• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Pirmadienis, 2023 Spalio 02
Spalio 13 d. 10 val. VDI kviečia į nemokamus nuotolinius mokymus „Darbo ginčų komisijų veiklos rezultatai ir teismų praktika“, kuriuose bus pristatyti darbo ginčų komisijų veiklos rezultatai, darbo ginčų komisijų bei teismų praktika ir kita. Kviečiame dalyvauti socialinius partnerius – tiek dalyvaujančius darbo ginčų komisijų veikloje, tiek potencialius pretendentus į šių komisijų narius.
Mokymai vyks:
🕙2023 m. spalio 13 d. Pradžia – 10 val.
🖥 Mokymai vyks nuotoliniu būdu per Teams platformą.
👥Pranešėjos: Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė ir patarėja Audronė Baršienė.
Registruotis galima iki spalio 9 d. Apie registracijos patvirtinimą bus pranešta el. laišku. Dalyviams, kuriems bus patvirtinta registracija, atsiųsime prisijungimo prie mokymų informaciją.
                                             Gali būti 2 žmonės ir tekstas vaizdas
Penktadienis, 2023 Rugsėjis 29

                  Gali būti tekstas vaizdas

Trečiadienis, 2023 Rugsėjis 27

       

Pirmadienis, 2023 Rugsėjis 25

Lietuvos socialinių darbuotojų dienai artėjant (09.27d.) nuoširdžiai sveikiname ir didžiuojamės mūsų VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos komiteto nariu Algiu Sodaičiu, linkime asmeninės laimės ir sėkmės toliau puoselėti gerumą, paprastumą, supratingumą ir meilę Žmogui.

Socialinį darbą ligoninėje Algis dirba jau 18 metų. Kasdien rūpinasi, kad besigydantys pacientai (vieniši, negalintys savęs apsitarnauti, sunkumus patiriantys asmenys) gautų tęstinę socialinę pagalbą ir po gydymo stacionare. Algis empatiškas, nuoširdus, profesionaliai atlikęs savo darbą jaučiasi gerai – kai žino, jog po gydymo pacientas ir toliau gaus jam reikalingą pagalbą.

                              Gali būti 1 asmuo ir tekstas vaizdas

Ketvirtadienis, 2023 Rugsėjis 21

Šeimos gydytojai atkreipia dėmesį, kad penkias praleistas mokymosi dienas per mėnesį tėvai gali pateisinti patys, todėl prieš kreipdamiesi į gydytojus tėvai turėtų įsivertinti vaiko sveikatos būklę ir ar tikrai reikia gydytojo konsultacijos, ypač susirgimo pradžioje, kai, pvz., vaikui pasireiškia lengva sloga, kuri gali praeiti savaime po kelių dienų.
Medikų bendruomenė prašo mokinių tėvų atkreipti dėmesį, kad nauja tvarka patiems tėvams dėl ligos leidžia pateisinti 5 praleistas mokymosi dienas, todėl prašoma pasinaudoti šia galimybe, kai dėl nedidelių vaiko sveikatos sutrikimų nėra poreikio konsultuotis su gydytoju, kad neilgėtų eilės gydytojų pagalbos laukiantiems pacientams.
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja bendrojo lavinimo mokyklų lankomumo užtikrinimo tvarka, patvirtinta Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Ši tvarka numato, kad tėvai gali pateisinti penkias mokymosi dienas per mėnesį, praleistas dėl ligos, o praleidus daugiau nei penkias dienas, reikia pateikti patvirtinimą, kad buvo kreiptasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
Rasti apsilankymo patvirtinimą pacientai gali E. sveikatos sistemoje, tai padaryti padės SAM parengta atmintinė. Rekomenduojama padaryti apsilankymo aprašymo ekrano kopiją, kurioje matoma apsilankymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje informacija (skyrelis Apsilankymas), ir ją pateikti švietimo įstaigai skaitmeniniu formatu arba atspausdintą. Išsaugoti dokumento PDF formatu galimybės nėra.
SAM taip pat kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) bei savivaldybes, kurios yra ugdymo įstaigų dalininkės, prašydama papildomai išaiškinti mokyklų administracijoms atnaujintą praleistų pamokų pateisinimo tvarką.
Trečiadienį įvyko SAM, ŠMSM ir šeimos gydytojų atstovų posėdis, kuriame sutarta aktyviau skleisti informaciją tėvų bendruomenei. Kai bus gauti vizitų pas šeimos gydytojus duomenys už rugsėjo mėnesį ir bus galima juos palyginti su praėjusiųjų metų statistika, planuojama surengti dar vieną susitikimą ir aptartį papildomų komunikacijos priemonių.

Cz

Į viršų