• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Ketvirtadienis, 2019 Rugsėjis 19

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 6 d. įsakymo Nr.432/77         

"Dėl sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų" pakeitimo.

Įsakymas 2019 m. rugsėjo 16 d. Nr.V - 1065/A1 -529, žiūrėti čia:

Ketvirtadienis, 2019 Rugsėjis 19

Šiandien Vilniuje vyksta baigiamoji tarptautinio projekto "Darbuotojų įsitraukimo darbovietėse ir jų komunikacijos gebėjimų stiprinimas" baigiamoji konferencija.

Darbuotojų ir darbdavių atstovai iš Rumunijos, Bulgarijos, Latvijos, Slovakijos bei Lietuvos dalinasi gerąja patirtimi apie tai, kaip šiose šalyse vykdomas darbuotojų informavimas ir konsultavimas įmonėse, aptariami projekto rezultatai bei tolesnės bendradarbiavimo perspektyvos.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) šiame projekte dalyvauja kaip viena iš partnerių.
Šiandien renginyje Lietuvai atstovauja LPSK projektų vadovė Danutė Šlionskienė, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narys Algis Sodaitis, Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė bei Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos komunikacijos koordinatorė Jūratė Jasiūnienė. 

                         

                          

 

Penktadienis, 2019 Rugsėjis 13

Lietuvos sveikatos apsaugo darbuotojų profesinė sąjunga vėl tęsia seminarų  ciklą "Stresas mediko darbe ir gyvenime. Paprasti ir veiksmingi būdai stresui mažinti".

Rugsėjo 12 d. mokymus pradėjo Santaros Vaikų ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, kurios pirmininkė yra Stasė Styraitė. Seminaro lektorė psichologė psichoterapeute Rosita Pipiriene, supažindina medicinos darbuotojus su streso darbe valdymo subtilybėmis, kaip dirbti su agresyviais ir konfliktiškais pacientais: pagalbos galimybės, bendravimo ypatumai ir galimos problemos. Paliestos aktualios  temos, tokios, kaip -  "Streso samprata, gamtos duoti resursai stresui valdyti. Mediko darbas - nuolatinis streso šaltinis. Kaip dirbti nepervargstant ir "neperdegant." Agresijos priežastys ir pasireiškimo formos. Destruktyvaus pykčio ir agresijos prevencija, intervencija ir galimos problemos.

Seminaras užregistruotas informacinėje METAS sistemoje, dalyviams yra  išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, įrodantys, kad mokymo programa suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

Seminaro akimirkos.                                                                   LSADPS informacija.

Penktadienis, 2019 Rugsėjis 13

Rugsėjo 5-7d. Palangoje vyko  kasmetinis LPSK Moterų Centro Seminaras "Socialinis dialogas Lietuvoje." Susirinko Lietuvos profesinių sąjungų Moterų Centro atstovės. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo  - vadybininkė, MC Valdybos narė ir pirmininkės Irenos Petraitienės  pavaduotoja Henrita Maštauskaitė bei Antakalnio ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos narė Soneta Burbajickaja. Moterų Centro kasmetinis susirinkimas  jau tapo gražia tradicija, baigiantis vasarai susirinkti Palangoje, pabūti kartu, dalyvauti atviruose mokymuose. Šiemet pagrindinis seminaro dėmesys buvo skiriamas socialiniam dialogui Europoje ir Lietuvoje bei kolektyvinių derybų problematikai, šakos nacionaliniu lygmeniu.
Seminaro dalyvius pasveikino LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LPSK MC pirmininkė Irena Petraitienė, kuri padėkojo moterims už buvimą kartu, solidarumą sprendžiant iškilusias problemas ir ieškant sprendimo būdų.

Seminare dalyvavo pranešėjos iš Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Dovilė Pranauskienė ir Asta Žvaliauskienė su tema "Socialinių ekonominių problemų sprendimo raktas - socialinis dialogas" ir Jolanta Bieliauskienė su pranešimu "Socialinio dialogo ištakos ir demokratinis įmonių valdymas."

Renginyje moterys labai aktyviai dalyvavo įvairiuose diskusijose, aptarimuose, vyko produktyvus ir intensyvus darbas darbo grupėse, kuriuose ieškojo sprendimo būdų, kaip pagerinti socialiai pažeidžiamų grupių darbuotojų (neįgaliųjų, priešpensijinio amžiaus, besilaukiančių moterų) darbo sąlygas, kaip dar labiau suaktyvinti LPSK  Moterų centro veiklą, profesinių sąjungų veiklą, taip pat vyko LPSK MC nuostatų apžvalga ir aptarimas, galimų naujų pakeitimų įtraukimas.

Seminaro metu sukurtas naujas  LPSK Moterų centro Facebook puslapis - LPSK Moterų centras, kuriame bendrai dalinsimės MC naujienomis ir veikla.

LPSK MC seminaro bendra dalyvių nuotrauka.

                                                                      MC-NUOTRAUKA.jpg - 154.77 kB

 LSADPS informacija

 

 

Trečiadienis, 2019 Rugsėjis 11

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad toliau tęsiamas pavasarį pradėtas stacionarines asmens sveikatos priežiūros, slaugos ir globos paslaugas teikiančių įstaigų e. inspektavimas. Šios įstaigos turės įvertinti pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams. Tai susiję su tendencija, kad didėja pacientų kėlimą ir vartymą rankomis atliekančių darbuotojų profesinių ligų.

Iki rugsėjo 30 d., įstaigoje įvertinus profesinę riziką atliekant pacientų kėlimo ir vartymo rankomis darbus , informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams įstaigos atsakingas darbuotojas turės pateikti tiesiogiai prisijungęs prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI interneto svetainėje. Čia reikės elektroniniu būdu atsakyti į Pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams e. inspektavimo teminės ataskaitos klausimus.

Stacionarines asmens sveikatos priežiūros, slaugos ir globos paslaugas teikiančių įstaigų, kurios inspektuojamos e. būdu, sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) srityje „Elektroninis inspektavimas“ (dalyje „Sveikatos priežiūros, slaugos ir globos įstaigų elektroninis inspektavimas“). Sąraše esančios įmonės apie e. inspektavimą bus informuotos ir individualiai.

VDI atkreipia dėmesį, kad pacientų priežiūra ir slauga, atliekama rankomis, yra pagrindinė asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įmonėse dirbančių darbuotojų profesinių ligų priežastis. Slaugytojams ir jų padėjėjams dažniausia nustatoma profesinės ligos diagnozė – stuburo juosmeninės dalies radikulopatija, sukelta sunkių krovinių kėlimo rankomis. E. inspektavimo tikslas – siekti, kad įmonėse būtų užkertamas kelias šių ir panašių profesinių ligų priežastims, kad būtų įsitikinta, ar minėti darbai nekenkia juos atliekančiųjų sveikatai arba, jei reikia, būtų imamasi reikiamų saugos priemonių.

 Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) informacija.

Į viršų