Spausdinti

Pažangos priemonės „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo projektas

Ketvirtadienis, 2022 Liepa 14

Sveikatos apsaugos ministerija vakar t.y. liepos 13 d. organizavo viešąją konsultaciją, pristatymas čia:,  kurios tikslas pristatyti pažangos priemonę tikslinėms grupėms bei gauti jų nuomonę ir pasiūlymus, galima susipažinti su visais dokumentais, kurie nurodyti adresu SAM svetainėje adresu:  https://sam.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/pletros-programu-rengimas.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija), būdama atsakinga už 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas), 2.10 ir 2.11 pažangos uždavinių įgyvendinimą, yra parengusi dvi plėtros programas: 2022-2030 metų Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 66 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programa) bei 2022-2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 319 „Dėl 2022-2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos patvirtinimo“ (toliau – Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programa).

Sveikatos sektoriaus pokyčiams, tiek stiprinant visuomenės sveikatos sritį, tiek gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, dvejose patvirtintose plėtros programose suplanuotos 5 pažangos priemonės. Iš jų: 3 nacionalinio lygmens pažangos priemones rengia Sveikatos apsaugos ministerija: i) Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą; ii) Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų kontrolę ir vartojimo prevenciją; iii) Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą; ir 2 pažangos priemonės yra regioninio lygmens: i) Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą; ii) Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose. Pastarųjų priemonių rengimą ir  įgyvendinimą planuoja regionai. 

Pažymėtina, kad pažangos priemonėse planuojamos veiklos apima pagrindinius prioritetinius 18-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbus sveikatos srityje: visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės gerinimas;  sveikatos sistemos atsparumo grėsmėms užtikrinimas;  ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo plėtra;  sveikatos sistemos skaitmeninimas;  psichikos sveikatos raštingumo ir paslaugų įvairovės didinimas.

Minėtoje pažangos priemonėje planuojamos veiklos, skirtos:  užtikrinti bazinį sveikatos priežiūros paslaugų paketą savivaldybėse; diegti ilgalaikės priežiūros paslaugas; įgyvendinti greitosios medicinos pagalbos tinklo pertvarką; suformuoti pažangų infekcines ligas gydančių ir pasirengusių ekstremalioms situacijoms gydymo įstaigų tinklą; diegti pažangias ir įrodymais pagrįstas sveikatos priežiūros technologijas; diegti sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo į gydymo įstaigas priemones; tobulinti specialistų kvalifikaciją; įgyvendinti sveikatos sektoriaus skaitmeninimo projektus.  Iš viso šiai priemonei suplanuota 763 mln. eurų.

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s