• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ketvirtadienis, 2019 rugpjūčio 29

 

Primename, kad kvalifikacijos kėlimas yra svarbus tiek darbuotojams  tiek darbdaviams.

Visos viešosios įstaigos, kurioms taikoma LNSS Šakos kolektyvinė sutartis  turi laikytis sutarties 5 skyriaus 5.3. str.  nuostatų: darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją pagal privalomą kvalifikacijos tobulinimą, būtiną atliekamai darbo funkcijai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka privaloma išklausyti nustatytą skaičių valandų kvalifikacijos tobulinimui, atsitraukus nuo darbo ar savo poilsio metu, mokamas vidutinis atlyginimas.

Vilniaus universitete pasikeitė paraiškų pateikimas bei kvalifikacijos kėlimo kursų užsakymas gydytojams 2020 metams (neliko popierinių paraiškų). Visos temos skelbiamos internetiniame puslapyje adresu https://www.mvg.vu.lt/programs/?page=1. Išsirinkus kursų temą, tame pačiame internetiniame puslapyje gydytojas turi pats užsiregistruoti į pasirinktus kursus. Užsiregistravus į pasirinktus kursus, VU tobulinimosi centras atsiųs informaciją apie gautą anketą užregistruoti į kursus, užsiregistravė turite informuoti darbdavį dėl darbo organizavimo ir apmokėjimo.

LSMU kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas 2020m. čia

Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų

VU Medicinos fakulteto 2020 m. temos čia

Prašymo formos pavyzdys čia

Ketvirtadienis, 2019 rugpjūčio 29

Estijoje, Taline 2019.08.28-29 dienomis vyksta EPSU - Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacijos Seminaras, skirtas šiaurės rytų Europos rinkimų apygardos susitikimui. Seminaro tema "Valstybės skola ir jos poveikis dirbantiesiems". Jame dalyvauja ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Valdybos narė Rasa Bleifertienė bei mūsų jaunimo atstovė LPSK " Jaunimas" narė, EPSU jaunimo Valdybos narė Alina Tankeliun. Mūsų LSADPS atstovės paruošė pranešimus apie pasikeitimus Sveikatos apsaugos sistemoje ir kokie pokyčiai įvyko nuo praėjusio EPSU regioninio susitikimo, kad pasirašyta Lietuvos nacionalinė sveikatos apsaugos sistemos šakos kolektyvinė sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, taip pat pasirašyta ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo nuostatai, nuo š.m. rugsėjo 1d. planuojama 15 procentų didinti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestį. Tačiau problemos sveikatos sistemoje išlieka, nesureglamentuoti sveikatos priežiūros specialistų darbo krūviai, teisės aktai, vangiai pasirašomos Kolektyvinės sutartys (KS), gydymo įstaigose ignoruojami profesinės sąjungos nariai.

Linkime produktyvaus darbo ir gerų sprendimų priėmimo.   

 Lsadps informacija        

                                                

Trečiadienis, 2019 rugpjūčio 28

                                                    Aktuali informacija tėveliams!

Rugsėjo pirmąją mokslo metų dieną tėvai, įtėviai ir globėjai gali pasiimti ne mažiau nei pusę laisvos apmokamos dienos ir palydėti vaiką į mokyklą.

Ramaus pasiruošimo mokslo metų pradžiai!

                                           

Ketvirtadienis, 2019 rugpjūčio 22

Šiandien LR Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos vyko susitikimas - mokymai siekiant tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą, kurį vedė VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus darbo teisės specialistai. Mokymuose dalyvavo ir mūsų LSADPS atstovai.

Kadangi jau praėjo daugiau nei pusseptintų metų, kai darbo ginčų komisijos, veikiančios prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių, nagrinėja individualius darbo ginčus dėl teisės tarp darbuotojų ir darbdavių, o nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės tarp darbuotojų  atstovų ir darbdavių (ar darbdavių organizacijų), kuris išplėtė darbo ginčų komisijų kompetenciją nagrinėti daugiau ginčų, kurių nagrinėjimas anksčiau buvo priskirtas tik teismams, stebimas į darbo ginčų komisijas besikreipiančių skaičiaus didėjimas, todėl reaguojant į tai, nuo 2019 m. liepos mėn. steigiamos dar dvi darbo ginčų komisijos ir dabar Lietuvoje veiks 21 darbo ginčų komisija.

Siūlome plačiau susipažinti su VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus darbo teisės specialistų veikla čia

 

 

 

Antradienis, 2019 rugpjūčio 20
Šiandien Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos įvyko Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdis (PSDT), kuriame dalyvavo ir PSDT narė, LSADPS pirmininkė Aldona Baublytė.
Posėdžio darbotvarkėje buvo aptarti numatyti klausimai:
1.Dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo (A sąrašo) ir kompensuojamųjų vaistų sąrašo (B sąrašo) pakeitimo.
Pristatė -  Simona Stankevičiūtė Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos pirmininkės pavaduotoja.
2. Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų ir jų bazinių kainų patvirtinimo.
Pristatė -  Violeta Kutraitė, VLK Kainų skyriaus vedėja.
 
LSADPS informacija
Į viršų