• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Trečiadienis, 2022 Geg 18
Aktualu dirbantiems ir auginantiems vaikus - papildomos garantijos darbuotojams.
                      Gali būti tekstas vaizdas
 
Trečiadienis, 2022 Geg 18
Akreditavimo tarnyba vykdo projektą „Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos sukūrimas“, juo siekiama sukurti vieningą informacinę sistemą (toliau – Kompetencijų platforma), kurios tikslas – kaupti asmens, visuomenės, papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros bei kitos sveikatinimo veiklos ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ar kompetencijos įgijimo duomenis, jų pagrindu vykdyti specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, jo vykdymo stebėseną, vertinimą, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.
 
Pirmadienis, 2022 Geg 16
Vaikus auginantys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis.
Daugiau apie galimybes derinti įsipareigojimus šeimai ir darbui rasite 👉 www.seimairdarbas.lt
                     Gali būti tekstas vaizdas
Penktadienis, 2022 Geg 13

Su giliu liūdesiu pranešame, kad paliko mus ilgametis Všį Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

                                                   Romualdas Katilius 

                                                                            ( 1953.02.01 - 2022.05.04)

Sako ir danguje reikia gerų žmonių!

Stipruolis, kovotojas už gyvenimą vertindamas kiekvieną dieną - tai Jūs!

Noras gyventi, tikėjimas, nepasiduoti negandoms, kovoti už geresnį rytojų, net skausmą išmokti  suvaldyti tikint, kad pavyks...deja Dievas nusprendė, kad jau gana ir Jūs jau reikalingas Jam... Ilsėkis ramybėje brangus Romualdai, buvo gera tave pažinti, turėti, bendrauti...

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

VšĮ Vilkaviškio PSPC sveikatos apsaugos daebuotojų profesinė sąjunga

Lietuvos sveikatos  apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga.

                                                                         Gėlės puokštės - Info.lt

Į viršų