• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Antradienis, 2019 rugpjūčio 20
 • Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos:
 • Skaičiuojama, kad po trejų metų 42 proc. iš darbo užduotims skiriamų valandų bus atliekama mašinų arba algoritmų. Taip pat manoma, kad darbuotojams, norintiems prisitaikyti prie naujų darbo rinkos poreikių, nuo dabar iki 2022-ųjų vidutiniškai reikės 101 dienos įgūdžiams įgyti ar pagerinti. Visą straipsnį rasite čia.
 • Nutekintos Jungtinės Karalystės vyriausybės prognozės, kas veikiausiai nutiks, jei „Brexit“ su ES nesibaigs sustarimu, žada nemažų neigiamų padarinių tiek JK verslui, tiek visuomenei. Priminsime, kad dabartinė naujo JK premjero Boris Johnson pozicija yra tokia, kad britai paliks ES spalio 31 d. bet kuriomis aplinkybėmis. Apie tai skaitykite čia.
 • Švedų tyrėjai publikavo studiją, kurioje apibendrinti iki šiol atlikti tyrimai, analizuojantys darbo sąlygų ir neurodegeneracinių ligų – Alzheimerio, Parkinsono ir šoninės amiotrofinės sklerozės – tarpusavio priklausomybę. Daugiau – čia.
 • Aviakompanijos „Ryanair“ pilotai Airijoje, atstovaujami profesinės sąjungos „Forsa“, paskelbė apie šį ketvirtadienį planuojamą dviejų dienų streiką. Dėl to „Ryanair“ kreipėsi į teismą bandydama jį sustabdyti. Priežastis – netenkinantis darbo užmokestis ir prastos darbo sąlygos. Teigiama, kad kitose aviakompanijose situacija kur kas geresnė. Be to, įtampą didina kalbos apie įgulų narių atleidimus. Apie planus streikuoti taip pat paskelbė Ispanijos bei Portugalijos pilotai. Daugiau apie streiką Airijoje – čia, plačiau – čia.
 • Honkongo profesinių sąjungų konfederacija kreipėsi į Tarptautinę profesinių sąjungų konfederaciją (ITUC), prašydama mobilizuoti tarptautinę profesinių sąjungų bendruomenę dėl paramos protestuotojams, reikalaujant gerbti susirinkimų ir žodžio laisvę, paleisti areštuotus protestuotojus ir atlikti nepriklausomą tyrimą dėl vietinės policijos galimai padarytų žmogaus teisių pažeidimų.Daugiau apie tai – čia. ES pozicija šiuo klausimu apibūdinama čia.
 • Kazachstane – profesinių sąjungų pergalė. Kaip praneša Pasaulinė pramonės profesinė sąjunga „IndustriALL”, Kazachstano prezidento Kasymo Tokajevo įsakymu, nepriklausomos Degalų ir energijos gamybos darbuotojų profesinės sąjungos „Orus darbas“ lyderis bei Kazachstano nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacijos (KNPRK) viceprezidentas Erlanas Baltabajus paleistas iš įkalinimo įstaigos.Daugiau apie tai rasite čia.
 • Per įmonės restruktūrizaciją atleisti „Nestlé Russia“ komercijos profesinės sąjungos lyderiai. Tai traktuojama kaip bandymas atsikratyti nepatogių profesinių sąjungų atstovų. Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi Nestle HR vadovą A.Silva, ragindama pradėti adekvačias derybas su „Nestlé Russia“ komercijos darbuotojų profesine sąjunga.LMPS poziciją rasite čia, daugiau informacijos apie atleidimus „Nestlé Russia“ beikilusius protestus –čia.

LPSK parengta informacija

Penktadienis, 2019 rugpjūčio 09

Jeigu darbuotojas sutinka dirbti viršvalandžius, reikia žinoti, kaip pagal Darbo kodekso nuostatas juos teisingai apskaityti ir apmokėti. Pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus.

Ar reikalingas darbuotojo prašymo dirbti viršvalandžius?

Ne, darbuotojo prašymo dirbti viršvalandžius nereikia, bet pagal Darbo kodekso (DK) 119 str. 2 d. turi būti darbuotojo sutikimas dirbti viršvalandžius, išskyrus atvejus, kai dirbti viršvalandžius darbdavys gali paskirti pats.

O tokie atvejai pagal DK 119 str. 2 d. yra išimtiniai, kai: 1) dirbami visuomenei būtini nenumatyti darbai ar siekiama užkirsti kelią nelaimėms, pavojams, avarijoms ar gaivalinėms nelaimėms ar likviduoti jų skubiai šalintinas pasekmes; 2) būtina užbaigti darbą ar pašalinti gedimą, dėl kurio didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą ar sugestų medžiagos, produktai ar įrenginiai; 3) tai numatyta kolektyvinėje sutartyje.

Ar būtinas darbdavio įsakymas dėl viršvalandžių apmokėjimo?

Darbuotojo dirbti višvalandžiai privalo būti apskaityti, bet atskiro darbdavio įsakymo dėl viršvalandžių apmokėjimo nereikia. Darbdavys už viršvalandžius privalo sumokėti DK 144 str. 4 d. nustatyta tvarka, pagal kurią „už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis“.

Jei yra darbuotojo prašymas už dirbtus viršvalandžius suteikti poilsio dienų, pridedamų prie kasmetinių atostogų, tai darbdavys privalo darbuotojui suteikti tiek poilsio laiko, kiek dirbta viršvalandžių, padauginant jų skaičių atitinkamai iš 1,5 (o jei dirbama poilsio dieną, kuri nenumatyta grafike – iš 2, už viršvalandžius naktį, padauginus iš 2, ir viršvalandžius švenčių dieną, padauginus iš 2,5 karto). Šiuo atveju būtinas darbuotojo prašymas suteikti poilsio laiką už viršvalandžius nemokant padidinto užmokesčio, o toks prašymas gali būti tenkinamas padarant įrašą darbuotojo prašyme.

