• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trečiadienis, 2018 Geg 09

2019 m. liepos 26 d. Susitarimą  dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr.S-116 galite žiūrėti čia

2019 m. kovo 25 d. Susitarimą dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo galite skaityti čia

2018 m. gruodžio 13 d. Susitarimą dėl LNSS šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo galite skaityti čia

2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakinę kolektyvinę sutartį Nr. 2/S-133 galite skaityti čia

2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakinės kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedą  Nr. 1 galite skaityti čia

2018 m. rugpjūčio 31 d. LNSS Šakinės kolektyvinės sutarties Nr. 2/S-133 priedą  Nr. 2 galite skaityti čia

2018 m. rugsėjo 6 d. Susitarimą dėl LNSS šakinės kolektyvinės sutarties pakeitimo Nr. S-142 galite skaityti čia

2018 m. spalio 17 d. Susitarimą dėl LNSS šakinės kolektyvinės sutarties išplėtimo Nr. S-181 galite skaityti čia

 

2018 m. birželio 26 d. Kolektyvinių derybų susitarimą Nr. S-90  ir 2018 m. gegužės 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytos derybinės darbo grupės ir Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovų, atstovaujančių: Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, Lietuvos gydytojų sąjungą, Lietuvos slaugos specialistų organizaciją, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinę sąjungą ir Medicinos darbuotojų profesinę sąjungą Solidarumas pasirašytą LNSS Šakinės kolektyvinės sutarties 2-ąjį priedą, kuriame numatyta sveikatos sistemos specialistų darbo apmokėjimo tvarka, galite skaityti čia.

 2017-06-16 LNNS Šakinė kolektyvinė sutartis

Trečiadienis, 2018 Geg 09

Mieli Kolegos, bendraminčiai , kviečiame pasirašyti peticiją "Dėl pokyčių įgyvendinant paciantų teisę į žalos sveikatai  atlyginimą" !

DĖL POKYČIŲ ĮGYVENDINANT PACIENTŲ TEISĘ Į ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMĄ
Medicinos darbuotojų dieną Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos jaunųjų gydytojų asociacija kartu su Seimo nariais gydytojais ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba, nori atkreipti visuomenės ir kitų politikų dėmesį į būtinus pokyčius, įgyvendinant pacientų teisę į žalos sveikatai atlyginimą.
Apie žalos pacientų sveikatai atlyginimo sistemos ydas gydytojų bendruomenė kalba jau penkioliktus metus! Daugiau nei dešimtmetį vykdytas neefektyvus pacientų teisės į žalos sveikatai atlyginimą mechanizmas jau padarė didelę žalą: pacientai netiki, kad įvykus nepageidaujamam įvykiui medicinoje įmanoma gauti sąžiningą kompensaciją ir ši baimė didina baudžiamųjų tyrimų prieš medikus skaičių; iš vidaus griauna gydymo sėkmės pagrindus, supriešina medikus su pacientais, augina nepasitikėjimą visa sveikatos sistema ir valstybe.
Pacientui, siekiančiam gauti kompensaciją, tenka investuoti į metų metus trunkantį bylinėjimąsi, gydytojai neturi galimybių analizuoti nesėkmių, dalytis patirtimi, šalinti sistemos trūkumus – taip griaunamas pasitikėjimas gydytojo-paciento santykiais. Be to, galiojantis „Ieškinio modelis“ finansiškai nuostolingas ir neefektyvus – kasmet iš sveikatos sistemos civilinės atsakomybės draudimui iškeliauja per 2 mln. eurų (per 15 metų gydymo įstaigos ir gydytojai sumokėjo beveik 30 mln. eurų už draudimą), tačiau pacientai gauna vos 5 proc. šios sumos. 
Lietuvos piliečių sveikata – didžiausia valstybės vertybė, todėl pacientų teisė į žalos sveikatai atlyginimą, t. y. efektyvų Žalos atlyginimo be kaltės modelį – mūsų visų teisė. Pažangios valstybės piliečiams žala sveikatai privalo būti kompensuojama greitai ir be papildomų investicijų į šios teisės įgyvendinimą, o medikams sudarytos sąlygos be baimės ir įtampos pripažinti retas, bet medicinoje neišvengiamas nesėkmes, dalytis patirtimi su kolegomis, užkertant kelią nepageidaujamų įvykių pasikartojimui, kurti šių atvejų registrus, tobulinti gydymo procesus ir gerinti paslaugų kokybę visuomenei. 
Kreipiamės į visus politikus ir LR Seimą, sakydami, kad Medicinos darbuotojų dienos proga didžiausia dovana Lietuvos gydytojams ir pacientams – ilgai laukti pokyčiai Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme – Žalos atlyginimo be kaltės modelio įgyvendinimas mūsų sveikatos sistemoje.

Peticiją  galima rasti : http://www.peticijos.lt/visos/74690

 

Penktadienis, 2018 Geg 04

Šiandien, gegužės 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryta derybinė darbo grupė ir Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovai, atstovaujantys : Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, Lietuvos gydytojų sąjungą, Lietuvos slaugos specialistų organizaciją , Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinę sąjungą ir Medicinos darbuotojų profesinę sąjungą Solidarumas pasirašė LNSS Šakinės kolektyvinės sutarties 2-as priedą, kuriame numatyta sveikatos sistemos specialistų darbo apmokėjimo tvarka. 

Siekiant didinti LNSS viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų , teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo užmokestį, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams , buvo patvirtinti darbo apmokėjimo nuostatai.

Įstaigų darbuotojams, neteikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų šis  LNSS šakos kolektyvinės sutarties priedas netaikomas, o jų darbo apmokėjimo tvarka nustatoma, suderinus su įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis arba kitais darbuotojų atstovais, jei įstaigoje nėra veikiančių profesinių sąjungų ir tvirtinama kartu su asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka vienu įstaigos lokaliniu teisės aktu.

  Pasirašytą darbo apmokėjimo tvarką  galite skaityti čia.

 

Pasirašymo akimirkos

LSADPS informacija

Penktadienis, 2018 Balandis 27

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Valdyba sveikina visus medicinos darbuotojus Lietuvos medicinos darbuotojų dienos proga!

Ketvirtadienis, 2018 Balandis 26

Š. m. balandžio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje derybinė grupė, sudaryta  2018-04-10 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-410 ir Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė  pasirašė  Kolektyvinių derybų susitarimą (toliau  - Susitarimas) . Susitarime numatyta:

1. Iki 2018 m. gegužės 4 d. baigti derybas dėl 2017-06-16 LNSS šakos kolektyvinės sutarties priedo Nr. 2 "Dėl valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo nuostatų ir jį pasirašyti.

2. Iki 2018 m. liepos 1 d. baigti kolektyvines derybas dėl naujos 2017-06-16 LNSS šakos kolektyvinės sutarties redakcijos ir ją pasirašyti.

Susitarimą galite skaityti čia

LSADPS informacija

 

Į viršų