• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Antradienis, 2018 Balandis 10

Š. m. balandžio 10 d. ,  antradienį teikiama septynioliktosios Vyriausybės 2017 metų veiklos ataskaita. Joje apžvelgiama šalies padėtis įvairiose srityse. Visą ataskaitą galite skaityti čia.

LSADPS informacija

Pirmadienis, 2018 Balandis 09

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija išnagrinejo Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2018 m. kovo 15 d. raštu Nr. 5-2018-1894 pateiktą Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos VII Suvažiavime priimtą rezoliuciją (toliau - Rezoliucija) ir į Rezoliucijos klausimus atsakė 2018 rn. kovo 27 raštu Nr. (1-1.20-2S) rc-2478 ,,Dėl LSADPS VII suvažiavime priimtos rezoliucijos" 

prašome skaityti čia: Dėl LSADPS VII Suvažiavime priimtos rezoliucijos

Trečiadienis, 2018 Kovas 28

Š.m. kovo 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko tarpžinybinės darbo grupės posėdis kuriame dalyvavo Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos ( toliau - LSADPS) pirmininkė Aldona Baublytė ir LSADPS Valdybos narė Živilė Mikalauskienė. 

Tarpžinybinės darbo grupės posėdyje Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) buvo svarstomi klausimai ir analizuojamos finansinės galimybės, kaip bus didinami medikų atlyginimai nuo š. m.  gegužės 1 d.

Šio susitikimo su ekspertais metu, kuriame dalyvavo ir medikų atstovai, ir Vyriausybės, ir Finansų ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos bei kitų institucijų atstovai, sutarta, kad kaip ir numatyta pernai pasirašytoje šakos kolektyvinėje sutartyje, formuojant gydymo įstaigoms darbo užmokesčio fondą, prioritetas turėtų būti teikiamas mažiausiai uždirbantiems sveikatos priežiūros specialistams.

Tam tikslui numatoma 99,5 mln. eurų, iš kurių 19,5 mln. numatoma skirti iš VLK nepaskirstytų lėšų, o dėl 80 mln. eurų skyrimo SAM kreipsis į Finansų ministeriją ir prašys leisti panaudoti PSDF rezervo lėšas.

Taip pat aptarti ir pagrindiniai bazinio darbo užmokesčio arba vadinamųjų "atlyginimų grindų" nustatymo principai, kurie turėtų būti įtvirtinti kolektyvinės sutarties priede. Nutarta, kad siūlymai dėl šių principų siunčiami į derybinę grupę, kurioje su medikų profesinėmis sąjungomis tariamasi dėl konkrečių sąlygų, kaip nuo gegužės didės algos medikams.

LSADPS informacija

Penktadienis, 2018 Kovas 23

 

Seimo Sveikatos reikalų komitetas kovo 21 d. posėdyje išklausė Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos informaciją apie sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo eigą.

Valstybinės ligonių kasos atstovai informavo apie sutarčių sudarymo teisinį reglamentavimą, jo pokyčius, paslaugų plėtros tendencijas, paslaugų apmokėjimui skirtas lėšas, 2018 metų sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo eigą. Iš viso šiemet asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti skiriama apie 1,2 mlrd. eurų. Teritorinės ligonių kasos yra gavusios 1495 įstaigų prašymus sudaryti sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, pasiūlymai pasirašyti 2018 m. sutartis pateikti 1450 įstaigoms.

Posėdžio metu buvo atkreiptas dėmesys, kad š. m. kovo 19 d. buvo pasirašyta 43,8 proc. sutarčių (635 sutartys) iš 1450 pateiktų pasiūlymų.

Posėdyje dalyvavę Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos ligoninių asociacijos, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos atstovai teigė, kad nepaisant didėjančio PSDF biudžeto, daugumai gydymo įstaigų teritorinių ligonių kasų pateiktuose sutarčių projektuose siūlomas mažesnis finansavimas, lyginant su 2017 metais, o kitoms įstaigoms sutartinės sumos didėja neproporcingai mažai.

Posėdyje taip pat buvo išsakytos pastabos dėl hospitalizacijos rodiklio taikymo sudarant sutartis. Tais atvejais, kai ligoninės hospitalizacijos rodiklis viršija standartizuotą, teritorinės ligonių kasos siūlo mažinti planuojamų suteikti stacionarinių paslaugų skaičių, o tai lemia ir mažėjantį įstaigų finansavimą.

Komitetas, atsižvelgdamas, kad daugumai rajonų ir regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ypač stacionarinių) siūlomos sutartinės sumos yra mažesnės arba lygios 2017 metų sutartinėms sumoms, nors 2018 metų PSDF biudžetas auga daugiau kaip 7 procentais, be to sudarant sutartis stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir toliau siūloma taikyti hospitalizacijos rodiklį, rekomenduoja Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai sudarant sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis finansavimą didinti adekvačiai PSDF didėjimui ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms netaikyti hospitalizacijos rodiklio.

LRS informacija

Į viršų