• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ketvirtadienis, 2018 Spalio 11

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija (LPPSF) primena, kad kolektyvinės sutartys sudarytos iki naujojo Darbo kodekso (toliau – ir DK) ((2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603) įsigaliojimo (nuo 2017 m. liepos 1d., Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 6 str.11p.)) baigia galioti šių metų gruodžio 31d. Iki minimos datos visos senos kolektyvinės sutartys (pasirašytos dar galiojant senajam Darbo Kodeksui) turi būti persiderėtos ir pasirašytos naujai.

Pateikiame trumpą LPPSF teisininkės Dalios Jakutavičės konsultaciją apie darbdavio lygmens kolektyvinių sutarčių sudarymą ir turinį (LR Darbo kodekso 186-202 str.).

Darbdaviai, darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų organizacijos šio kodekso nustatyta tvarka turi teisę inicijuoti kolektyvines derybas dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo ar pakeitimo ir jose dalyvauti bei sudaryti kolektyvines sutartis.

Kolektyvinėse derybose darbuotojams gali atstovauti tik profesinės sąjungos. Tai, kaip buvo minėta anksčiau, yra išimtinė profesinių sąjungų teisė. Jeigu nėra darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos, visuotinis darbdavio darbuotojų susirinkimas gali įgalioti šakos profesinę sąjungą vesti derybas dėl darbdavio lygmens kolektyvinės sutarties.

Darbo taryba neturi teisės derėtis ir pasirašyti kolektyvinės sutarties.

Kolektyvinių derybų tvarka:

Inicijuojanti kolektyvines derybas šalis privalo raštu prisistatyti kitai derybų šaliai. Kolektyvinių derybų siekianti šalis turi pateikti aiškiai suformuluotus reikalavimus, pasiūlymus ir atstovus, kuriuos deleguoja į kolektyvines derybas.

Pasiūlymą gavusi šalis turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų įsitraukti į kolektyvines derybas, perduodama raštu atsakymą kolektyvines derybas inicijuojančiai šaliai, kuriame nurodo savo atstovus, dalyvausiančius kolektyvinėse derybose.

Kolektyvinių derybų pradžia laikoma kita diena, einanti po tos, kada kolektyvines derybas inicijuojanti šalis gavo antros šalies rašytinį atsakymą. Jeigu šalys nesusitarė dėl derybų pradžios, derybos turi būti sušauktos ne vėliau kaip per septynias dienas nuo pirmos kolektyvinių derybų dienos. Nė viena iš šalių negali atsisakyti dalyvauti kolektyvinėse derybose.

Skaityti daugiau
Trečiadienis, 2018 Spalio 10

Š. m. spalio 2 - 3 d. Briuselyje vyko EPSU ( European Public Service Union) 49-as Sveikatos ir socialinių paslaugų Vykdomojo komiteto  ir Socialinių paslaugų darbo grupės posėdžiai ,kuriuose Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą ( LSADPS)  atstovavo LSADPS Valdybos narys, Respublikinės Kauno ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Saulius Davainis. 

EPSU 49-ąjame Sveikatos ir socialinių paslaugų vykdomojo komiteto posėdyje, vykusiame š.m. spalio 2 d. buvo renkama komiteto prezidentė. Iš komiteto prezidento pareigų pasitraukus Dr. Margret Steffen iš Ver.di profesinės sąjungos į jos vietą buvo išrinkta Maryvonne Nicolle iš CFDT Santé-Sociaux (Prancūzija) profesinės sąjungos – buvusi komiteto viceprezidentė. Nauju EPSU Sveikatos ir socialinio paslaugų vykdomojo komiteto viceprezidentu buvo išrinktas Razvan Gae, iš SANITAS (Rumunija) profesinės sąjungos.

Komiteto posėdyje buvo aptariami klausimai susiję su 2019 m. birželį vyksiančiu EPSU kongresu „Kova už ateitį visiems“ bei Europos sveikatos diena, kuri bus minima 2019 balandžio 7 d. bei paliesta tais pačiais metais vyksiančių Europos parlamento rinkimų tema.

