• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Pirmadienis, 2020 Gruodis 14

 Gerbiamas  ministre Artūrai Dulky,

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga džiaugiasi ir sveikina, patvirtinus Jus ypač svarbioms ir atsakingoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pareigoms.

Žinodami sveikatos apsaugos darbuotojų problemas ir kasdieninius jų iššūkius, nuoširdžiai linkime Jums visokeriopos sėkmės ir stiprybės darbe, sprendžiant šias problemas sveikatos apsaugos srityje, ypač šiuo ekstremaliu laikotarpiu.

Tikimės, kad socialiniai-ekonominiai klausimai, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir darbo krūvių problemos sveikatos sistemoje bus sprendžiami, atsižvelgiant į socialinių partnerių teikiamus siūlymus. Ateinantys metai mums visiems didelių pokyčių ir lūkesčių metai, kadangi po metų baigiasi galioti Nacionalinė šakinė kolektyvinė sutartis ir inicijuosime derybas dėl naujos šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo.

Mūsų profesinė sąjunga, vienijanti visų specialybių asmens sveikatos, visuomenės sveikatos, farmacijos darbuotojus tikisi sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti aktualiais sveikatos klausimais ir tęsti efektyvų socialinį dialogą sveikatos apsaugos srityje.

 Pagarbiai

 Pirmininkė  Aldona Baublytė

Sveikinimą galite peržiūrėti čia:

 

 

Ketvirtadienis, 2020 Gruodis 10

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), reaguodamas į gaunamas užklausas, paaiškina, kaip skaičiuojamas izoliacijos terminas, taikomas koronavirusine infekcija (COVID-19) užsikrėtusius vaikus slaugantiems tėvams, ir tais atvejais, kai užsikrečia tėvai, o su jais kartu gyvena mažamečiai vaikai, negalintys būti atskirai nuo tėvų. 

Tokiu atveju, jei koronavirusine infekcija užsikrėtusiam vaikui reikalinga priežiūra, jį slaugo vienas iš tėvų. Tai reiškia, kad vienas iš tėvų gyvena kartu vienoje patalpoje su užsikrėtusiuoju, tad tėtis, mama arba globėjas visą laiką turi sąlytį su užsikrėtusiu vaiku.  

Dėl šios priežasties 14-likos dienų izoliacija vienam iš tėvų, kuris nuolat būna su vaiku, pradedama skaičiuoti nuo dienos, kai vertinama, jog baigiasi užkrečiamasis vaiko periodas. Paskutiniu kontaktu laikoma 10-ta ligos diena, kuri, vertinama, teoriškai yra paskutinė užkrečiamojo periodo diena. 

Tai reiškia, kad sąlytį turėjusiam tėvui (globėjui) izoliacija skaičiuojama pridėjus 13 dienų prie 10-os sergančio vaiko ligos dienos ir taip gaunamas 14 dienų laikotarpis, t. y. izoliacijos laikotarpis. 

Pavyzdžiui – jei simptomai vaikui pasireiškė gruodžio 1 d. arba simptomų neturinčiam vaikui ėminys dėl COVID-19 ligos nustatymo paimtas gruodžio 1 d., tai reiškia, kad jo paskutinė užkrečiamojo periodo diena yra gruodžio 10-oji. Tai yra diena, kai jį prižiūrintis tėvas (globėjas) turi paskutinį rizikingą kontaktą su sergančiu vaiku. Todėl jį prižiūrinčio tėčio, mamos ar globėjo izoliacija tokiu atveju yra skaičiuojama nuo gruodžio 10 d. iki gruodžio 23 d. imtinai.

Taip pat izoliacija skaičiuojama ir tais atvejais, kai mažamečiai vaikai gyvena kartu su užsikrėtusiais tėvais, nes atskirai izoliuotis neturi galimybės.  

NVSC primena, kad žmogus, kuriam patvirtinta koronavirusinė infekcija, turi būti izoliuotas atskiroje patalpoje su atskiru sanitariniu mazgu. Užsikrėtusiajam draudžiama eiti į bendras patalpas (koridorių, virtuvę ir kt.). 

Maistą ir kitas būtinas priemones prie ligonio izoliavimosi patalpos išorinių durų turi palikti kiti asmenys. Izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su ligoniu negali gyventi kiti sveiki asmenys. Išimtys taikomos tais atvejais, kai reikia slaugyti koronavirusu sergantį vaiką ar negalią turintį asmenį. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija

Ketvirtadienis, 2020 Gruodis 10
Susidūrus su pažeidimais darbe dėl darbo ir poilsio laiko, atlyginimo ir viršvalandžių apmokėjimo, saugių darbo sąlygų, nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, nedvejokite – kreipkitės į Valstybinę darbo inspekciją.
Daugiau informacijos www.vdi.lt.
VDI informacija
Trečiadienis, 2020 Gruodis 09

Nuo 2020.12.09 d. griežtinamas karantino režimas. 🗓 Karantinas pratęsiamas iki metų pabaigos.

