• LT
 • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

 • LSADPS VALDYBA
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
 • LSADPS
Pirmadienis, 2018 Birželio 04

Š. m. birželio 8 d. Lietuvos sveikatos apsaugos darbnuotojų profesinė sąjunga organizuoja Įgaliotinių tarybos posėdį/konferencija, kuriame planuoja dalyvauti apie 80 dalyvių . Konferencija vyks viešbutyje "EUROPA CITY Vilnius ", J.Jasinskio g 14, Vilniuje. Konferencijos pradžia - 11 val. Konferencijos darbotvarkę galite rasti čia. 

LSADPS informacija

Penktadienis, 2018 Geg 25

                                                                                                                                                     

 

2018 m. gegužės 23 ir 24 dienomis Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija  (ang. European Public Service Union – EPSU) ir Europos  ligoninių ir sveikatos apsaugos darbdavių asociacija - (European Hospital and Healthcare Employers’ Association – HOSPEEM) Vilniuje organizavo konferenciją „Sveikame kūne – sveika siela – rūpinkimės tais, kurie rūpinasi mumis“. Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, kaip EPSU narė, aktyviai dalyvavo šios konferencijos organizacinėje veikloje.

Renginys buvo organizuotas siekiant dar kartą atkreipti dėmesį į socialinių partnerių pasirinktą temą ir pagilinti žinias apie sveikatos priežiūros sektoriuje labiausiai paplitusias darbuotojų saugos ir sveikatos rizikas: kaulų ir raumenų ligas ir sutrikimus (MSD), psichosocialinės rizikos bei streso darbe (PSRS@W) prevenciją ir rizikos mažinimo galimybes[1]. Jame dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš 17 ES valstybių narių ir iš dviejų ne ES šalių. Jų tarpe – 30 dalyvių iš Lietuvos.

 Konferencija vyko kaip bendro projekto (2017-2018 m.)[2] dalis, o šio projekto tikslas, pirmiausia, remti ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriaus socialinius partnerius ir jų nacionalines organizacijas nares, siekiant geresnių ir patrauklių įdarbinimo bei veiksmingų išlaikymo darbo vietoje sąlygų, o antra – palengvinti geros praktikos pavyzdžių nustatymą, žinių mainus ir savitarpio mokymosi procesą[3].

 Konferencija sudarė sąlygas keistis nuomonėmis ir diskutuoti dėl keleto iniciatyvų, kurias sveikatos priežiūros sektoriuje bendrai vykdo ar remia socialiniai partneriai ir kuriomis siekia užkirsti kelią kaulų ir raumenų ligoms ir sutrikimams  bei psichosocialinei rizikai ir stresui darbe.

 • Iš Bulgarijos, Kipro, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės atvykę HOSPEEM ir EPSU narių atstovai pristatė savo pranešimus. Pranešėjai identifikavo sėkmingus metodus, priemones ir iniciatyvas, kurios padeda lengviau išvengti MSD ir PSRS@W. Jie įvertino socialinių partnerių vaidmenį įvairiais lygmenimis ir tai, kaip politika, priemonės ar projektai padeda gerinti darbuotojų ir/arba pacientų sveikatą ir saugą. Kita pagalba: buvo pateikti atliekamų ar neseniai užbaigtų mokslinių tyrimų rezultatai ir įžvalgos, kurios padės Europos socialiniams partneriams ir jų nariams ateities veiksmus kurti ir įgyvendinti pasiremiant tikslesnių įrodymų pagrindu;
 • Konferenciją atidarė Lietuvos atstovai: Rita Zubkevičiūtė - vyriausioji darbo inspektorė iš Valstybinės darbo inspekcijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, Aldona Baublytė - Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (LSADPS) pirmininkė, atstovaujanti EPSU, ir prof. habil. dr. Vinsas Janušonis - Lietuvos nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų asociacijos prezidentas, atstovaujantis HOSPEEM. Socialinių partnerių atstovai informavo apie šalies situaciją ir jų patirtį bei pristatė galimybes ir pagrindines problemas, susijusias su jų ateities darbais MSD ir PSRS@W klausimais;

 HOSPEEM ir EPSU renginyje dalyvavo Europos Komisijos narys sveikatos ir maisto saugos klausimais (DG SANTE) – Dr. Vytenis Andriukaitis. Jis atkreipė dėmesį į atitinkamas DG SANTE pacientų saugos ir sveikatos priežiūros darbuotojų atžvilgiu ir paragino tęsti bendradarbiavimą bei mainus su EPSU ir HOSPEEM. Kaip ir anksčiau[4], jis vėl pritarė bendram darbui;

 • Visi taip pat džiaugėsi, kad baigiamoje sesijoje dalyvavo ir Malgorzata Milczarek iš Europos sveikatos ir saugos darbe agentūros (EU-OSHA), kuri informavo konferencijos dalyvius apie ankstesnes ir planuojamas ES-OSHA iniciatyvas dėl MSD ir PSRS@W, aktualias ES lygmens sektorių socialinio dialogo partneriams ligoninių/sveikatos priežiūros sektoriuje;
 • Apibendrinant konferenciją, Tjitte Alkema, Olandijos ligoninių asociacijos (NVZ) narys ir generalinis HOSPEEM sekretorius ir Margret Steffen, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Vokietija, atstovaujanti EPSU, pasidalijo svarbia „mokymosi patirtimi“. Jie taip pat parengė HOSPEEM ir EPSU pasiūlymus dėl tolesnių veiksmų kaulų ir raumenų ligų ir sutrikimų (MSD), psichosocialinės rizikos bei streso darbe (PSRS@W) ir saugos bei sveikatos darbe (OSH) atžvilgiu, o apskritai – sektorių socialinio dialogo komiteto (SSDC HS) kontekste, pasiūlymai buvo skirti sveikatos priežiūros sektoriui;
 • Konferencija buvo padalinta į tris plenarines sesijas: pirmojoje aptarta, kaip geriau užkirsti kelią PSRS@W ir spręsti su tuo susijusias problemas, antroji sesija buvo susijusi su MSD, o trečiosios dėmesys buvo sutelktas į politiką, priemones ir bendras socialinių partnerių iniciatyvas, skirtas gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, į tai įtraukiant ligoninių/sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir darbuotojų atstovus. Siekiant paskatinti diskusijas ir keitimąsi patirtimi, buvo surengtos trys atitinkamos išskaidytos sesijos.
 • Žvelgiant į dažniausiai minimas sveikatos sektoriaus profesijas, dauguma pristatymų ir diskusijų buvo orientuotos į slaugos, sveikatos priežiūros pagalbos personalą ir gydytojus bei, tai EPSU-HOSPEEM konferencijos naujiena, į greitosios pagalbos darbuotojus ir paramedikus.

