• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trečiadienis, 2020 Balandis 01

Sprendimas 2020 m. kovo 31 d. Nr. V- 636 Dėl asmenų, kuriems diagnozuota lengva COVID -19 ligos (koronoviruso infekcijos)forma, izoliuotų namuose, kitoje gyvenamoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos žiūrėti čia:

Sprendimas 2020 m. kovo 31 d. Nr. V -637 Dėl sveikatos priežiūros specialistų izoliavimo bei tyrimų dėl COVID - 19 ligos (koronoviruso infekcijos) atlikimo žiūrėti čia:

Trečiadienis, 2020 Balandis 01

Asmeninių apsaugos priemonių naudojimo principai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas Covid - 19 ligos (koronoviruso infekcijos) epidemijos metu, atnaujinta 2020.03.31d. čia:

Sveikatos apsaugos darbuotojų Covid -19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės. Versija Nr.1,2020.03.29 čia:

Trečiadienis, 2020 Balandis 01

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį t.y. 03.31d. vaizdo konferencijoje su medikų atstovais - Lietuvos Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke - Aldona Baublyte, Lietuvos medikų sąjūdžio lyderėmis - Živile Gudlevičiene, Jurgita Sejoniene, Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidente - Kristina Norvainyte. Pokalbio metu aptarė medicinos darbuotojų darbo sąlygas koronaviruso ligos (COVID-19) protrūkio metu.

Prezidentas išklausė Lietuvos medikų sąjūdžio, Jaunųjų gydytojų asociacijos ir Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovų įžvalgas apie esamą situaciją sveikatos apsaugos sistemoje. Pokalbio dalyviai sutarė, kad, nepaisant pavienių teigiamų poslinkių, problemų šiuo metu vis dar yra pernelyg daug.

„Puikiai žinome, kad medikai stovi priešakinėse kovos linijose. Tai, kad iki šiol užsikrėtė neproporcingai daug gydytojų ir slaugytojų, liudija apie pradinėje pasirengimo pandemijai stadijoje padarytas klaidas. Jos turi būti nedelsiant ištaisytos, medikai tinkamai paruošti ir aprūpinti artėjančiam ligos pikui. Tik tai, kartu su socialinių kontaktų ribojimu, gali užtikrinti mūsų sėkmę“, – sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Pasak šalies vadovo, pirmiausia būtina užkamšyti išryškėjusias medikų aprūpinimo spragas ir sparčiau judėti prie visuotinio medikų testavimo dėl COVID-19 infekcijos. Nesusipratimu Prezidentas pavadino situacijas, kai medicinos darbuotojai priversti po kelias dienas laukti COVID-19 testų rezultatų ir tuo laikotarpiu negali dirbti, arba kai į darbą po saviizoliacijos grįžta medikai, kurie apskritai nebuvo testuoti. Trūkstant tikslaus testavimo priemonių paskirstymo algoritmo, viskas paliekama gydymo įstaigų nuožiūrai, kurios labai skiriasi pasirengimo ir vadybos kokybės lygiu.

„Priėjome prie išvados, kad į kovą su koronavirusu vis plačiau įsitraukiantys rezidentai turi sulaukti kur kas daugiau paramos iš savo aukštųjų mokyklų. Juk jie – tai rezervas, kuris eina į priešakinę fronto liniją“, – pridūrė Prezidentas.

Šalies vadovas pabrėžė, kad su koronavirusu kovojantiems medikams reikalingas dosnesnis paramos paketas, kuris apimtų ir bent 50 proc. atlyginimo dydžio siekiančius priedus, ir garantijas dėl saugių darbo sąlygų, kurios galiotų taip pat ir gydytojams rezidentams.

Kaip teigiamą poslinkį kovoje su COVID-19 pandemija Prezidentas paminėjo pokyčius Ekstremaliųjų situacijų operacijų valdymo štabe, kur neseniai pradėjo dirbti 4 Lietuvos kariuomenės specialistai, turintys patirties karo medicinos, logistikos, procesų planavimo srityse.

Medikų atstovai per vaizdo konferenciją iškėlė klausimą dėl būtinybės gerinti medicinos darbuotojų emocinę savijautą, kuriai iki šiol kenkia ir netoleruotinas mobingo reiškinys. Taip pat aptarti būdai, kaip artimiausiu metu išspręsti laboratorijų, nespėjančių laiku ištirti paimtus mėginius, problemą.

