• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • LSADPS VALDYBA
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
Trečiadienis, 2018 Birželio 27

 

Rytoj, birželio 28 d., 8.30 val., prie Seimo profesinės sąjungos protestuos dėl su darbuotojų atstovais nederintos ir su visuomene apskritai nediskutuotos mokesčių ir pensijų reformos. Ją įgyvendinančius įstatymus Seime ketinama priimti šį ketvirtadienį skubos tvarka.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) jau ne kartą kritikavo valdančiuosius dėl nepamatuotos skubos priimant visiems Lietuvos žmonėms svarbius sprendimus. Vietoje surengtos bent vienos platesnės diskusijos, reforma tik dar labiau greitinama. Seimo komitetuose vykusios diskusijos, atrodo, didelės reikšmės neturi: Seimo salėje nepalaikomi jokie darbuotojams palankesni pasiūlymai.

„Klausimų daug, o atsakymų nėra. Ar valstybės ir „Sodros“ biudžeto švaistymas neprives mūsų prie visų viešųjų paslaugų apmokestinimo? Ar nebus taip, kad padidėjęs atlyginimas dabar reikš mokamą mokslą ir gydymą ateityje? Ar gausime pakankamą atlyginimą susimokėti už viską? Kaip bus ištraukti pinigai iš „šešėlio“ – ar yra konkretus planas? Kam naudinga reklamuoti ir proteguoti privačius pensijų fondus? Susidaro toks įspūdis, kad pirma padarysime, o vėliau žiūrėsime, kaip bus. Svarbu šiandien, o apie rytojų pagalvosim rytoj“, – komentuoja LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

LPSK siekia, kad mokesčių ir pensijų sistemas keičiančių įstatymų projektų svarstymai Seime būtų sustabdyti ir priimti tik tada, kai dėl tokių svarbių reformų įvyks plačios diskusijos.

LPSK informacija

Trečiadienis, 2018 Birželio 06

Seimas pradėjo svarstyti sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos pristatytas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas (projektas Nr. XIIIP-2220), kuriomis siekiama pacientams didinti gydymo paslaugų kokybę ir jų prieinamumą pertvarkant sveikatos priežiūros įstaigų tinklą šalyje.

Teikiamais pakeitimais siūloma sudaryti teisines prielaidas dabartiniam sveikatos priežiūros tinklui optimizuoti, nustatyti skaidrų ir efektyvų šių gydymo įstaigų valdymo modelį, finansavimą, užtikrinti nepriekaištingą jų vadovų reputaciją. Taip pat siūloma įtraukti regionus į sveikatinimo veiklos planavimą, steigiant Sveikatinimo veiklos paslaugų valdymo regionines tarybas.

Projektais siūloma numatyti, kad gydymo įstaigų steigėjais galėtų būti ir valstybė su savivaldybe, valstybė kartu su universitetu ir savivaldybe, o sveikatos apsaugos ministras tvirtintų nacionalinį valstybės ir savivaldybių viešųjų ir biudžetinių įstaigų tinklą.

Naujomis nuostatomis planuojama įteisinti naują kolegialų valdymo organą – valdybą, kuri būtų privaloma universiteto ar respublikos lygmens įstaigose, nustatyti jos sudarymo tvarką bei kompetenciją ir numatyti, kad už veiklą valdybos nariams atlyginama. Jiems mokamas atlyginimas per mėnesį negalėtų būti didesnis kaip 1/5 įstaigos vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Siekiant užtikrinti įstaigų vadovų ir kitų vadovaujančių asmenų nepriekaištingą reputaciją ir aukščiausią kvalifikaciją siūloma įtvirtinti įstaigų vadovų 5 metų kadenciją bei nustatyti, kad jie pareigas galėtų eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Anot A. Verygos, išimtis būtų taikoma tik įstaigoms, kuriose dirba iki dešimties sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos ir odontologijos praktikos licenciją. Viešo konkurso būdu į pareigas skiriamas įstaigos vadovas, pavaduotojai, padalinių ir filialų vadovai, universiteto ligoninės statusą turinčių įstaigų sveikatos priežiūros specialistai, vyriausieji finansininkai į darbą būtų priimami įstaigos vadovo kadencijos laikotarpiui. Be to, įstaigų vadovai, vadovų pavaduotojai, padalinių ir filialų vadovai ir vyriausieji finansininkai privalėtų atitikti įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Teikiamomis pataisomis siūloma sukurti Sveikatinimo veiklos paslaugų valdymo regionines tarybas, kurios turėtų teikti siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip gerinti sveikatinimo veiklas regionuose. Jos būtų sudaromos iš regiono savivaldybių merų, gydytojų, sveikatos priežiūros, farmacijos įstaigų paskirtų atstovų, šioms įstaigoms atstovaujančių asociacijų, sveikatinimo veiklos srityje veiklą vykdančių verslo ir socialinių partnerių atstovų.

