• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • LSADPS VALDYBA
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
Ketvirtadienis, 2019 Balandis 04

Š. m. balandžio 4 d. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga kartu su VšĮ Marijampolės ligoninės darbuotojų profesine sąjunga Marijampolės ligoninėje organizavo seminarą „Stresas mediko darbe gyvenime. Paprasti ir veiksmingi būdai stresui mažinti“.  Teorinių ir praktinių  seminaro užsiėmimų metu buvo nagrinėjamos  šios temos: 

 • Streso samprata, gamtos duoti resursai stresui valdyti. Mediko darbas- nuolatinis streso šaltinis. Kaip dirbti šį darbą nepervargstant ir „neperdegant“?
 • Konfliktų prevencija ir sprendimo strategijos. Vaizduotės reiškmė ir panaudojimo galimybės stresinėse situacijose. Pykčio samprata, raiškos formos ir funkcijos. Pozityvūs ir negatyvūs pykčio išraiškos būdai.

 • Agresyvūs ir konfliktiški klientai, pacientai: pagalbos galimybės, bendravimo ypatumai ir galimos problemos.

Seminaro akimirka nuotraukoje

 preview

LSADPS informacija

Trečiadienis, 2019 Balandis 03

Per pusė tūkstančio Lietuvos mokslininkų kreipėsi į premjerą, Seimo pirmininką ir Seimą, prašydami stabdyti Vyriausybės rengiamą viešojo sektoriaus darbuotojų algų kėlimo iki 2025-tųjų metų strategiją ir neteikti jos Seimui.

Mokslininkai teigia, kad strategija yra laikina politinė priemonė, kuri nesprendžia esminių problemų ir dar kartą parodo žeminantį požiūrį į darbuotojus. Premjeras Saulius Skvernelis su akademine bendruomene nesutinka ir dokumento svarstymo stabdyti neketina.

Žinių radijo laidoje „Aktualus pokalbis“ apie tai diskutavo Vilniaus universiteto prof. Romas Lazutka, premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas ir Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė.

Laidos įrašas.

LPSK informacija

Antradienis, 2019 Balandis 02

Balandžio 1-5 dienomis, Turine (Italija), vyksta tarptautiniai Europos jaunimo akademijos mokymai „Darbo ateitis“ jauniesiems profesinių sąjungų atstovams, kuriuos organizuoja Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) mokymo centras.

Mokymuose dalyvauja per 50 jaunimiečių iš įvairių Europos šalių. Lietuvai juose atstovauja Alina Tankeliun (Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga) ir Jolita Šukytė (Lietuvos pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija). Linkime sėkmės mūsų jauniesiems profesinių sąjungų atstovams!

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos ir LSADPS informacija

Penktadienis, 2019 Kovas 29

Image result for mediko stresas

Š. m. kovo 28 d. VšĮ „Utenos ligoninėje“ Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga kartu su Viešosios įstaigos Utenos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesine sąjunga (pirmininkė Laimutė Sirvydienė) ir Utenos reabilitacijos darbuotojų profesine sąjunga (pirmininkė Dalia Kavoliūnienė)  organizavo seminarą „Stresas mediko darbe gyvenime. Paprasti ir veiksmingi būdai stresui mažinti“.  Seminaro dalyviams buvo įteikti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, įrodantys , kad mokymo programa  suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.   Teorinių ir praktinių  seminaro užsiėmimų metu buvo nagrinėjamos  šios temos: 

 • Streso samprata, gamtos duoti resursai stresui valdyti. Mediko darbas- nuolatinis streso šaltinis. Kaip dirbti šį darbą nepervargstant ir „neperdegant“?
 • Konfliktų prevencija ir sprendimo strategijos. Vaizduotės reiškmė ir panaudojimo galimybės stresinėse situacijose. Pykčio samprata, raiškos formos ir funkcijos. Pozityvūs ir negatyvūs pykčio išraiškos būdai.

 • Agresyvūs ir konfliktiški klientai, pacientai: pagalbos galimybės, bendravimo ypatumai ir galimos problemos.

Seminaro akimirka nuotraukoje

LSADPS informacija

Trečiadienis, 2019 Kovas 27

Kovo 25 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis ,kuriame dalyvavo ir LSADPS valdybos pirmininkė Aldona Baublytė.

Posėdžio pradžioje valdybos nariai susitiko su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatais į Europos Parlamentą: Seimo nariu Tomu Tomilinu, dabartiniu EP nariu Broniu Rope ir LPSK atstove Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Tatjana Babrauskiene.

Valdybos nariai uždavė nemažai klausimų, susijusių su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu, ES mobilumo paketu, darbo santykių liberalizavimo, regioninės politikos, išmokų žemdirbiams klausimais.

Vėliau LPSK pirmininkė Inga Ruginienė informavo, jog vyksta reguliarūs darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų atstovų susitikimai dėl Darbo kodekso pataisų, ir diskusijos jau persikėlė į Darbo santykių komisiją prie Trišalės tarybos. Valdybos narė Gražina Gruzdienė atkreipė dėmesį, jog laukia sudėtingas etapas, LPSK teikia nemažai siūlymų ir labai svarbu, kad konfederacijos pozicijai būtų tinkamai atstovaujama.

Darbo santykių komisijos narė Dalia Jakutavičė informavo, kad pastarajame Darbo santykių komisijos posėdyje Darbo kodekso pakeitimai iš esmės nebuvo pradėti svarstyti. Kovo 27 d. numatytas dar vienas darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų susitikimas Lietuvos pramonininkų konfederacijoje.

Tęsiant tradiciją valdybos posėdyje prisistatyti LPSK narėms, šį kartą savo atstovaujamą organizaciją pristatė Transporto darbuotojų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius. Didžiausia federacijos narė – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinė sąjunga, kuri vienija 1200 narių. Pirmininkas informavo apie komunikavimo su nariais būdus, pasirašytą kolektyvinę sutartį, profesinės sąjungos nariams teikiamas paslaugas: draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, išmokas įvairiais atvejais, poilsio organizavimą.

LPSK generalinė sekretorė Janina Matuizienė informavo apie praeito valdybos posėdžio nutarimų vykdymą.

Inga Ruginienė valdybos narius supažindino su derybų dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties eiga. Ji pristatė pastarajame derybiniame posėdyje iš Vyriausybės pusės gautus pasiūlymus. Kitas derybų raundas numatytas kovo 28 d.

Posėdyje aptarti Lietuvos trišalėje taryboje svarstomi klausimai, planuotas Gegužės 1-osios minėjimas, pristatytas Moterų centro veiklos planas. LPSK vadovė taip pat padėkojo visiems, kurie dalyvavo teikiant nemokamas konsultacijas dėl teisių darbe Vilniuje kovo 21 d.

LPSK ir LSADPS informacija

Į viršų