• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Penktadienis, 2018 Rugpjūtis 31

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su medikų profsąjungomis pasirašė naują Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinę sutartį, kuria realizuojamas tęstinis siekis gerinti sveikatos priežiūros specialistų ekonomines ir socialines sąlygas, užtikrinti darbo apmokėjimo didinimą, įstaigose veikiančių darbo apmokėjimo sistemų skaidrumą ir lygiateisiškumą bei didesnes garantijas nei numato šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, iš visų sutartų principų ir veiksmų išskirtinas vienas ypač reikšmingas – sutartį pasirašiusiųjų nuomone, jos nuostatai turi būti taikomi ne tik ją pasirašiusių organizacijų atstovaujamoms gydymo įstaigoms.

„Ši sutartis turi būti taikoma visoms viešojo sektoriaus gydymo įstaigoms, turinčiomis sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Tad kreipsimės į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją dėl (SADM) šakos kolektyvinės sutarties taikymo išplėtimo. Taip užtikrintume visų medikų lygiateisiškumą į geresnį atlyginimą, geresnes darbo sąlygas, teisėtų lūkesčių įgyvendinimą bei skaidrų ir racionalų gydymo įstaigoms skiriamų lėšų naudojimą ir paskirstymą“, – sako ministras A. Veryga.

Senąją sutartį, turėjusią pasibaigti 2019 metų sausį, suskubta atnaujinti, nes uždelsus medikams būtų įsigaliojusios Darbo kodekso sąlygos, mažiau palankios, nei nustatytos naująja sutartimi.

„Džiaugiamės, kad pagrindinis principas yra darbo apmokėjimas, kvalifikacijos kėlimas, atostogos, ir tai yra įtvirtinta pasirašytoje Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemos kolektyvinėje sutartyje ir akivaizdžiai yra pamatuojami ir pasveriami darbuotojo naudai, tad galime tik pasidžiaugti, kad pasiekėme naują – brandžios socialinės partnerystės lygį, kuris leidžia bendromis pastangomis kurti skaidresnę ir palankesnę darbuotojams sveikatos sistemą“, – teigia Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sajungos pirmininkė Aldona Baublytė ir Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof.Liutauras Labanauskas.

Partneriai susitarė dėl reikšmingo socialinių garantijų paketo: medikų darbo sudėtingumas ir patiriama emocinė įtampa darbe bus kompensuojama ilgesiu poilsiu – dviem dienomis prailginamos kasmetinės atostogos, o dirbantiems daugiau nei 10 metų – 3 darbo dienomis, atsiras skaidriai ir viešai administruojami fondai kvalifikacijos tobulinimui, o tam skiriamas laikas prilygintas darbo laikui. Vien dėl šių sutarties nuostatų kasmet gydytojai galės pasinaudoti 500-600 eurų  dydžio garantijų paketu.  Bendrai sistemoje beveik 28 mln. eurų bus panaudojama darbuotojų papildomų garantijų užtikrinimui.

Realizuojamas ilgai lauktas sprendimas  pagerinti sąlygas tobulinti profesinę kvalifikaciją – sutartyje nustatytas įpareigojimas darbdaviams sudaryti kvalifikacijos kėlimo fondą, iš kurio būtų apmokamos darbuotojų privalomo kvalifikacijos tobulinimo, išlaidos – fondo dydis per metus turi būti ne mažesnis kaip 0,05 proc. LNSS įstaigos sveikatos priežiūros specialistams skiriamo darbo užmokesčio fondo dydžio. Šių lėšų kaupimas ir panaudojimas bus privalomai viešas. Tai pat darbdaviai mokės  vidutinį darbo užmokestį už darbo dienas specialistams būtinai kvalifikacijai kelti.

Nustatomas mažiausias pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis ir kintamosios dalies dydžio nustatymo kriterijai, išlieka didesnės išeitinės išmokos atleidžiamiems darbuotojams (ne 2 mėnesių, kaip numatyta Darbo kodekse, o 3 mėnesių) bei ilgesni įspėjimo terminai prieš nutraukiant darbo santykius su darbuotoju. Kolegas pavaduojantiems medikams turės būti mokamas ne mažesnis kaip 30 proc. priedas, priedai taip pat bus mokami už darbą pavojingomis (20 proc.) ir kenksmingomis (15 proc.) sąlygomis.

Svarbu, kad sumažintas darbuotojų atlygintinos žalos dydis dėl didelio neatsargumo, suteikiant galimybę darbdaviams sudaryti turtinės atsakomybės sutartis, suderinus su profesinėmis sąjungomis tokių darbuotojų sąrašą.

Ketvirtadienis, 2018 Rugpjūtis 30

Rytoj, rugpjūčio 31d. 08:00val. Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g.33), sveikatos apsaugos ministras Aurelijus  Veryga, kartu  su Lietuvos sveikatos priežiūros specialistus atstovaujančių profesinių sąjungų atstovais planuoja pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį.

