadienis, 2020 Balandis 10

Mielieji!

Sveikinu Jus artėjančių šventų Velykų proga.

Tegul ši pavasario šventė pripildo Jūsų namus gėrio, grožio ir vilties.

Teužpildo mus brėkštantis šv.Velykų rytas šiuo metu ypač reikalinga šviesa ir tikėjimu.

Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems sveikatos,  giedros nuotaikos , naujų idėjų ir sėkmės Jūsų darbuose!

                           

 Aldona Baublytė

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Penktadienis, 2020 Balandis 10

Sprendimas dėl COVID -19 ligos (koronovirusinės infekcijos) epideminės situacijos, infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi ir atvejų valdymo įvertinimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose žiūrėti čia:

Rekomendacijos dėl sąlytį su COVID -19 atveju turėjusių asmenų valdymo žiūrėti čia:

 

Ketvirtadienis, 2020 Balandis 09

2020.04.07 dieną  Lietuvos medikus atstovaujančios  organizacijos ir profesinės  sąjungos pasirašė  Kreipimasis  Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai  Dėl medikų apsaugos COVID - 19 pandemijos metu, pabrėždamos, kad mūsų visų pastangos turi būti nukreiptos gyvybių išsaugojimui ir prašome bei raginame nedelsiant priimti šiuos į medikų ir pacientų apsaugą nukreiptus sprendimus bei vykdyti jų kontrolę.

Kreipimasis Dėl medikų apsaugos COVID -18 pandemijos metu rasite  čia:

 

 

Į viršų