• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pirmadienis, 2019 Rugsėjis 30

Penktadienį, t.y. rugsėjo 27 d. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga kartu su Lietuvos profesinių sąjungų Konfederacija prisidėjo prie "Judėjimo "Fridays For Future Vilnius" "Eitynių už ateitį", įvykusių Vilniuje.

Šiuo metu mus yra ištikusi klimato krizė. Mūsų planetos - mūsų namų - būklė lemia mūsų ateitį ir visos žmonijos išlikimą. Nesitvarkydami su milžiniška klimato kaitos grėsme mes žengiame į pražūtį. Su šiuo suvokimu, daugumoje pasaulio šalių buvo rengiami globaliniai Klimato streikai ir protestai  nuo rugsėjo 20 iki 27 dienos. 
Prisidėdami prie šios kilnios akcijos ir mes visi kartu  žygiavome nuo LR Seimo rūmų link Vinco  Kudirkos aikštės, kur išreiškėme viltį, kad vyriausybių pažadai spręsti klimato kaitos problemą taps ne gražiomis deklaracijomis, bet realiais darbais.  Su skanduote " Visi žino visi šneka - šiandien mūsų Žemė dega"! eisenos dalyviai reikalavo, kad klimato krizė taptų prioritetu politikoje, ekonomikoje ir platesnėje visuomenėje. Kovoje prieš milžinišką ekologinę katastrofą yra gyvybiškai svarbus koordinuotas veiksmas ir solidarumas. 

                                                                        

 

Ketvirtadienis, 2019 Rugsėjis 19

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.432/77         

"Dėl sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų" pakeitimo.

Įsakymas 2019 m. rugsėjo 16 d. Nr.V - 1065/A1 -529, žiūrėti čia:

Ketvirtadienis, 2019 Rugsėjis 19

Šiandien Vilniuje vyksta baigiamoji tarptautinio projekto "Darbuotojų įsitraukimo darbovietėse ir jų komunikacijos gebėjimų stiprinimas" baigiamoji konferencija.

Darbuotojų ir darbdavių atstovai iš Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Slovakijos bei Lietuvos dalinasi gerąja patirtimi apie tai, kaip šiose šalyse vykdomas darbuotojų informavimas ir konsultavimas įmonėse, aptariami projekto rezultatai bei tolesnės bendradarbiavimo perspektyvos.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) šiame projekte dalyvauja kaip viena iš partnerių.
Šiandien renginyje Lietuvai atstovauja LPSK projektų vadovė Danutė Šlionskienė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narys Algis Sodaitis, Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė bei Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos komunikacijos koordinatorė Jūratė Jasiūnienė. 

                         

                          

 

Penktadienis, 2019 Rugsėjis 13

Lietuvos sveikatos apsaugo darbuotojų profesinė sąjunga vėl tęsia seminarų  ciklą "Stresas mediko darbe ir gyvenime. Paprasti ir veiksmingi būdai stresui mažinti".

Rugsėjo 12 d. mokymus pradėjo Santaros Vaikų ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, kurios pirmininkė yra Stasė Styraitė. Seminaro lektorė psichologė psichoterapeute Rosita Pipiriene, supažindina medicinos darbuotojus su streso darbe valdymo subtilybėmis, kaip dirbti su agresyviais ir konfliktiškais pacientais: pagalbos galimybės, bendravimo ypatumai ir galimos problemos. Paliestos aktualios  temos, tokios, kaip -  "Streso samprata, gamtos duoti resursai stresui valdyti. Mediko darbas - nuolatinis streso šaltinis. Kaip dirbti nepervargstant ir "neperdegant." Agresijos priežastys ir pasireiškimo formos. Destruktyvaus pykčio ir agresijos prevencija, intervencija ir galimos problemos.

Seminaras užregistruotas informacinėje METAS sistemoje, dalyviams yra  išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, įrodantys, kad mokymo programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

Seminaro akimirkos.                                                                   LSADPS informacija.

Penktadienis, 2019 Rugsėjis 13

Rugsėjo 5-7d. Palangoje vyko  kasmetinis LPSK Moterų Centro Seminaras "Socialinis dialogas Lietuvoje." Susirinko Lietuvos profesinių sąjungų Moterų Centro atstovės. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo  - vadybininkė, MC Valdybos narė ir pirmininkės Irenos Petraitienės  pavaduotoja Henrita Maštauskaitė bei Antakalnio ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narė Soneta Burbajickaja. Moterų Centro kasmetinis susirinkimas  jau tapo gražia tradicija, baigiantis vasarai susirinkti Palangoje, pabūti kartu, dalyvauti atviruose mokymuose. Šiemet pagrindinis seminaro dėmesys buvo skiriamas socialiniam dialogui Europoje ir Lietuvoje bei kolektyvinių derybų problematikai, šakos nacionaliniu lygmeniu.
Seminaro dalyvius pasveikino LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK MC pirmininkė Irena Petraitienė, kuri padėkojo moterims už buvimą kartu, solidarumą sprendžiant iškilusias problemas ir ieškant sprendimo būdų.

Seminare dalyvavo pranešėjos iš Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Dovilė Pranauskienė ir Asta Žvaliauskienė su tema "Socialinių ekonominių problemų sprendimo raktas - socialinis dialogas" ir Jolanta Bieliauskienė su pranešimu "Socialinio dialogo ištakos ir demokratinis įmonių valdymas."

Renginyje moterys labai aktyviai dalyvavo įvairiuose diskusijose, aptarimuose, vyko produktyvus ir intensyvus darbas darbo grupėse, kuriuose ieškojo sprendimo būdų, kaip pagerinti socialiai pažeidžiamų grupių darbuotojų (neįgaliųjų, priešpensijinio amžiaus, besilaukiančių moterų) darbo sąlygas, kaip dar labiau suaktyvinti LPSK  Moterų centro veiklą, profesinių sąjungų veiklą, taip pat vyko LPSK MC nuostatų apžvalga ir aptarimas, galimų naujų pakeitimų įtraukimas.

Seminaro metu sukurtas naujas  LPSK Moterų centro Facebook puslapis - LPSK Moterų centras, kuriame bendrai dalinsimės MC naujienomis ir veikla.

LPSK MC seminaro bendra dalyvių nuotrauka.

                                                                      MC-NUOTRAUKA.jpg - 154.77 kB

 LSADPS informacija

 

 

Į viršų