 Dalyviai pasižymėjo „namo nešamas pastabas“; šie užrašai kartu su vaizdine medžiaga bus įtraukti į konferencijos ataskaitą ir bendrą EPSU-HOSPEEM dokumentą. Jis apims pagrindines kalbėtojų ir dalyvių mintis bei galimus bendrus tiek organizacijų, tiek nacionalinių organizacijų narių veiksmus[5]. Apie konferenciją taip pat bus parengti keli vaizdo įrašai, bus užfiksuoti interviu su 15 HOSPEEM arba EPSU narių atstovais. Surinkta medžiaga planuojama pasidalinti HOSPEEM ir EPSU tinklalapiuose.

 EPSU ir HOSPEEM išreiškė ketinimą abejomis konferencijos temomis darbus tęsti 2018 ir 2019 metais. Jie bus skelbiami nacionaliniu ir ES lygiu, ir prisidės prie ligoninių sektoriaus socialinio dialogo komiteto ateities darbų tęstinio profesinio mokymosi tema.

 

Vilnius/ Briuselis, 2018 m. gegužės 24 d.

 

Kontaktiniai asmenys:

EPSU: Mathias Maucher, politikos pareigūnas, „Sveikata&Socialinės paslaugos“, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , +32/2/2501093 ;

HOSPEEM: Simone Mohrs, politikos pareigūnas, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , +32/2/2292158 ;

 

 

[1] Daugiau informacijos rasite HOSPEEM arba EPSU tinklalapiuose.

[2] Projektas Nr. VS-2017-0017 „ES sveikatos priežiūros darbuotojų veiksmingos įdarbinimo ir išlaikymo darbe politikos skatinimas, užtikrinant tęstinį profesinį tobulėjimą ir sveiką bei saugią darbo vietą, palaikančią pacientų saugą ir kokybišką priežiūrą“.

[3] Antrasis projekte aptariamas klausimas – tęstinis profesinis tobulėjimas. Straipsnius peržiūrėsite HOSPEEM ir EPSU interneto svetainėse, kur rasite daugiau informacijos apie pirmąją bendrą konferenciją šiuo klausimu, vykusią 2017 m. birželio 19 ir 20 dienomis Amsterdame. Ji buvo grindžiama bendra HOSPEEM ir EPSU deklaracija dėl visų ES sveikatos priežiūros darbuotojų tęstinio profesinio mokymo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi (prieinama anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir švedų kalbomis), su kuria galima susipažinti iš HOSPEEM arba EPSU tinklalapiuose esančių straipsnių.

[4] Šiuos straipsnius rasite HOSPEEM ir EPSU tinklalapiuose.

[5] Plg. Pirmojo bendro projekto MSD ir PSRS@W temomis „Apibendrinantis dokumentas“ EN (oficiali versija), FR, DE, ES, RU ir SV kalbomis, kurį rasite HOSPEEM ir EPSU svetainėse.

Trečiadienis, 2018 Geg 16

                                                                                                                                       

 

Š. m. gegužės 23-24 d. Vilniuje,  vyks tarptautinė socialinių partnerių darbų saugos konferencija " Sveikame kūne - sveika siela", kurioje dalyvaus apie 100 dalyvių , iš jų apie 80 dalyvių iš įvairių Europos Sąjungos šalių tarptautinių profesinių sąjungų. 

Konferencijos vieta – viešbutis „Holiday Inn Vilnius“ ,  Šeimyniškių g. 1, LT-09312 Vilnius. Dalyvių registracijos pradžia – 12 val.

 

Konferencijos organizatoriai:  Europos  ligoninių ir sveikatos apsaugos darbdavių asociacija  -  HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers’ Association) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija -  EPSU (European Public Service Union) .

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga,  kaip EPSU narė,  aktyviai dalyvauja šios konferencijos organizacinėje veikloje.  

Konferencijos darbotvarkę EN kalba galite rasti čia, LT kalba galite rasti čia.

Daugiau informacijos EN kalba galite rasti EPSU puslapyje 

 LSADPS informacija

Penktadienis, 2018 Geg 11

 

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos sveikinimas su artėjančia Tarptautine slaugytojų diena

 

 

Trečiadienis, 2018 Geg 09

2022 m. Lietuvos  Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis, pasirašyta 2021.11.15 d. Nr. 234 čia

2022.10.18 d. Susitarimas Dėl 2021.11.15d. LNSS Nr.234 pakeitimo ir papildymo čia:

2022.10.18 d.Derybinės darbo grupės protokolinis susitarimas 2022.10.18 d. Nr.S-246 čia:

2023.10.16 S-241 Susitarimas Dėl 2021.11.15d. LNSS Nr. S-234 pakeitimo ir papildymo čia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų