• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ketvirtadienis, 2022 Birželio 23

Laikas, kai diena ilgiausia, o naktis – trumpiausia. Švenčiame Jonines – suvešėjusios žalumos, bręstančių javų ir visų gamtos gyvybinių jėgų išsiskleidimo šventę, kupiną paslapties, apeiginių elementų, žaidimų, kai piname vainikus, šokame prie laužų, dainuojame ir, žinoma, tradiciškai ieškome paparčio žiedo.
Tad šią ypatingą metų naktį linkime praleisti ypatingai ir susilieti su gamta.

Sveikiname visus savo narius Jonus, Janinas,  Rasas ir visus, kurie šiąnakt kartu susirinkę palydėsite trumpiausią metų naktį. Su  vasaros saulėgrįža! Su Joninėmis!

Pirmadienis, 2022 Birželio 20

Birželio 16 d. įvyko pirmasis LPSK valdybos posėdis po VII suvažiavimo.

Pirmojoje posėdžio dalyje kalbėta apie šalyje rengiamas ir vykdomas reformas. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius informavo, jog šiuo metu yra rengiamas naujas žiniasklaidos rėmimo modelis, tam yra sudaryta derybinė grupė trišaliu principu, planuojama, kad rudenį bus paruoštas įstatymų projektų paketas. Planuojama trigubai didinti valstybės paramą žiniasklaidai, parama bus siekiama stiprinti regioninę žiniasklaidą, atsiranda žurnalistika kaip kryptis, todėl ir atskiri žurnalistai galės gauti paramą.

Regioninių profsąjungų federacijos (Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacija) pirmininkas Audrius Gelžinis papasakojo apie rengiamą ydinga žemėtvarkos reforma, kuri palies didelį ratą žmonių (vien žemės savininkų yra virš milijono). Pasak jo, reforma rengiama su niekuo nesitarus, nei su Nacionalinės žemėtvarkos tarnybos specialistais, nei su mokslininkais, nei juo labiau profsąjungomis. Patys reformos rengėjai neatsako į elementariausius klausimus.

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė informavo, kad nuo kitų metų liepos greitoji medicinos pagalba bus administruojama vienos savarankiškos įstaigos, daugės medikų brigadų. Šios reformos teisės aktai jau patvirtinti, liko poįstatyminių aktų rengimas.

A. Baublytės teigimu, šios vyriausybės darbo metodai yra tokie, kad patys suinteresuoti asmenys ir organizacijos turi domėtis, kas vyksta, su profsąjungomis reforma derinama nebuvo, niekas nekvietė į pristatymus, reikėjo patiems rodyti iniciatyvą. Už ES pinigus yra rengiama sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma, tačiau ne visos savivaldybės yra pareiškusios dalyvauti šiame projekte. Yra paruoštos rekomendacijos: vienas modelis – sveikatos centro modelis, integruojantis daugiausiai pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėje, kitas modelis – bendradarbiavimo sutartis didelėms įstaigoms. A. Baublytė apgailestavo, jog šakos kolektyvinėje sutartyje nors ir pavyko susiderėti dėl kai kurių minimalių dalykų, tačiau Finansų ministerija nerekomenduoja Sveikatos ministerijai jos pasirašyti, nes esą dar nėra suformuotas šalies biudžetas.

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas teigė, jog Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija laikosi galiojančios kolektyvinės sutarties, dabar vyksta derybos dėl naujosios. Pasak jo, ministerija nesiima veiksmų prieš tai nepasitarusi su LŠMPS. Yra parengtas naujas pedagogų karjeros modelis, tačiau profsąjunga jam nepritars, kol nebus modelio finansavimui skirta pakankamai lėšų.

Teisėsaugos pareigūnų federacijos vadovė Loreta Soščekienė informavo, jog susipažinus su valstybės tarnybos pertvarkos koncepcija aiškėja, kad einama link valstybės tarnybos sunaikinimo, nes norima atsisakyti papildomų garantijų tiek tarnautojams, tiek profesinėms sąjungoms, todėl ši sritis praras patrauklumą ir darbuotojus. Anot jos, taip yra rengiama ir bausmių vykdymo sistemos reforma, kuria siekiama sumažinti kalinamų asmenų skaičių, ketinama reformuoti ir policiją, nes pareigūnų šiuo metų labai trūksta.

Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė pridūrė, jog valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos esmė – dėmesys vadovams, jų darbo užmokesčiui ir galių stiprinimui. Ji pastebėjo ir kitą dalyką, kad viešosios paslaugos kuo toliau tuo labiau teikiamos privačių įstaigų.

Paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos vadovo Aleksandro Posochovo teigimu – kultūros sritis apskritai yra užmiršta, atlyginimai maži, kolektyvuose didžiulės įtampos, o problemos nesprendžiamos. Dabartinis kultūros ministras, pasak jo, – pats silpniausias iš visų buvusių, jam kultūra visai nerūpi ir socialinis dialogas praktiškai nevyksta.

LPSK valdybos nariai konstatavo, jog valstybėje vykstantys pokyčiai aiškiai rodo, jog norima eiti viešojo sektoriaus naikinimo keliu, kuo daugiau sričių atiduodant privačiam verslui.