Siekiant užtikrinti subalansuotą ir racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimą, didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, numatoma, kad sutartys tarp gydymo įstaigų ir teritorinių ligonių kasų (TLK) prioriteto tvarka būtų sudaromos su tinkle esančiomis įstaigomis. Kaip pažymėjo ministras, su kitomis įstaigomis sudaromos būtų tuomet, jei tinkle esančios įstaigos pagal suplanuotą paslaugų mastą šių paslaugų negali užtikrinti. Kriterijų reikšmes ir vertinimo tvarką nustatytų Vyriausybė.

Šios naujovės įsigaliotų 2019 m. sausio 1 d., o pereinamas laikotarpis būtų taikomas įstaigoms, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos ir odontologijos praktikos licenciją. Pasikeitusi sutarčių su TLK sudarymo tvarka įsigaliotų 2020 m.

Pasak sveikatos apsaugos ministro, šiuo metu galimybė valstybei su savivaldybe būti viešųjų įstaigų steigėjomis nenumatyta. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu, kurį organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos steigėjas arba visuotinis dalininkų susirinkimas. Administracijai priskirtoms pareigybėms (pvz. direktorius medicinai, vyr. finansininkas) netaikomas reikalavimas atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir būti priimamiems į darbą viešo konkurso būdu. Nenustatytos kadencijos ir jų ribojimas, nepriekaištingos reputacijos reikalavimai ir sąlygos vadovams ar tiems, kurie pretenduoja eiti šias pareigas.

Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 47 Seimo nariai, prieš – 5, susilaikė 33 parlamentarai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi pagrindiniu paskirtame Sveikatos reikalų komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 21 d.

2018-06-05 LR Seimo pranešimas žiniasklaidai 

 

Pirmadienis, 2018 Birželio 04

Š. m. birželio 8 d. Lietuvos sveikatos apsaugos darbnuotojų profesinė sąjunga organizuoja Įgaliotinių tarybos posėdį/konferencija, kuriame planuoja dalyvauti apie 80 dalyvių . Konferencija vyks viešbutyje "EUROPA CITY Vilnius ", J.Jasinskio g 14, Vilniuje. Konferencijos pradžia - 11 val. Konferencijos darbotvarkę galite rasti čia. 

LSADPS informacija

Penktadienis, 2018 Geg 25

                                                                                                                                                     

 

2018 m. gegužės 23 ir 24 dienomis Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija  (ang. European Public Service Union – EPSU) ir Europos  ligoninių ir sveikatos apsaugos darbdavių asociacija - (European Hospital and Healthcare Employers’ Association – HOSPEEM) Vilniuje organizavo konferenciją „Sveikame kūne – sveika siela – rūpinkimės tais, kurie rūpinasi mumis“. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, kaip EPSU narė, aktyviai dalyvavo šios konferencijos organizacinėje veikloje.

Renginys buvo organizuotas siekiant dar kartą atkreipti dėmesį į socialinių partnerių pasirinktą temą ir pagilinti žinias apie sveikatos priežiūros sektoriuje labiausiai paplitusias darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas: kaulų ir raumenų ligas ir sutrikimus (MSD), psichosocialinės rizikos bei streso darbe (PSRS@W) prevenciją ir rizikos mažinimo galimybes[1]. Jame dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš 17 ES valstybių narių ir iš dviejų ne ES šalių. Jų tarpe – 30 dalyvių iš Lietuvos.

 Konferencija vyko kaip bendro projekto (2017-2018 m.)[2] dalis, o šio projekto tikslas, pirmiausia, remti ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriaus socialinius partnerius ir jų nacionalines organizacijas nares, siekiant geresnių ir patrauklių įdarbinimo bei veiksmingų išlaikymo darbo vietoje sąlygų, o antra – palengvinti geros praktikos pavyzdžių nustatymą, žinių mainus ir savitarpio mokymosi procesą[3].