Parengta pagal teisininkės Jurgitos Judickienės (Verslo ginčų advokatų kontora JUREX) konsultaciją, publikuotą „Darbo teisės vadove“.

 

 

Ketvirtadienis, 2019 liepos 18

Šiandien Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-3083(3), kuriais nutarta patvirtinti naują žalos atlyginimo pacientams tvarką. Pacientams, kurių sveikatai padaryta žala teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bus sudaryta galimybė greičiau ir paprasčiau gauti žalos atlyginimą, o lėšas bei laiką skirti sutrikdytai sveikatai susigrąžinti.

Pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, turės teisę ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai pacientas sužinojo ar turėjo sužinoti, kad jo teisės pažeistos, Vyriausybės nustatyta tvarka kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo.

Įsigaliojus priimtiems pakeitimams žalos atlyginimą galės gauti žymiai daugiau žmonių, nes atlyginant paciento sveikatai padarytą žalą nebus vertinama specialisto ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos kaltė.

Į teismą pacientas turės galimybę kreiptis tik tada, jeigu jo netenkins kompensacijos dydis.

Žala paciento sveikatai bus atlyginama iš sąskaitos, kurioje bus kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti.

Priimtos naujos nuostatos paskatins atskleisti asmens sveikatos priežiūros specialistų klaidas ir imtis priemonių, kad jos nesikartotų.

Šiuo metu žala atlyginama tik nustačius civilinės atsakomybės sąlygas, ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltę, didžiąja dalimi žalą atlyginant iš civilinės atsakomybės draudimo lėšų. Pagal naujus įstatymų pakeitimus, sumos, skirtos draudimo įmonėms, bus skiriamos tiesiogiai pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti.

BNS informacija

Ketvirtadienis, 2019 liepos 11

Informuojame, kad nuo 2019.07.01d. prie mūsų Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LSADPS) kolektyvinių narių prisijungė VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga su gausia savo narių komanda. Sveikiname profsąjungos pirmininką dr. Sergėjų Andruškevičių, tikimės efektyvaus ir konstruktyvaus bendradarbiavimo, bei linkime sėkmės atstovaujant savo profesinės sąjungos narių interesus.

LSADPS informacija

Trečiadienis, 2019 liepos 10

Šiandieną LR Vyriausybė ir penkioliką profesinių sąjungų, tarp jų ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LSADPS), pirmininkė Aldona Baublytė, kuri atstovavo LSADPS kolektyvinę narę Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, pasirašė Nacionalinę kolektyvinę sutartį, kuria sutariama 2020 metais didinti darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams.  Šis sprendimas palies apie 286 tūkst. darbuotojų, tarp jų ir pedagogus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojus, socialinius darbuotojus, pareigūnus bei kitus valstybės ir savivaldybių tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.
Remiantis sutartimi, pareiginės algos bazinis dydis kitais metais bus padidintas nuo 173 iki 176 eurų. Pareiginės algos bazinis dydis taikomas apskaičiuojant visų valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės pareigūnų, teisėjų, karių ir valstybės politikų darbo užmokestį, o pareiginė alga nustatoma bazinį dydį padauginus iš nustatyto pareiginės algos koeficiento.
Taip pat sutarta kilstelėti žemiausius pareiginės algos koeficientus mažiausią darbo užmokestį gaunantiems pareigūnams, žemiausių grandžių valstybės tarnautojams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, specialiesiems pedagogams, logopedams, psichologams ir kitiems pagalbos specialistams, taip pat auklėtojams koncertmeisteriams ir akompaniatoriams. Kartu didinami minimalūs koeficientai visoms kvalifikuotoms pareigybėms valstybės ir savivaldybių įstaigose. Koeficientų padidinimas palies apie 50 tūkst. darbuotojų iš viso viešojo sektoriaus.
Nacionalinės 2020m. kolektyvinės sutarties tikslas – gerinti darbo sąlygas, didinti atlyginimus, įtvirtinti papildomas garantijas, suteikti papildomas poilsio dienas ir laiką kvalifikacijai tobulinti. Sutarties įgyvendinimas leis mažinti socialinę atskirtį, užtikrins adekvatų darbo apmokėjimą mažiausiai uždirbantiems Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojams, padidins viešojo sektoriaus patrauklumą į darbo rinką įsiliejančiam mokslus baigusiam jaunimui.
Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariai, be kita ko, įgis papildomų garantijų, kurios suteiks apčiuopiamos naudos apie 32,4 tūkst. profesinių sąjungų narių. Papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams suteikiamos norint paskatinti darbuotojus ginti savo interesus kolektyviai ir stiprinti profesines sąjungas.
Papildomos garantijos Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams:
• 2 papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos, kurios turi būti išnaudojamos per vienus metus;
• 10 darbo dienų trukmės mokymosi atostogos per metus, kurių metu mokamas visas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis, arba 20 darbo dienų trukmės mokymosi atostogos per metus, kurių metu mokama bent pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Šiuo atveju netaikomas Darbo kodekse nustatytas reikalavimas suteikiant mokamas atostogas mokymuisi turėti bent 5 metų darbo stažą toje darbovietėje.
Vyriausybės vardu sutartį pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, profesinių sąjungų vardu – pirmininkai arba jų įgalioti asmenys.
Pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti 2020 metais papildomai prireiks 60 mln. eurų.

Nacionalinę  kolektyvinę Sutartį galite matyti čia.

Įstaigų. kuriose veikiančių sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams taikomas 2020 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties III skyrius Sąrašas čia.

 


LR Vyriausybės ir LSADPS informacija

Į viršų