Vėliau kalbėta apie artėjančias derybas dėl kitų metų minimalios mėnesio algos, ES iniciatyvą nustatyti minimalius MMA nustatymo standartus šalyse narėse.

Kadangi šiemet turi būti atnaujinta Lietuvos trišalės tarybos sudėtis, LPSK valdyboje buvo išrinkti šie nariai: LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė ir Lietuvos geležinkelių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas; pakaitiniai nariai: Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas Raimondas Tamošauskas, Paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksandras Posochovas ir Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS) pirmininkė Irena Petraitienė.

Trišalėje tarybos prie Užimtumo tarnybos konfederacijai atstovaus Metalistų profesinės sąjungos pirmininkė Marija Varasimavičienė (pakaitinė – Marytė Mardosienė iš LVTPS), Nacionalinėje regioninės plėtros taryboje – Irena Petraitienė (pakaitinė – Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininkė Janina Matuizienė).

Posėdyje taip pat pristatyta nauja LPSK administratorė Rasa Nuobaraitė, pakeitusi Loretą Kirkickienę.

Kitas LPSK valdybos posėdis numatytas rugpjūčio mėnesį.

LPSK informacija

Penktadienis, 2022 Birželio 17
Aktualu darbuotojams su negalia ar darbuotojams, auginantiems neįgalius vaikus - ilgesnės kasmetinės apmokamos atostogos.
                 Gali būti tekstas vaizdas
Penktadienis, 2022 Birželio 17

Rengiant sveikatos priežiūros įstaigų struktūrinę reformą planuojami ir konkretūs paslaugų apmokėjimo pokyčiai. Tikimasi, kad numatomos finansavimo permainos leis padidinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams ir pagerins medicinos personalo darbo sąlygas.

Įgyvendinant sveikatos priežiūros tinklo reformą, teritorinė ligonių kasa (TLK) sudarys vieną sutartį dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tais atvejais, kai visas  sveikatos centro paslaugas savivaldybėje teiks viena gydymo įstaiga (struktūrinis sveikatos centras). Tuo tarpu, jei savivaldybėje esančios gydymo įstaigos bus pasirašiusios tarpusavio bendradarbiavimo sutartis dėl bazinio paslaugų teikimo (funkcinis arba struktūrinis-funkcinis centrai), TLK sudarys sutartis su esančiomis savivaldybėje gydymo įstaigomis, pagal įstatymus turinčiomis teisę teikti paslaugas.

„Vykdant sveikatos priežiūros tinklo reformą, kiekvienais metais numatyta skirti papildomų lėšų tam, kad į šeimos gydytojo komandą būtų galima įdarbinti vis daugiau specialistų. Tai leis palengvinti šeimos gydytojams tenkančią naštą, nes tam tikras jų atsakomybes galės perimti kiti komandos nariai. Galiausiai, šių pokyčių naudą pajaus gyventojai, nes jie galės lengviau gauti kokybiškas ir lengvai prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Pasak jo, šiam tikslui jau yra paskaičiuotas preliminarus Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų poreikis – apie 10 mln. eurų per metus. Šeimos gydytoją komandą planuojama plėsti įdarbinant daugiau slaugytojų, socialinių darbuotojų, kurie vykdys atvejo vadybos funkcijas, akušerių, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeutų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų.

Šiuo metu iš sveikatos priežiūros įstaigų yra renkama informacija apie šeimos gydytojų komandoje dirbančių specialistų skaičių ir darbo krūvį etatais. Įvertinus gautą informaciją, ligonių kasos jau nuo kitų metų pradės nuosekliai didinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros apmokėjimą, atsižvelgiant į konkrečios įstaigos besiplečiančią šeimos gydytojo komandos sudėtį.

Šeimos gydytojo pilnos komandos finansavimą planuojama didinti kasmet. Tikimasi, jog šeimos gydytojų komandos bus visiškai susiformavusios vėliausiai iki 2030 m.

SAM kartu su Valstybine ligonių kasa (VLK) taip pat turi aiškią viziją, kaip vykdant reformą turėtų būti įgyvendintas šeimos gydytojo skiriamų tyrimų krepšelio finansavimas. Šiuo metu atliekami  paruošiamieji darbai – tyrimų klasifikatoriaus sukūrimas ir informacinės sistemos pritaikymas. Atlikus šiuos darbus, bus surinkta informacija apie šeimos gydytojų atliekamus tyrimus ir pagal tai apskaičiuojamas lėšų poreikis tyrimų krepšeliui atskirų amžiaus grupių pacientams. Pagal gydymo įstaigų pateiktus duomenis, planuojama, kad kitais metais bus atlikti galutiniai skaičiavimai ir sukurta teisinė ir finansinė bazė tyrimų fondui įgyvendinti.

Taip pat planuojama nuo kitų metų kasmet peržiūrėti ir atnaujinti šeimos gydytojų skatinamųjų priedų ir gerų darbo rezultatų sąrašą, kad pagal tai skiriamas finansavimas atitiktų aktualijas ir realiai skatintų pacientams teikiamos priežiūros kokybės augimą ir gerintų prieinamumą.