SAM informacija.

Ketvirtadienis, 2018 Rugpjūtis 30

KUL Sveikatos apsaugos profesinės sąjungos prisistatymas

2018 m. rugpjūčio mėn. 27 d. steigiamojo susirinkimo metu buvo vienbalsiai nutarta įsteigti savarankišką, nepriklausomą nuo darbdavio, savaveiksmę Klaipėdos universitetinės ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, kuri atstovauja ir gina savo narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisinius interesus, siekia darbuotojų geresnės ekonominės padėties.

KUL Sadps pirmininku vienbalsiai išrinktas Dainius Burdulis.

Profesinė sąjunga iki šių metų pabaigos inicijuos derybas su darbdaviu dėl KUL kolektyvinės sutarties pasirašymo. Labai svarbu, kad vedant derybas būtų tinkamai atstovaujamos visos darbuotojų grupės. Siūlome prisijungti prie KUL Sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narių ir išsakyti savo nuomonę jums ir mums visiems aktualiais klausimais.

KUL Sadps informacija.

Antradienis, 2018 Rugpjūtis 28

     

Darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. 
Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos papildomos poilsio dienos per mėnesį ir papildomai pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną nesuteikiama. Tai reiškia, kad pirmąją mokslo metų dieną šie darbuotojai turi naudotis jiems suteikiama poilsio diena per mėnesį.

Pagarbiai-
Lsadps pirmininkė Aldona Baublytė

 

    

Antradienis, 2018 Liepa 31

Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigalios pensijų kaupimo pertvarka, pagal kurią nebeliks „Sodros“ pervedimų į privačius pensijų fondus ir įsigalios nauja kaupimo formulė: savo senatvei kaupti norintys žmonės galės prisidėti 3 proc. nuo savo atlyginimo, o valstybė prie asmens kaupimo prisidės 1,5 proc. nuo užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Norintieji kaupti su pereinamuoju laikotarpiu galės pradėti nuo 1,8 proc. įmokos kitais metais ir po penkerių metų pasieks 3 proc. lygį.

Kaupimo formulė 3+1,5 yra nurodoma pagal būsimą mokesčių sistemą, kai bus sujungti darbdavio ir darbuotojo mokami mokesčiai, o visų dirbančiųjų atlyginimai „ant popieriaus“ paaugs 1,289 karto. Dėl atlyginimų padidėjimo „ant popieriaus“ keisis ir procentinė įvairių mokamų išmokų ar rentų dalis, tačiau išmokos „į rankas“ eurais lieka tokios pat. Plačiau apie išmokas galima paskaityti čia

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, ką ir iki kada turėtų daryti kiekvienas dirbantysis, priėmęs sprendimą – kaupti ateičiai ar nekaupti.

Pirmiausia reikia pabrėžti, kad yra dvi dirbančiųjų grupės, kurias palies Seime priimta pensijų kaupimo pertvarka - tai šiuo metu jau kaupiantys gyventojai ir nekaupiantys gyventojai iki 40 metų, kurie bus įtraukti į kaupimo sistemą su teise atsisakyti. 

Ką turi žinoti nekaupiantys gyventojai iki 40 metų?

Iki šiol nekaupę dirbantys gyventojai iki 40 metų kitais metais bus įtraukti į kaupimo sistemą, bet galės atsisakyti kaupti. Įstatymas įpareigoja iki šiol nekaupusius dirbančiuosius apie kaupimą informuoti asmeniškai. Tai darys „Sodra“. Pagal pirminį planą „Sodra“ šiuos gyventojus informuos dviem būdais – per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS ir registruotais asmeniniais laiškais. Šalia to, „Sodra“ ir ministerija per viešosios informacijos kanalus periodiškai primins apie artėjantį apsisprendimo terminą.

Terminai ir sprendimai:

  • Sodra“ gyventojus informuos 2019 m. sausio 1- 31 dienomis.

  • Jeigu dirbantysis norės kaupti, jam nereikės nieko daryti.
  • Jeigu dirbantysis nenorės kaupti – savo sprendimą jam reikės pranešti „Sodrai“ iki 2019 m. birželio 30 d.

Ką turi žinoti šiuo metu kaupiantys gyventojai?

Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama asmeniškai, nes jau dalyvauja kaupimo sistemoje ir davė tam sutikimą. Tačiau kadangi pertvarkant kaupimo sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti II pensijų pakopoje, ar ne.

Apie galimybę dar kartą apsispręsti jie bus informuojami per viešąsias informacijos priemones ir „Sodros“ valdomą elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS.  

Terminai ir sprendimai:

  • Jei šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės toliau kaupti, jam nereikės nieko daryti.
  • Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti kaupti – apie sprendimą jam reikės pranešti savo kaupimo bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

 

Skaityti daugiau
Į viršų