• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Penktadienis, 2019 Sausio 11

Ribotas kadencijų skaičius gydymo įstaigų vadovams, daugiau skaidrumo ir modernių vadybos metodų diegimas – tokios permainos artimiausiu metu laukia valstybinių sveikatos įstaigų. Tuo tikslu reformuojant sveikatos sistemą siūloma modernizuoti valstybinių gydymo įstaigų valdymą, vadovaujantis geriausia verslo ir kituose valstybės sektoriuose pasiteisinusia praktika bei užsienio šalių patirtimi, diegiant šiuolaikinės vadybos įrankius.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, sėkminga visos sveikatos sistemos reforma yra neatsiejama nuo naujos, šiuolaikiškos vadybos praktikos diegimo gydymo įstaigose.

 „Tad reforminiuose projektuose, kurie turėtų būti pateikiami poryt Seime, siūlome sprendimus, kurie leistų užtikrinti, jog gydymo įstaigos teiktų kokybiškas, žmonių lūkesčius atitinkančias paslaugas ir tuo pačiu racionaliai naudotų tam skiriamas lėšas. Svarbu ir tai, kad juose siūloma diegti modernius šiuolaikinės vadybos metodus, kurie jau yra sėkmingai išbandyti ir veikia kitur - valstybinėse įmonėse bei verslo organizacijose. Nepriklausomi valdybų nariai dalyvaudami gydymo įstaigų valdyme turėtų įnešti daugiau skaidrumo, žinių bei vadybos patirties“, –  sako ministras A. Veryga.

Skaityti daugiau
Ketvirtadienis, 2019 Sausio 10

Sausio 9 dieną Vyriausybėje įvyko apskritojo stalo diskusija viešojo sektoriaus finansavimo ir efektyvumo didinimo klausimais. Iš vyriausybės pakviestų ekspertų: keli politologai, bankų atstovai, Lietuvos banko vadovas ir prof. Boguslavas Gruževskis tik pastarasis bandė pateikti savo pasvarstymus apie vieningą viešojo sektoriaus darbo užmokesčio sistemą bei iš ko turi būti sudarytas darbo užmokestis.

Diskusijos pradžioje Vyriausybės pateikti skaičiai bylojo, jog viešojo sektoriaus atlyginimų ir vidutinio darbo užmokesčio (VDU) santykis kelerius pastaruosius  metus beveik nesikeitė, pirmojo augimas – 37 proc., VDU – 39,3 proc. Labiausia atlyginimai augo sveikatos apsaugoje – beveik 50 proc., mažiausiai – viešajame administravime. Nuo kaimyninių šalių Lietuva esą mažai kuo skiriasi.

Skaityti daugiau
Trečiadienis, 2019 Sausio 09
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė metodines rekomendacijos „Lanksčių darbo sąlygų organizavimas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose“. Jose pristatomi lanksčių darbo sąlygų, kurios gali būti laikomos darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo prielaida, galimi privalumai, trūkumai, tinkamo organizavimo gairės ir gerosios praktikos pavyzdžiai.
 
Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvoje veikiančių įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, kurie planuoja diegti lanksčias darbo sąlygas. Taip pat jos gali būti naudingos personalo valdymo specialistams, profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei kitų profesijų atstovams, vykdantiems sveikatinimo programas, organizuojantiems mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose. 
Metodines rekomendacijas galite skaityti čia.
 
Higienos instituto informacija
Trečiadienis, 2019 Sausio 09

 

38,74 euro – tokio dydžio minimalią mėnesinę privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmoką nuo sausio turi mokėti gyventojai, kurie užsiima tik savarankiška veikla bei tie, kurie šią įmoką turi mokėti patys.

Nuo 2019 m. pradžios pasikeitė minimalios mėnesinės algos (MMA) dydis, dabar, sujungus darbdavio ir darbuotojo įmokas ir mokesčius, popieriuje ji siekia 555 eurus. Pajamoms nuo šiol taikomas 6,98 proc. PSD tarifas, tai pat keičiasi savarankiškai dirbančiųjų socialinio draudimo įmokų tarifai.

„Sodra“ primena, jog tie gyventojai, kurie nesimoko, nėra draudžiami PSD valstybės lėšomis ir nedirba bei nėra registravęsi Užimtumo tarnyboje, minimalią PSD įmoką – 38,74 Eur – turi sumokėti savarankiškai iki einamojo mėnesio pabaigos. To nepadarius jiems gali tekti padengti suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas ir taip pat kaupiasi PSD įmokų skola. 

Skaityti daugiau
Pirmadienis, 2019 Sausio 07

Sausio 4 d. įvyko trečiasis Vyriausybės sudarytos komisijos dėl viešojo sektoriaus finansavimo posėdis. Pateiktos keturios prezentacijos apie situaciją bendrai viešajame sektoriuje ir atskirai sveikatos apsaugos, kultūros ir socialinės apsaugos srityse.

Anot Lietuvos profesinės sąjungos konfederacijos (LPSK) pirmininkės Ingos Ruginienės, šie duomenys komisijos nariams nebuvo atsiųsti iš anksto, į tokią gausybę informacijos ir skaičių įsigilinti, juos suprasti, pakomentuoti ar pateikti poziciją tiesiog nebuvo įmanoma.

Tuo tarpu praeitame posėdyje prašytų skaičių, – kiek atskiruose sektoriuose dirba darbuotojų pagal pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų grupes, – posėdyje nebuvo pateikta.

Kalbant apie biudžetinio sektoriaus darbuotojų pareiginių algų bazinio dydžio nustatymą linkstama link to, kad jis turįs būti nustatytas tam tikra formule, kuri dar nebuvo pasiūlyta. I. Ruginienės teigimu, neaišku, koks ateityje šiame procese tuomet bus profesinių sąjungų vaidmuo, jeigu derybų dėl minėto dydžio lyg ir nebereiks. Diskusijos šiuo klausimu dar bus tęsiamos.

Posėdyje taip pat informuota, kad jau sausio 18 d. ketinama pristatyti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą. Šį dokumentą Vyriausybės komisija Seimui turi pateikti iki kovo 10 d.

Sausio 9 d. Vyriausybėje numatyta apskritojo stalo diskusija viešojo sektoriaus finansavimo ir efektyvumo didinimo klausimais. Joje dalyvaus Vyriausybės vadovas ir nariai, ekonomikos ekspertai, profesinių sąjungų atstovai. Diskusijoje planuojama aptarti šias temas:

  • Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų lygis: kur esame ir ko siekiame?
  • Darbo viešajame sektoriuje apmokėjimo susiejimas su rezultatais.
  • Viešojo sektoriaus efektyvumas: galimybės ir rizikos.

Posėdyje prostatytos prezentacijos:

Viešojo sektoriaus darbuotojų apmokėjimo sistemos tobulinimas ir atlyginimų didinimo gairės;

Efektyvumo didinimas kultūros srityje;

Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis;

Siūlymai dėl galimų vidinių rezervų ir efektyvumo didinimo sveikatos apsaugos srityje.

LPSK informacija

Į viršų