• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Ketvirtadienis, 2020 Geg 07

LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.449 Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos aprašą.

LNSS priklausiančių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo konkretus procentinis dydis nuo 60 iki 100 procentų nustatomas LNSS priklausančių įstaigų vadovų sprendimu, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo, karantino metu organizuojančio ir (ar) teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomos užkrečiamomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančio epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą.

Nutarimą prašome žiūrėti čia:

Trečiadienis, 2020 Geg 06

Darbo rinkoje susiduria du kardinaliai skirtingi interesai: darbdaviams svarbu gauti kuo didesnį pelną ir kuo mažiau mokėti darbuotojams už darbą; darbuotojams svarbu, kad darbo sąlygos ir gaunamas atlygis garantuotų jiems normalų, žmogišką gyvenimą.

Suprantama, kad resursai ir galia yra ne darbuotojų pusėje, o įstatymai ir institucijos savaime neužtikrina visų darbuotojų teisių ir negali užfiksuoti visų darbdavių daromų nusižengimų. Pavieniai savo interesus norintys ginti darbuotojai greit pasijunta bejėgiais, nes visiškai priklauso nuo darbdavio valios ir gali būti atleisti arba persekiojami darbe. Todėl darbuotojams būtina organizuotis į profesines sąjungas, kad dėl bendro reikalo vieni kitus palaikydami galėtų atstovauti savo interesams ir sukurtų atsvarą galią turintiems darbdaviams.

Yra manančiųjų, jog darbuotojams pakanka susiburti ir pradėti kovą dėl kokio nors svarbaus dalyko, pvz., didesnių atlyginimų. Jie  mano, kad nereikia kurti pastovios organizacijos, o prasidėjus kovai užtenka į ją įsitraukti. Tačiau patirtis rodo, jog nuolatinės organizacijos nebuvimas – priežastis kilti vis naujoms problemoms, o galingos profesinės sąjungos egzistavimas darbdaviui atima drąsą ir norą sukelti vis naujų problemų darbuotojams. Be to, kai atsiranda sunkumų, dažniausiai jau būna per vėlu kurti profesinę sąjungą. Tai panašu į draudimo agento vizitą name, kuris jau apimtas gaisro.

Daugiau informacijos rasite čia:https://www.lpsk.lt/kaip-isteigti-profesine-sajunga/?fbclid=IwAR0yg055FOGYSAVMt4lrUD2f47MybcjBpaNLT0_3ctrdMDXAqcTzFjkIQpE

 

Pirmadienis, 2020 Geg 04

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Tarptautinės darbo dienos proga pasveikino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkę, profesinių sąjungų pirmininkus, narius ir darbuotojus.

Išreikšdamas didžiausią pagarbą ir pasididžiavimą visais Lietuvos dirbančiais žmonėmis palinkėjo, kad socialiniai partneriai ir toliau ieškotų sutarimo dėl kokybiškų ir saugių darbo vietų, teisingo atlyginimo, tinkamų socialinių garantijų bei lygių galimybių darbe užtikrinimo, aktyviai dalyvautų sprendžiant globalius demografinius, skaitmenizacijos ir klimato kaitos iššūkius.

                 

Šeštadienis, 2020 Geg 02

                    

Ketvirtadienis, 2020 Balandis 30

                         Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga nuotrauka.

SKIRK PROFESINEI SĄJUNGAI 0,6 PROC. NUO GPM IR PRISIDĖK PRIE SAUGESNĖS DARBUOTOJŲ ATEITIES!

Kaip 2020 m. skirsime GPM dalį paramai: atsakymai į aktualiausius klausimus čia:

