• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ketvirtadienis, 2020 Geg 07

1,2 proc. - Jūsų pasirinktai mėgstamai organizacijai

0,6 proc. - Jums patinkančiai profesinei sąjungai

           Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga nuotrauka.

Ketvirtadienis, 2020 Geg 07

LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.449 Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašą.

LNSS priklausiančių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo konkretus procentinis dydis nuo 60 iki 100 procentų nustatomas LNSS priklausančių įstaigų vadovų sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo, karantino metu organizuojančio ir (ar) teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomos užkrečiamomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančio epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą.

Nutarimą prašome žiūrėti čia:

Trečiadienis, 2020 Geg 06

Darbo rinkoje susiduria du kardinaliai skirtingi interesai: darbdaviams svarbu gauti kuo didesnį pelną ir kuo mažiau mokėti darbuotojams už darbą; darbuotojams svarbu, kad darbo sąlygos ir gaunamas atlygis garantuotų jiems normalų, žmogišką gyvenimą.

Suprantama, kad resursai ir galia yra ne darbuotojų pusėje, o įstatymai ir institucijos savaime neužtikrina visų darbuotojų teisių ir negali užfiksuoti visų darbdavių daromų nusižengimų. Pavieniai savo interesus norintys ginti darbuotojai greit pasijunta bejėgiais, nes visiškai priklauso nuo darbdavio valios ir gali būti atleisti arba persekiojami darbe. Todėl darbuotojams būtina organizuotis į profesines sąjungas, kad dėl bendro reikalo vieni kitus palaikydami galėtų atstovauti savo interesams ir sukurtų atsvarą galią turintiems darbdaviams.

Yra manančiųjų, jog darbuotojams pakanka susiburti ir pradėti kovą dėl kokio nors svarbaus dalyko, pvz., didesnių atlyginimų. Jie  mano, kad nereikia kurti pastovios organizacijos, o prasidėjus kovai užtenka į ją įsitraukti. Tačiau patirtis rodo, jog nuolatinės organizacijos nebuvimas – priežastis kilti vis naujoms problemoms, o galingos profesinės sąjungos egzistavimas darbdaviui atima drąsą ir norą sukelti vis naujų problemų darbuotojams. Be to, kai atsiranda sunkumų, dažniausiai jau būna per vėlu kurti profesinę sąjungą. Tai panašu į draudimo agento vizitą name, kuris jau apimtas gaisro.

Daugiau informacijos rasite čia:https://www.lpsk.lt/kaip-isteigti-profesine-sajunga/?fbclid=IwAR0yg055FOGYSAVMt4lrUD2f47MybcjBpaNLT0_3ctrdMDXAqcTzFjkIQpE

 

Pirmadienis, 2020 Geg 04

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Tarptautinės darbo dienos proga pasveikino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkę, profesinių sąjungų pirmininkus, narius ir darbuotojus.

Išreikšdamas didžiausią pagarbą ir pasididžiavimą visais Lietuvos dirbančiais žmonėmis palinkėjo, kad socialiniai partneriai ir toliau ieškotų sutarimo dėl kokybiškų ir saugių darbo vietų, teisingo atlyginimo, tinkamų socialinių garantijų bei lygių galimybių darbe užtikrinimo, aktyviai dalyvautų sprendžiant globalius demografinius, skaitmenizacijos ir klimato kaitos iššūkius.

                 

Šeštadienis, 2020 Geg 02

                    

Į viršų