 Konferencija sudarė sąlygas keistis nuomonėmis ir diskutuoti dėl keleto iniciatyvų, kurias sveikatos priežiūros sektoriuje bendrai vykdo ar remia socialiniai partneriai ir kuriomis siekia užkirsti kelią kaulų ir raumenų ligoms ir sutrikimams  bei psichosocialinei rizikai ir stresui darbe.

 • Iš Bulgarijos, Kipro, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės atvykę HOSPEEM ir EPSU narių atstovai pristatė savo pranešimus. Pranešėjai identifikavo sėkmingus metodus, priemones ir iniciatyvas, kurios padeda lengviau išvengti MSD ir PSRS@W. Jie įvertino socialinių partnerių vaidmenį įvairiais lygmenimis ir tai, kaip politika, priemonės ar projektai padeda gerinti darbuotojų ir/arba pacientų sveikatą ir saugą. Kita pagalba: buvo pateikti atliekamų ar neseniai užbaigtų mokslinių tyrimų rezultatai ir įžvalgos, kurios padės Europos socialiniams partneriams ir jų nariams ateities veiksmus kurti ir įgyvendinti pasiremiant tikslesnių įrodymų pagrindu;
 • Konferenciją atidarė Lietuvos atstovai: Rita Zubkevičiūtė - vyriausioji darbo inspektorė iš Valstybinės darbo inspekcijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, Aldona Baublytė - Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LSADPS) pirmininkė, atstovaujanti EPSU, ir prof. habil. dr. Vinsas Janušonis - Lietuvos nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų asociacijos prezidentas, atstovaujantis HOSPEEM. Socialinių partnerių atstovai informavo apie šalies situaciją ir jų patirtį bei pristatė galimybes ir pagrindines problemas, susijusias su jų ateities darbais MSD ir PSRS@W klausimais;

 HOSPEEM ir EPSU renginyje dalyvavo Europos Komisijos narys sveikatos ir maisto saugos klausimais (DG SANTE) – Dr. Vytenis Andriukaitis. Jis atkreipė dėmesį į atitinkamas DG SANTE pacientų saugos ir sveikatos priežiūros darbuotojų atžvilgiu ir paragino tęsti bendradarbiavimą bei mainus su EPSU ir HOSPEEM. Kaip ir anksčiau[4], jis vėl pritarė bendram darbui;

 • Visi taip pat džiaugėsi, kad baigiamoje sesijoje dalyvavo ir Malgorzata Milczarek iš Europos sveikatos ir saugos darbe agentūros (EU-OSHA), kuri informavo konferencijos dalyvius apie ankstesnes ir planuojamas ES-OSHA iniciatyvas dėl MSD ir PSRS@W, aktualias ES lygmens sektorių socialinio dialogo partneriams ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriuje;
 • Apibendrinant konferenciją, Tjitte Alkema, Olandijos ligoninių asociacijos (NVZ) narys ir generalinis HOSPEEM sekretorius ir Margret Steffen, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Vokietija, atstovaujanti EPSU, pasidalijo svarbia „mokymosi patirtimi“. Jie taip pat parengė HOSPEEM ir EPSU pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų kaulų ir raumenų ligų ir sutrikimų (MSD), psichosocialinės rizikos bei streso darbe (PSRS@W) ir saugos bei sveikatos darbe (OSH) atžvilgiu, o apskritai – sektorių socialinio dialogo komiteto (SSDC HS) kontekste, pasiūlymai buvo skirti sveikatos priežiūros sektoriui;
 • Konferencija buvo padalinta į tris plenarines sesijas: pirmojoje aptarta, kaip geriau užkirsti kelią PSRS@W ir spręsti su tuo susijusias problemas, antroji sesija buvo susijusi su MSD, o trečiosios dėmesys buvo sutelktas į politiką, priemones ir bendras socialinių partnerių iniciatyvas, skirtas gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, į tai įtraukiant ligoninių/sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir darbuotojų atstovus. Siekiant paskatinti diskusijas ir keitimąsi patirtimi, buvo surengtos trys atitinkamos išskaidytos sesijos.
 • Žvelgiant į dažniausiai minimas sveikatos sektoriaus profesijas, dauguma pristatymų ir diskusijų buvo orientuotos į slaugos, sveikatos priežiūros pagalbos personalą ir gydytojus bei, tai EPSU-HOSPEEM konferencijos naujiena, į greitosios pagalbos darbuotojus ir paramedikus.

