• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS

LICENCIJAVIMO TVARKA TAMPA PATRAUKLESNĖ

Antradienis, 2019 Geg 14

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) nuolat ieško būdų kaip medikams sumažinti administracinę naštą, ypač atsižvelgiant į galimybes, atsirandančias įdiegus elektroninių paslaugų teikimo sistemą. Akreditavimo tarnybos iniciatyva nuo šių metų balandžio mėnesio įsigaliojo papildomi slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimai – atsisakyta reikalavimo atitinkamos praktikos licencijos turėtojui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atsiskaitomuoju 5 metų laikotarpiu jis laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad licencijos turėtojas neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika.

     Be to, kiek anksčiau įsigaliojusiais teisės aktų pakeitimais gydytojams, slaugytojams ir akušeriams jau buvo sumažinta informacinių įpareigojimų. Iš pareiškėjų ir licencijos turėtojų nebereikalaujama tų dokumentų ir informacijos, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose. Nuo šiol pareiškėjui, kreipiantis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos atitinkamai praktikai išdavimo, asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinantį dokumentą reikės pateikti tik tuomet, jeigu asmuo yra užsienietis.

     Licencijos turėtojui pakeitus vardą ar pavardę, nebereikia Akreditavimo tarnybai teikti paraiškos patikslinti licencijos rekvizitus – medikui, pasikeitusiam vardą ar pavardę,  pakaks jam priimtinu būdu, tai yra telefonu ar elektroniniu paštu, informuoti apie vardo ar pavardės pakeitimo faktą. Naujus asmens duomenis Akreditavimo tarnyba gaus iš Gyventojų registro, bet tik tuomet, kai jau nauju vardu ar pavarde yra išduotas asmens tapatybės dokumentas. 

     Pareiškėjui nebereikia pateikti ir profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinančių dokumentų, juos būtina pateikti tik tuomet, kai duomenų apie šiuos dokumentus nėra Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Pateikiamų dokumentų kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis.

     Taigi nuo 2019 metų balandžio 26 d. įsigaliojo slaugos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimai, kurie papildomai palengvina gydytojams, slaugytojams ir akušeriams dokumentų teikimo sąlygas, t. y. atitinkamos praktikos licencijavimo taisyklėse atsisakyta reikalavimo medikui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad atsiskaitomuoju 5 metų laikotarpiu jis laikėsi licencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį pažymėjimą, patvirtinantį, kad licencijos turėtojas neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika. Taip pat sumažinama administracinė našta ir kolegoms, išrašantiems tokius pažymėjimus, jie galės daugiau laiko skirti pacientui.

     „Akreditavimo tarnyba nuolat ieško būdų kaip efektyviai taupyti specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų laiką ir resursus, žinoma, atsakingai įvertinusi pokyčių poveikį pacientų saugai bei paslaugų kokybei. Per pastaruosius metus ne kartą buvo tobulinami teisės aktai siekiant sudaryti patrauklesnes licencijavimo sąlygas, užtikrinant būtinus reikalavimus“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

     Tačiau pabrėžiame, kad atsisakius reikalavimo licencijos turėtojui kas 5 metus kartu su kitais licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi patvirtinančiais dokumentais teikti ir medicininę pažymą, kaip vienas iš licencijos galiojimo sustabdymo teisinių pagrindų, lieka licencijos turėtojo sveikatos būklė, trukdanti atlikti savo profesines pareigas.

     Taigi Akreditavimo tarnyba ir toliau, gavusi patikimos informacijos, kad licencijos turėtojas serga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika, privalės stabdyti licencijos galiojimą. Todėl labai svarbu, kad darbdaviai skirtų tinkamą dėmesį darbuotojų profilaktiniams sveikatos tikrinimams,   nustatydami sveikatos rizikos veiksnius, jie privalo neužmiršti ir ligų, trukdančių sveikatos priežiūros specialistui vykdyti profesines pareigas, stebėtų darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų rezultatus ir laiku informuotų Akreditavimo tarnybą apie atvejus, kai nustatoma medikų sveikatos būklė, trukdanti jiems vykdyti profesines pareigas.

 VSAPVT informacija

0
0
0
s2smodern
Į viršų