Jau galima skirti dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms, organizacijoms bei politinėms partijoms. Tai nieko papildomai nekainuojantis, tačiau veiksmingas būdas paremti ir profesines sąjungas. Pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip skirti šią paramą.
Kokį mokestinį laikotarpį nurodyti prašyme pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms?
Gyventojai ir toliau galės skirti pajamų mokesčio dalį už einamuosius ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius. Taigi, gyventojo pageidavimu, pagal vieną pateiktą prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama penkis mokestinius laikotarpius.
Ar gyventojams reikės tikslinti ankstesniais metais teiktus prašymus vien dėl sumažėjusios procentinės pajamų mokesčio dalies?
Dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių Prašymų tikslinti nereikės. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:
• 1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirti 2 procentai pajamų mokesčio;
• 0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, įregistruotoms Juridinių asmenų registre, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio;
• 0,6 procento pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio.
Jeigu Prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias Prašyme nurodytas proporcijas.
Ar tai, kad už 2018 m. mokestinį laikotarpį buvo galima skirti didesnes procentines pajamų mokesčio dalis nei už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius reiškia, kad pervedama pajamų suma sumažės?
Nuo 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų pajamų pervestinas pajamų mokesčio procentinis dydis sumažintas, todėl, kad pagal LR socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2019 m., darbo užmokestis yra indeksuojamas padidinant bruto darbo užmokestį 1,289 karto, o pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusį LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnį, pakeisti ir pajamų mokesčio tarifai. Pagal nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusius LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimus, gyventojo pajamos gali būti apmokestinamos ne tik 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, bet ir, priklausomai nuo pajamų rūšies, nuo 15 iki 20 proc. bei nuo 20 iki 27 proc. pajamų mokesčio tarifu.
Taigi, nors už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius procentinė pajamų mokesčio dalis, kurią gyventojas gali skirti kaip paramą (1,2 proc.), palyginus su 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (2 proc.) sumažėjo, faktiškai pervedama pajamų mokesčio suma nesumažės.
Pavyzdys:
Gyventojas 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gavo 9704 EUR (neatskaičius mokesčių) su darbo santykiais susijusių pajamų. Šioms pajamoms, pritaikius priklausantį 2108 EUR neapmokestinamąjį pajamų dydį, buvo pritaikytas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas ir per mokestinį laikotarpį nuo gyventojo pajamų buvo išskaičiuota 1139,4 EUR pajamų mokesčio. Gyventojas pateikė prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį už 2018 m. mokestinį laikotarpį, kuriame nurodė, kad pageidauja 2 proc. skirti paramos gavėjui – švietimo įstaigai. Pagal pateiktą prašymą mokesčių administratorius pervedė 22,79 EUR (per mokestinį laikotarpį išskaičiuota 1139,4 EUR pajamų mokesčio suma, padauginta iš 2 proc.).
Nuo 2019 m. sausio 1 d., sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamus gyventojų pajamų mokesčius bei socialinio draudimo įmokas, darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) padidėjo 1,289 karto. Todėl, 2019 metais gyventojo bendra metinė apskaičiuota pajamų suma sudarys 12508,46 EUR (9704 EUR suma, padauginta iš koeficiento 1,289). Nuo šių pajamų (atėmus priklausantį 2772,73 EUR neapmokestinamąjį pajamų dydį), pritaikius 20 proc. pajamų mokesčio tarifą, per 2019 m. išskaičiuota 1957,15 EUR pajamų mokesčio suma. Gyventojas pateikė prašymą už 2019 m. mokestinį laikotarpį ir nurodė, kad pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.) vaikų darželiui. Pagal gyventojo pateiktą prašymą pervesta 23,49 EUR suma (per mokestinį laikotarpį išskaičiuota 1957,15 EUR pajamų mokesčio suma, padauginta iš 1,2 proc.).
Kaip ir kur pateikti prašymą?
Iki 2022 m. prašymo pervesti GPM dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms gali būti teikiama šiais būdais:
1. Užpildžius popierinį prašymą, formą FR0512 (siunčiama paštu ar įteikiama tiesiogiai mokesčių administratoriui);
2. Užpildžius prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Kaip ir anksčiau, prašymus gyventojai (ar jų įgalioti atstovai, turintys teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventoją VMI) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai. Konsultacijos teikiamos ir Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, o popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) primena, kad pajamų mokesčio dalies skyrimas e. Būdu yra saugesnis ir paprastesnis būdas skirti dalį pajamų mokesčio paramai. Taip užtikrinama ir tai, kad pajamų mokesčio dalį asmuo skirs savanoriškai.
Gyventojai, neturintys techninių priemonių (pvz., interneto prieigos, kompiuterio), galės pasinaudoti Viešais interneto prieigos taškais (toliau - VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose ir, prisijungę prie EDS, pateikti prašymą. VIPT sąrašas parsisiuntimui čia.
Ar galima paremti kelis paramos gavėjus?
Prašyme galima nurodyti:
• skiriant iki 1,2 proc. pajamų mokesčio — daugiau nei vieną paramos gavėju esantį juridinį asmenį (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), ir (ar) meno kūrėją (meno kūrėjus). Bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 1,2 procento;
• skiriant iki 0,6 procento politinei partijai — daugiau kaip vieną politinę partiją, tačiau bendra politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento;
• skiriant iki 0,6 procento profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) — daugiau kaip vieną profesinę sąjungą ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimą, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė nei 0,6 procento.
Pažymėtina, kad pajamų mokesčio dalis nepervedama, jeigu konkrečiam paramos gavėjui pervestina pajamų mokesčio suma už mokestinį laikotarpį yra mažesnė nei 3 Eur.
Ar bus nagrinėjamas Prašymas, kai gyventojas pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjo pateikti Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau to nepadarė iki nustatyto termino?
Tokiu atveju Prašymas nebus nagrinėjamas.
Kur šiuo metu skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys?
Paramos gavėjų (t. y. paramos gavėjų statusą turinčių juridinių asmenų, įskaitant profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus, ir meno kūrėjų), taip pat ir politinių partijų duomenys skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1).

Į viršų