• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Pirmadienis, 2024 Liepa 01

Informuojame, kad nuo liepos 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 str. 2 d., negali būti sudarytos darbo sutartys su trečiųjų šalių piliečiais, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką naudodamiesi beviziu režimu arba turėdami kitų Europos Sąjungos valstybių narių išduotus teisėto buvimo dokumentus (Šengeno vizas, nacionalines vizas, leidimus gyventi ir kt.). Šis draudimas taikomas ir įdarbinant užsienietį, kurio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Norint įdarbinti šį trečiosios šalies pilietį iki jo darbo pradžios turi būti gautas leidimas laikinai gyventi darbo pagrindu pagal UTPĮ 40 str. 1 d. 4 p. Atkreipiame dėmesį, kad atvejai, kai dirba trečiosios šalies pilietis, kuris neturi teisės būti ar gyventi ir (arba) dirbti Lietuvos Respublikoje, laikomi nelegaliu darbu, už kurį taikoma atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodeksą ir (ar) Užimtumo įstatymą.

Daugiau informacijos – https://www.migracija.lt/-/dirbti-lietuvoje-pageidaujantys-u%C5%BEsienie%C4%8Diai-prival%C4%97s-pasir%C5%ABpinti-lietuvi%C5%A1kais-leidimais-gyventi-i%C5%A1imtys-tik-tam-tikrais-atvejais?redirect=%2F

Platesnę informaciją teikia Migracijos departamentas, kontaktai:

vyriausiasis patarėjas Rokas Pukinskas 

Tel. + 370 698 03 735
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

 

Antradienis, 2024 Birželio 25

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia šalies savivaldybes teikti paraiškas sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui ir išlaikymui. Tam numatyta beveik 23 mln. Eur investicijų iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų. Priemonėmis didelis dėmesys skiriamas specialistų pritraukimui į regionus, sveikatos mokslų srities studijų populiarinimui, skiriant įvairias finansines paskatas. Tikimasi, kad tai ne tik padės spręsti medikų trūkumo problemą, tačiau ir pagerins sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams.

Atsižvelgiant į Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) duomenis apie sveikatos priežiūros specialistų situaciją, SAM parengė Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir išlaikymo veiksmų 2024–2029 metų planą. Plane numatytos tokios priemonės, kaip studijų kainos finansavimas, sveikatos priežiūros specialistų įgalinimo, pritraukimo ir išlaikymo sveikatos priežiūros įstaigoje modelio sukūrimas ir įdiegimas, labiausiai trūkstamų profesinių kvalifikacijų ir specializacijų prestižo didinimas, profesinis orientavimas ir kt.
 
Įgyvendinant plane numatytas priemones, šalies savivaldybės gali pretenduoti į finansavimą tokioms veikloms:

·         darbo užmokesčio priedo mokėjimą gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie rezidentūros studijų ciklus atliks rezidentūros bazėje, esančioje ne Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse, ne trumpiau nei 6 mėn. (nepertraukiamai);

·         gydytojų rezidentų, gydytojų odontologų rezidentų rezidentūros studijų, aukštųjų mokyklų studentų išplėstinės praktikos slaugos, odontologinės priežiūros studijų, slaugos specializacijų neformaliojo švietimo programų, profesinio mokymo įstaigų mokinių slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos kainos finansavimui;

·         vidaus ligų gydytojų antrosios profesinės kvalifikacijos įgijimo (persikvalifikavimo), baigiant trumpesnę šeimos medicinos arba skubiosios medicinos rezidentūros studijų programą, finansavim·         stipendijų mokėjimui gydytojams rezidentams, gydytojams odontologams rezidentams, kurie mokosi tose rezidentūros studijų programose, į kurias sunkiausia pritraukti norinčius studijuoti (geriatrija, teismo medicina, vaikų odontologija), taip pat profesinio mokymo mokiniams (slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa, paramediko modulinė profesinio mokymo programa), pirmosios pakopos studijų studentams (odontologinė priežiūra), antrosios pakopos studijų studentams (išplėstinės praktikos slauga);

·         aukštųjų mokyklų studentų bendrosios praktikos slaugos, slaugos studijų kainos finansavimui;

·         stipendijų skyrimui studijuojantiems pirmosios pakopos studijų studentams (bendrosios praktikos slauga, slauga).

Siekiant užtikrinti priemonių veiksmingumą, numatyta, kad dalis finansinėmis paskatomis pasinaudojusių asmenų įsipareigotų dirbti ne trumpiau nei dvejus metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Priemonėms finansuoti iš viso suplanuota 22 991 942 Eur investicijų iš Europos socialinio fondo bei bendrojo finansavimo. Visos projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.
 

Esamus ir / ar būsimus sveikatos mokslų studentus, norinčius pasinaudoti finansinėmis paskatomis ir įsidarbinti atitinkamoje sveikatos priežiūros įstaigoje, kviečiame komunikuoti su savivaldybėmis (galimais projektų vykdytojais) ir / ar asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

Savivaldybės paraiškas teikia per Centrinę projektų valdymo agentūrą. Su detalesniu priemonių aprašymu ir reikalavimais galite susipažinti ČIA.
Antradienis, 2024 Birželio 25
Bukarešte baigėsi Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) 11-asis kongresas.
Kongresas išrinko organizacijos vadovybę, artimiausius penkerius metus atstovausiančią milijonams Europos viešųjų paslaugų darbuotojų: naująja EPSU prezidente išrinkta Francoise Geng, o generaliniu sekretoriumi perrinktas Jan Willem Goudriaan.
Sveikinme naujus EPSU vadovus ir linkime sėkmingo darbo!   https://www.facebook.com/photo?fbid=969764918275375&set=pb.100057256278314.-2207520000
                Gali būti 2 žmonės ir tekstas vaizdas
Antradienis, 2024 Birželio 18

 

Daugiau nei 500 profesinių sąjungų atstovų visoje Europoje susirinko Bukarešte į 11 – ąjį  EPSU kongresą,  kad pradėtų viešųjų paslaugų darbuotojų kovą per ateinančius 5 metus su šūkiu „Laikas viešosioms paslaugoms“!

Dalyvauja Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Kiršienė, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė, LPSK jaunimo pirmininAlina Tankeliun.

Linkime sėkmingo darbo!