Taipogi buvo nagrinėjamas „skaitmenizacijos“ poveikis sveikatos priežiūros darbuotojams, kaip profesinės sąjungos gali naudoti kolektyvines derybas, siekdamos išlaikyti ir gerinti darbo sąlygas viešųjų paslaugų skaitmeninės pertvarkos kontekste.

Diskutuota apie EPSU sekretoriato, koordinuojant kolegas iš UNISON (Jungtinė Karalystė), ir SIPTU (Airija) profesinių sąjungų, parengtą koncepciją ”EPSU kaip Europos balsas sveikatos priežiūros padėjėjams / sveikatos priežiūros paramos darbuotojams“.

LSADPS informacija

Antradienis, 2018 Spalio 02

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus universitetu š.m. lapkričio 29–30 d. organizuoja 6-ąją nacionalinę užkrečiamųjų ligų konferenciją, kuri vyks Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, M.K.Čiurlionio g. 21., Vilnius.

Konferencijoje bus aptariamos vakcinomis valdomos infekcijos, zoonozės ir antimikrobinis atsparumas, užkrečiamųjų ligų diagnostika, sveikatos raštingumas ir užkrečiamųjų ligų socialinės determinantės, ŽIV/AIDS ir susijusios infekcijos  (lytiškai plintančios infekcijos, virusiniai hepatitai, tuberkuliozė).

Maloniai  kviečiame aktyviai registruotis į konferenciją ir visus norinčius teikti pranešimų tezes, kurios bus įtrauktos į konferencijos leidinį ir/arba programą.

Pranešimų tezių galutinė pateikimo data – spalio 31 d. Daugiau informacijos apie tezių pateikimą ir reikalavimus rasite čia.

Renginys skirtas medicinos gydytojams (visos profesinės kvalifikacijos), visuomenės sveikatos specialistams (visos profesinės kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojams (visos profesinės kvalifikacijos), savivaldybių gydytojams.

Taip pat kviečiame lengvatinėmis sąlygomis registruotis į konferenciją sveikatos mokslų studentus, rezidentus ir asmenis, norinčius teikti pranešimų tezes

http://www.ulac.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/kvieciame-registruotis-i-6-aja-nacionaline-uzkreciamuju-ligu-konferencija-vilniuje

ULAC informacija

Antradienis, 2018 Spalio 02

Š. m. spalio 5 d. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga organizuoja Įgaliotinių tarybos posėdį - konferenciją, kuris vyks viešbutyje "Europa City Vilnius" , Jasinskio g. 14, Vilniuje. Konferencijos pradžia - 11 val., dalyvių registracija - 10.30 val.  Konferencijos darbotvarkę galite rasti čia.

LSADPS informacija

Ketvirtadienis, 2018 Rugsėjis 27

     

 Mieli socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, rugsėjo 27-ąją minime socialinių darbuotojų dieną.

Šia proga patys gražiausi žiedai, patys nuoširdžiausi linkėjimai ir didžiausia padėka Jums, mielieji, už širdies šilumą ir nuoširdų darbą.
Profesinės šventės proga nuoširdžiai sveikinu  Jus visus ir dėkoju  už kantrybę, kūrybišką požiūrį į savo darbą ir atsakomybę už žmogų. Jūs visada arčiausiai tų, kuriems labiausiai reikia užuojautos, šilumos ir supratimo. Jūs geriausiai suprantate žmonių problemas ir galite profesionaliai padėti jas spręsti. 
Linkiu nepavargti kasdienybės rūpesčiuose ir toliau dalintis tuo, ką turite geriausio ir gražiausio. Linkiu išsaugoti žmogiškumą, gerumą bei nuoširdumą ir dovanoti šias vertybes siekiantiems įveikti gyvenimo sunkumus.
Už visą kitiems suteiktą gėrį ir džiaugsmą lai būna Jums atlyginta asmenine laime ir sėkme!

Su Jūsų švente, mielieji!

 

                                                                                                                                                                                                Aldona Baublytė

                                                                                                                                                                       Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės

                                                                                                                                                                                             sąjungos pirmininkė

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Į viršų