• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Antradienis, 2019 Birželio 11

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Aldona Baublytė, kartu su Marijampolės ligoninės profesinės sąjungos pirmininku Mindaugu Ramanausku ir Kauno onkologijos ligoninės sveiktos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke Roma Barvainiene dalyvavo, vakar Lietuvos Respublikos  Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės ir Seimo antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo Dariaus Kaminsko surengtoje Konferencijoje "Nutylėtos sveikatos sistemos nuoskaudos".
Konferencijoje buvo paliestos labai aktualios temos:
"Profesionalūs gydytojų santykiai su industrija" - pranešėjas, gydytojas Rolandas Žiobakas.
"Mano klaida. Ir jos vertinimo kultūra" - savo, kaip jaunos gydytojos, darbo patirtimi Didžiojoje Britanijoje dalinosi gydytoja Lina Grauslytė.
"Mediko profesionalumas - ne tik gebėjimas gydyti" - pranėšėja prof. dr. Rūta Nadišauskienė.
Savo įžvalgas pateikė LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir kiti Konferencijos dalyviai.

LSADPS informacija

Trečiadienis, 2019 Birželio 05

Birželio 1-2 dienomis Dubline, Airijoje vyko Europos viešųjų paslaugų sąjungų federacijos (EPSU) jaunimo tinklo kasmetinis susitikimas. Jame dalyvavo daugiau nei 50 jaunų prosąjungiečių iš įvairių šalių. Susitikime buvo išrinkta nauja Valdyba. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos  narė Alina Tankeliun, kuri yra ir mūsų aktyvi atstovė Lietuvos profsąjungų jaunimo asociacijos "LPSK Jaunimas", buvo perrinkta į EPSU jaunimo tinklo Valdybą, atstovauti Lietuvą. Sveikiname! Be jos LPSK jaunimui atstovavo Deividas Činikas - Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija ir Asta Vainiūtė-Misiukevičė - Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinė sąjunga.Taip pat džiugu, kad pagaliau atsirado dar viena Baltijos šalis - Estija, kurios atstovas Ralf Sannikov taip pat pateko į Valdybą. Pasak A. Tankeliun, buvo aptartas būsimas EPSU kongresas, prasidėsiantis jau rytoj: "Esame laimingi, kad turime delegatų iš jaunimo pusės, kurie pristatys mūsų ilgai kurtą rezoliuciją."Susitikime taip pat diskutuota dėl atstovų vietų įvairiuose komitetuose.

LSADPS "LPSK Jaunimas" informacija

 

 

Antradienis, 2019 Birželio 04

Birželio 4-7 dienomis, Dubline (Airija), prasidėjo jubiliejinis 10-asis Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) Kongresas, kurio šūkis "Kovojant dėl visų ateities"(angl."Fighting for a future for all").
Jame dalyvauja ir delegatai iš mūsų šalies: Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Vadybos narė Rūta Kiršienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas, LPSK  jaunimo atstovai - Asta Vainiūtė-Misiukevičė - Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos bei Deividas Činikas iš Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos.
EPSU kongreso darbotvarkėje numatyti šie klausimai: veiklos ir finansinės ataskaitų, veiklos gairių, naujų įstatų, taip pat eilės svarbių rezoliucijų tvirtinimas. 
Taip pat vyks EPSU prezidento, generalinio sekretoriaus, revizinės komisijos rinkimai. Kongreso dalyvius pasveikino Airijos prezidentas Michael D.Higgins.

 

 Lsadps ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija.

 

Penktadienis, 2019 Geg 31

Tęsiame seminarų ciklą "Stresas mediko darbe ir gyvenime. Paprasti ir veiksmingi būdai stresui mažinti" gegužės 30d. lankėmės Radviliškio rajono sveikatos apsaugos darbuotojų profesinėje sąjungoje, kuriai vadovauja pirmininkė Valentina Škeliova. Su savo šaunia profsąjungos narių grupe aktyviai dalyvauja seminaro mokymuose, nes stresas ir konfliktai darbe ir tarpasmeniniame bendravime iškyla, kai susiduria įvairių žmonių interesai, poreikiai, norai, vertybės ir normos. Streso ir konflikto atsiradimo pagrindas, tai žmonių įvairumas, asmenybių individualumas, tad mokytis spręsti iškylančias konfliktines ir stresines situacijas padeda lektorė psichologė psichoterapeutė Rosita Pipirienė.Seminaro dalyviams išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, registruoti METAS sistemoje, įrodantys, kad mokymo programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininsterija.

Ačiū Valentinai ir jos komandai už malonų priėmimą, linkime gero darbo, malonių pacientų ir gražios vasaros!

Pirmadienis, 2019 Geg 27

Didžiausia Švedijos savivaldos darbuotojų profesinė sąjunga Kommunal, vienijanti daugiau nei 500 tūkst. narių, š.m. gegužės 21-24 d. Stokholme rengė 30-ąjį Kongresą. Pagrindinė Kommunal Kongreso tema buvo –kaip turėtume kurti būsimą profesinę sąjungą ateityje? Profesinės sąjungos Prezidentu dar vienai kadencijai perrinktas Tobias Boudin pabrėžė, kad darys viską, jog Kommunal 2030 m. vienytų daugiau nei 600 tūkst. narių.

Kommunal Kongrese lankėsi Švedijos ministras pirmininkas Stefan Lofven, anksčiau pats buvęs profesinės sąjungos nariu.

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą Kommunal Kongrese antrą kartą atstovavo valdybos narys Saulius Davainis, kuris su kitais tarptautiniais delegatais turėjo galimybę susipažinti su šiaurės šalių valstybės gerovės modeliu, kurį būtent tarptautiniams delegatams pristatė p. Jan-Erik Stostad – Samak (Šiaurės šalių socialdemokratinių partijų bendradarbiavimo komitetas) generalinis sekretorius.

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga nuolat bendradarbiauja su užsienio šalių profesinėmis sąjungomis ir jų susivienijimais, deleguoja savo atstovus atstovauti LSADPS tarptautinėse profesinių sąjungų organizacijose bei dalijasi gerąja patirtimi ginant dirbančiųjų socialines, ekonomines, profesine teises ir laisves.

LSADPS informacija.

 

 

 

Į viršų