Skaitykite plačiau ➡ https://bit.ly/33Qyqx2
 

 

                             

Antradienis, 2020 Gruodis 08

Vyriausybei nusprendus prailginti pradinukų žiemos atostogas, o darželinukų ir priešmokyklinukų tėvams rekomendavus savo atžalų nevesti į ugdymo įstaigas, jei turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, tėvams kyla nemažai klausimų dėl vaikų priežiūros. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ir mokama ligos išmoka nesergančio vaiko priežiūrai. 

Ilgesnės žiemos atostogos arba mokymasis nuotoliniu būdu

Dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos visi mokiniai nuo 5 iki 12 klasių iki pat žiemos atostogų mokysis tik nuotoliniu būdu. Tokio amžiaus vaikų priežiūrai nedarbingumas nėra suteikiamas. Tačiau, jeigu nuotoliu būdu šiose klasėse mokosi vaikas su negalia iki 21 metų, nedarbingumas gali būti išduodamas ir ligos išmoka skiriama už vaiko su negalia priežiūrą.

Pradinukų žiemos atostogos ilginamos nuo gruodžio 14 d. iki sausio 3 d. Atostogų metu, kaip įprasta,  pradinių klasių mokinių ugdymas vykdomas nebus, todėl vienam iš tėvų nereikės padėti vaikui mokytis nuotoliniu būdu. Per atostogas nesergančių vaikų priežiūrai nedarbingumo pažymėjimai nėra išduodami ir ligos išmokos nemokamos.

Kai darželinukai ir priešmokyklinukai lieka namuose

Vyriausybės sprendimu tiek viešajame sektoriuje, tiek verslo įmonėse darbas nuo gruodžio 9 d. turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai darbą būtina atlikti darbo vietoje.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu rekomenduojama ugdyti tik tuos vaikus, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tėvai gali dirbti nuotoliniu būdu, darželinukams ir priešmokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama likti namuose. Tokiu atveju nedarbingumas ir ligos išmoka vaiko priežiūrai taip pat nėra skiriama.

SVARBU! Vaikas iki 6 metų negali būti paliktas vienas be priežiūros.  Vaiko tėvai, įtėviai ar globėjai turi pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų, taip pat vaikas su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros. Palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 minučių trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus vaikais, kurie pagal savo brandą yra pajėgūs jaunėliu pasirūpinti.

Vaikų su negalia ugdymas vyks įprastai

Specialiosiose mokyklose, taip pat bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse pagal pagrindinio ugdymo ar vidurinio ugdymo programas besimokantys vaikai su negalia bus ir toliau ugdomi įprastu kontaktiniu būdu. Nedarbingumas ir ligos išmoka šių vaikų priežiūrai taip pat neskiriamas.

                                       

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas

Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireikia prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal specialiojo, taip pat bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia iki 21 metų, tuomet tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą gali gauti nedarbingumą ir ligos išmoką.

Infekcijų plitimą ribojantis režimas nustatomas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Nacionalinis visuomenės sveikatos centro teikimu.

NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iki atšaukiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Iš pradžių nedarbingumo pažymėjimas išduodamas iki 28 kalendorinių dienų, o vėliau gali būti pratęsiama po 14 kalendorinių dienų.

LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Kai esant karantinui Vyriausybė nurodo visus vaikus mokyti nuotoliniu būdu

Jeigu įvedus ir ekstremalią situaciją, ir karantiną švietimo įstaigose pereinama prie visuotinio nuotolinio mokymo, vaikus iki ketvirtos klasės imtinai ar pagal bendrojo, taip pat specialiojo ugdymo programą besimokančius vaikus su negalia iki 21 metų prižiūrintys suaugusieji gali gauti nedarbingumą ir ligos išmoką.

Ligos išmoka už vaiko priežiūrą gali būti mokama vaiko tėvams, globėjams, budintiems globotojams ar dirbantiems seneliams.

Svarbu pabrėžti, kad įvedus karantiną turi būti aiškus Vyriausybės nurodymas mažus vaikus ar vaikus su negalia ugdyti nuotoliniu būdu. Jeigu tokio nurodymo nėra ir vaikai iki ketvirtos klasės ar vaikai su negalia iki 21 metų yra ugdomi kontaktiniu būdu, nedarbingumas už jų priežiūrą nėra suteikiamas ir ligos išmokos nemokamos, nebent savivaldybės administracijos direktorius įvestų infekcijų plitimą ribojantį režimą.

NEDARBINGUMO TRUKMĖ: iš pradžių išduodama 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei baigiasi karantinas ar ekstremalioji situacija. Jei karantinas ir ekstremali padėtis tęsiasi ilgiau, o nuotolinis mokymas išlieka, tuomet nedarbingumas pratęsiamas.

LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Kai vaikas turi izoliuotis

Kai Nacionalinis visuomenės sveikatos centras paskiria privalomą izoliaciją vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia iki 21 metų, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą.

LIGOS IŠMOKA: 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Į viršų