Viešojoje erdvėje pasigirsta nuogąstavimų, kad reforma sumažins šeimos gydytojo vaidmenį, kai skirtingos sveikatos sistemos grandys veiks viename centre. Specialistų įsitikinimu, sveikatos centras turėtų ne sumažinti šeimos gydytojo vaidmenį, o atvirkščiai – jį sustiprinti bei pagerinti bendradarbiavimą su centro gydytojais specialistais. SAM kartu su pavaldžiomis įstaigomis, savo ruožtu, tobulins apmokėjimo sistemą ir tokiu būdu skatins mažinti perteklinę hospitalizaciją bei šias lėšas panaudos specializuotų ambulatorinių paslaugų kainodaros tobulinimui, prioritetinių paslaugų kokybės gerinimui ir apimčių didinimui.

Šiam tikslui pasiekti bus tobulinamas gydytojų specialistų konsultacijų apmokėjimas taip, kad jis būtų siejamas ne su paslaugos lygiu, bet su paslaugos turiniu. Tai reiškia, kad apmokėjimas priklausys nuo konsultacijos metu atliekamų diagnostinių ir gydomųjų veiksmų imties bei patiriamų išlaidų šiems veiksmams atlikti.

„Kurdami sveikatos centrų finansavimo modelį, siekiame, kad mažėtų tuščių, pridėtinės vertės nekuriančių paslaugų, o specializuotas ir kokybiškas paslaugas pacientas gautų tada, kai jam jų išties reikia. Turime sukurti efektyviai veikiančią sistemą, atsisakyti kai kurių nereikalingų, formalių reikalavimų gydytojų specialistų konsultacijoms“, – sako VLK direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva.

Įgyvendinant reformą taip pat bus plečiamas dienos stacionaro paslaugų spektras, peržiūrimas skubios pagalbos paslaugų apmokėjimas, jį taikant už suteiktas paslaugas pagal patvirtintas kainas. Svarstoma, kad mažose savivaldybėse, kur yra nedidelis skubios pagalbos paslaugų skaičius, bus taikomas mišrus apmokėjimo modelis, apmokėjimą  už suteiktas paslaugas derinant su pastovia lėšų dalimi paslaugų teikimo užtikrinimui. Analogišką apmokėjimo modelį planuojama taikyti ir tais atvejais, jei sveikatos centre bus teikiamos terapinio profilio stacionarinės paslaugos.

Be to, planuojama sukurti naujas ambulatorines integruotas, kompleksines paslaugas ir jų apmokėjimo tvarką. Pagrindinė tokių paslaugų idėja –  per vieną dieną suteikti pacientui jam reikalingų diagnostinių ir gydomųjų procedūrų kompleksą ir sumažinti perteklinių apsilankymų skaičių.

Jau šiais metais bus padidintos stacionarinių slaugos ir ilgalaikės priežiūros paslaugų kainos, atsižvelgiant į atnaujintus šių paslaugų teikimo reikalavimus. Taip pat šiemet numatoma ir slaugos paslaugų namuose plėtra, t. y. daugiau ambulatorinės slaugos paslaugų bus galima suteikti didelius slaugos poreikius turintiems pacientams.

Rengiantis sveikatos priežiūros tinklo reformai, numatoma koreguoti paslaugų apmokėjimo tvarką. Lėšas gydymo įstaigoms planuojama perskirstyti taip, kad pagrindines ir dažniausiai pasitaikančias sveikatos problemas, sprendžiamas ambulatoriškai ar dienos paslaugomis, gyventojai turėtų galimybę rinktis ir gauti savo savivaldybės ribose. Tokiu būdu bus įgyvendintas vienas pagrindinių reformos tikslų – užtikrinti, kad pacientai gautų kokybiškas ir lengvai prieinamas paslaugas arčiausiai savo gyvenamosios vietos.

Kai tik reformos įstatymų paketas bus priimtas Seime, bus sudaromos darbo grupės, turėsiančios pakoreguoti paslaugų apmokėjimo tvarkas.

VLK ir SAM Spaudos tarnybos informacija

Trečiadienis, 2022 Birželio 15
Šiandien Tiranoje, Albanijoje prasidėjo 3 dienas truksiantis EPSU jaunimo Kongresas. Jame mūsų profesinę sąjungą atstovauja Alina Tankeliun, ji ir Suomijos, Albanijos atstovės atidarė renginį. Vėliau Alina pristatė EPSU jaunimo veiklą per pastaruosius metus, nuo 2019 metais vykusio Kongreso Dubline, Airijoje.
Sveikinimo žodį tarė EPSU generalinis sekretorius Jan Williem Goudriaan ir aktyviai dalyvavo mūsų diskusijose.
Aptartos veiklos kryptys, tolimesni darbai. Taip pat EPSU jaunimo tinklas gavo labai jautrų sveikinimą iš Ukrainos profesinių sąjungų federacijos jaunimo pirmininkės Ivanos Hrapko. Visos dienos bus produktyvios ir pilnos diskusijų ir darbų.       
Į viršų