Šalies vadovas visų Lietuvos gyventojų vardu padėkojo medikams už drąsą ir pasiaukojamą darbą kovojant su COVID-19 infekcija. „Nepaliksime medikų vienų“, –  sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Kovo 31 d. duomenimis, iš 533 Lietuvoje užregistruotų COVID-19 atvejų net 64 diagnozuoti medikams. Daugiau nei 500 medikų šiuo metu yra saviizoliacijoje – tai kelia sunkumų organizuojant atskirų gydymo įstaigų darbą.

                      

 
Prezidento komunikacijos grupė
LSADPS informacija
Pirmadienis, 2020 Kovas 30

     Dėl saugių darbo sąlygų užtikrinimo raštą galite atsispausdinti  čia:

 

                                                                                              2020 - 03 -30    Nr. S-17(01-19)

DĖL SAUGIŲ DARBO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO

 

Vadovaudamasis (-i) Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL 2016), taip pat Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe įstatymo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1- 331, Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 186 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“, Geros praktikos vadovu „Rizika darbuotojų sveikatai ir saugai sveikatos priežiūros sektoriuje“,[1] Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro pranešimu „Dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP) poreikio sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose gydomi pacientai, galimai užsikrėtę ar sergantys koronavirusu COVID-19“,[2] taip pat atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos rekomendacijomis užtikrinti visapusišką ir nuolatinį sveikatos priežiūros specialistų apsaugą, darbdavys – gydymo įstaiga privalo:

  1. Atlikti darbuotojui PGR testą nustatyti potencialią užsikrėtimo riziką COVID-19;
  2. Gavus darbuotojo PGR testo neigiamą rodmenį, užtikrinti nuolatinę (ne vėliau kaip kartą per 2 paras) mano sveikatos būklės stebėseną, atliekant greituosius imunologinius IgM ir IgG testus (tyrimus);
  3. Kiekvieną darbuotojo darbo dieną, prieš pradedant darbą su pacientais, privaloma tvarka aprūpinti darbuotojus šiomis specialiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis:

     3.1. Apsauginiais drabužiais (chalatai arba kostiumais);

     3.2. Pirštinėmis (latekso, nitrilo/polichlorpreno, vinilo ir pan.). Pirštinės turi atitikti standarte EN 455 nustatytus tikrinimo kriterijus, pagal kuriuos svarbu, kad latekso pirštinės būtų be pudros ir nesukeliančios alergijos. Pirštinės turėtų būti su atnaromis, į kurias būtų galima susikišti chalato arba apsauginio apsiausto rankogalius

     3.3. Galvos apdangalus (medicininėmis kepuraitėmis, gobtuvais);

     3.4. Akių ir veido apsauginėmis priemonėmis (akiniais, veido skydeliais, akiniais su šoniniais skydeliais ir kt.);

     3.5. Kvėpavimo takų asmeninėmis apsaugos priemonėmis (respiratoriais). Respiratoriai privalo užtikrinti biologinių dalelių filtravimą. Respiratorių efektyvumas turi būti ne mažiau kaip 94 proc. (2 klasė FFP2) arba ne mažiau kaip 99 proc. (3 klasė FFP3);

     3.6. Apsaugine avalyne, vienkartiniais neperšlampančiais batų dangalais. Daugkartinė apsauginė avalynė turi būti neperšlampama, tinkama valyti ir dezinfekuoti.

 

Pažymėtina, kad gydymo įstaigai neįvykdžius pareigos sudaryti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas pagal Darbo kodekso 159 str. 1 d. darbuotojai atsisakys dirbti darbus, kuriuos saugiai atlikti neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats darbuotojas neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis nurodytomis šiame rašte.

Pagarbiai

 

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Valdyba

 

Advokatas Dr. Nerijus Kasiliauskas, tel. +370 686 98660

 

[1]Interaktyvus priėjimas https://www.vdi.lt/AtmUploads/RizikaDSSsveikatosprieziura.pdf.

[2] Iinteraktyvus priėjimas https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus personalprotective  equipment-needs-healthcare-settings.pdf

Pirmadienis, 2020 Kovas 30

Rekomendacijos COVID -19 (koronaviruso infekcijos) atvejo apibrėžimas ir tiriamųjų kategorijos (atnaujintas) čia:

Rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcija(kai galimas užteršimas SARS - COV -2 virusu) čia:

Į viršų