 Dalyviai pasižymėjo „namo nešamas pastabas“; šie užrašai kartu su vaizdine medžiaga bus įtraukti į konferencijos ataskaitą ir bendrą EPSU-HOSPEEM dokumentą. Jis apims pagrindines kalbėtojų ir dalyvių mintis bei galimus bendrus tiek organizacijų, tiek nacionalinių organizacijų narių veiksmus[5]. Apie konferenciją taip pat bus parengti keli vaizdo įrašai, bus užfiksuoti interviu su 15 HOSPEEM arba EPSU narių atstovais. Surinkta medžiaga planuojama pasidalinti HOSPEEM ir EPSU tinklalapiuose.

 EPSU ir HOSPEEM išreiškė ketinimą abejomis konferencijos temomis darbus tęsti 2018 ir 2019 metais. Jie bus skelbiami nacionaliniu ir ES lygiu, ir prisidės prie ligoninių sektoriaus socialinio dialogo komiteto ateities darbų tęstinio profesinio mokymosi tema.

 

Vilnius/ Briuselis, 2018 m. gegužės 24 d.

 

Kontaktiniai asmenys:

EPSU: Mathias Maucher, politikos pareigūnas, „Sveikata&Socialinės paslaugos“, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , +32/2/2501093 ;

HOSPEEM: Simone Mohrs, politikos pareigūnas, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , +32/2/2292158 ;

 

 

[1] Daugiau informacijos rasite HOSPEEM arba EPSU tinklalapiuose.

[2] Projektas Nr. VS-2017-0017 „ES sveikatos priežiūros darbuotojų veiksmingos įdarbinimo ir išlaikymo darbe politikos skatinimas, užtikrinant tęstinį profesinį tobulėjimą ir sveiką bei saugią darbo vietą, palaikančią pacientų saugą ir kokybišką priežiūrą“.

[3] Antrasis projekte aptariamas klausimas – tęstinis profesinis tobulėjimas. Straipsnius peržiūrėsite HOSPEEM ir EPSU interneto svetainėse, kur rasite daugiau informacijos apie pirmąją bendrą konferenciją šiuo klausimu, vykusią 2017 m. birželio 19 ir 20 dienomis Amsterdame. Ji buvo grindžiama bendra HOSPEEM ir EPSU deklaracija dėl visų ES sveikatos priežiūros darbuotojų tęstinio profesinio mokymo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi (prieinama anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir švedų kalbomis), su kuria galima susipažinti iš HOSPEEM arba EPSU tinklalapiuose esančių straipsnių.

[4] Šiuos straipsnius rasite HOSPEEM ir EPSU tinklalapiuose.

[5] Plg. Pirmojo bendro projekto MSD ir PSRS@W temomis „Apibendrinantis dokumentas“ EN (oficiali versija), FR, DE, ES, RU ir SV kalbomis, kurį rasite HOSPEEM ir EPSU svetainėse.

Trečiadienis, 2018 Geg 16

                                                                                                                                       

 

Š. m. gegužės 23-24 d. Vilniuje,  vyks tarptautinė socialinių partnerių darbų saugos konferencija " Sveikame kūne - sveika siela", kurioje dalyvaus apie 100 dalyvių , iš jų apie 80 dalyvių iš įvairių Europos Sąjungos šalių tarptautinių profesinių sąjungų. 

Konferencijos vieta – viešbutis „Holiday Inn Vilnius“ ,  Šeimyniškių g. 1, LT-09312 Vilnius. Dalyvių registracijos pradžia – 12 val.

 

Konferencijos organizatoriai:  Europos  ligoninių ir sveikatos apsaugos darbdavių asociacija  -  HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers’ Association) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija -  EPSU (European Public Service Union) .

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga,  kaip EPSU narė,  aktyviai dalyvauja šios konferencijos organizacinėje veikloje.  

Konferencijos darbotvarkę EN kalba galite rasti čia, LT kalba galite rasti čia.

Daugiau informacijos EN kalba galite rasti EPSU puslapyje 

 LSADPS informacija

Į viršų