• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Antradienis, 2021 Birželio 08

Lietuvos sveikatos  apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai šiemet suėjo 30 metų. Šios nuostabios sukakties proga sukvietėme savo narius birželio 4- 6 dienomis į išplėstinį Įgaliotinių tarybos posėdį Palangoje. Pirmininkė Aldona Baublytė pasveikino visus konferencijos dalyvius, padėkojo už bendrą ilgametį darbą ir palinkėjo būti visiems susitelkusiems kartu, nes būdami petys petin mes esame stipresni! Buvo miela  vėl susitikti fiziškai, po visų pandeminių  metų, kuomet bendravome tik virtualioje erdvėje,  buvome tikrai labai visų pasiilgę. O ir problemų bei išgyvenimų visi asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai turi tikrai labai daug. Vyko visų  LSADPS organizacijų diskusija dėl realios situacijos ASPĮ, tai ir  darbo apmokėjimas, priedai, Šakinės kolektyvinės sutarties vykdymas, mobingas, kurias mėginome bendrai aptarti ir spręsti. Palietėme ir vis dar aktualią temą ,,Ką žinome ir kas dar neatsakyta apie COVID - 19", o šiuo metu itin pati aktualiausia tema, tai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos kolektyvinės sutarties  derybos su LR sveikatos apsaugos  ministerija, kuri ypač  sunkiai sprendžiama ir sudėtingai skinasi sau kelią. 

Atsižvelgiant į nūdienos skaudžias savižudybių realijas dėl patiriamo mobingo ASPĮ surengėme savo nariams seminarą "Emocijos ir vidiniai resursai. Mobingo atpažinimas ir įveikos", kurį pravedė lektorė  - klinikinė psichologė - psichoterapeutė Rasa Šilalytė.

Turėjome tikrai nuostabų laiką, esame visi vakcinuoti, Palanga mus lepino karšta saule ir jūra, geros emocijos ir trykštantis juokas nustelbė daugelį problemų, vyko  maudynės su mankšta Baltijos jūroje, na ir  žinoma viską vainikavo trisdešimtmečiui skirtas Saksofono muzikos vakaras.

 

Trečiadienis, 2021 Birželio 02
Mobingas darbe – grubus žmogaus teisių pažeidimas. Skaudūs atvejai šalyje sukrečia. Mobingas žaloja žmonių gyvenimus, alina sveikatą, nuodija santykius darbe ir visos organizacijos klimatą, mažina produktyvumą. Atpažinti mobingą – pirmas žingsnis, sprendžiant brangiai kainuojančią problemą.
Diskusijoje „Mobingas darbe: kaip jį atpažinti?” dalyvauja Karilė Levickaitė, nevyriausybinės organizacijos Psichikos sveikatos perspektyvos direktorė, Jolita Vveinhardt, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė, Vilniaus universiteto docentė.

                       May be an image of vienas ar daugiau žmonių ir tekstas

Pirmadienis, 2021 Geg 31

2021 m. gegužės 27 d. vyko Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos organizuojami profesinės kvalifikacijos nuotoliniai tobulinimo kursai „Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje “, kuriuose pranešimus skaitė Lietuvos bioetikos komiteto ( http://bioetika.sam.lt/) specialistė Natalija Kancevičienė ir Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė.

Kursai buvo skirti visiems sveikatos priežiūros specialistams, kurie norėjo pagilinti teorines medicinos etikos žinias ir pagerinti jų praktinio taikymo įgūdžius: medicinos gydytojams (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojams (visos kvalifikacijos), ergoterapeutams, išplėstinės praktikos vaistininkams, kineziterapeutams, masažuotojams, medicinos psichologams, medicinos genetikams, medicinos biologams, biomedicinos technologams, radiologijos technologams, dietistams, optometrininkams, paramedikams, skubiosios medicinos pagalbos paramedikams ir kitiems specialistams.
Pirmoje kursų dalyje Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Natalija Kancevičienė pranešimo „Svarbiausi profesinės etikos principai“ metu dalyvius supažindino su šiuolaikinės profesinės etikos samprata bei svarbiausiais profesinės etikos principais: pagarba paciento atonomijai, privatumu, informuotu asmens sutikimu ir konfidencialumu. Pranešėja apžvelgė aktualiausias Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso, Slaugytojų profesinės etikos kodekso, Odontologų profesinės etikos kodekso, Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodekso nuostatas, aptarė sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų santykių modelius.
Antroje kusų dalyje Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Aira Jasalinytė-Rakauskienė skaitė pranešimą „Pacientų teisės Lietuvoje“, kuriame apžvelgė svarbiausias pacientų teises pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, bei aptarė kitus etiškai reikšmingus bendravimo aspektus. Taip pat pranešėja atliko dažniausių konfliktinių situacijų apžvalgą, pateikdama Lietuvos bioetikos komitete gaunamų pacientų skundų pavyzdžius, kuriuose nurodė profesinės etikos problemas, įvardino veikiančias aplinkybes bei pateikė galimus situacijos sprendimo būdus.
Kvalifikacijos tobulinimo kursai buvo užregistruoti METAS sistemoje. Kvalifikacijos tobulinimo mokymų dalyviai gavo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie dalyvavo 2 val. mokymuose „Profesinė etika asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
Pranešimai: Profesinė etika ASPI, lektorė Natalija Kancevičienė: čia:
Pacientų teisės Lietuvoje, lektorė Aira Jasalinytė - Rakauskienė: čia:
 
Ketvirtadienis, 2021 Geg 27

Kovai su mobingu darbe Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo tobulinti teisinį reguliavimą tiksliau reglamentuojant mobingo identifikavimo kriterijus, tyrimo ir vertinimo tvarką bei šalinimo priemones. Siūloma priskirti mobingo bei psichologinio smurto pasireiškimo darbo vietose atvejus prie šiurkščių darbo pareigų pažeidimų, numatant valstybės ir savivaldos staigų vadovų asmeninę atsakomybę bei baudas privačioms įstaigoms. 

Siūloma įpareigoti rizikos grupėms priklausančias įstaigas privalomai bent vieną kartą per metus vertinti mobingo riziką, o Valstybinei darbo inspekcijai – sugriežtinti mobingo kontrolę. Numatytos ir plačios mobingo bei psichologinio smurto darbe prevencijos priemonės. 

„Skaudūs atvejai šalyje ir santykinai nedidelis besikreipiančiųjų į Valstybinę darbo inspekciją ir Ginčų komisiją asmenų skaičius rodo, kad tikrasis problemos mastas mums vis dar yra nežinomas ir užmaskuotas dėl baimės kreiptis bei nepasitikėjimo. Psichologinis smurtas darbo vietose negali būti toleruojamas ir maskuojamas. Tačiau sėkmingai kovai su mobingu vien reglamentavimo pokyčių tikrai nepakas, reikalingas visų susitelkimas ir požiūrio kaita“, – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Darbo grupė tobulins galiojantį teisinį reglamentavimą

Darbą pradės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta darbo grupė  teisiniam reglamentavimui, sąlygojančiam mobingo apraiškų sisteminį mažėjimą įmonėse, tobulinti.  Darbo grupei keliamas tikslas iki vasaros pabaigos pateikti siūlymus, kaip Darbo kodekse įtvirtinti darbuotojų, galimai patiriančių ar patyrusių mobingą ir padavusių skundus atsakingoms institucijoms, teises bei apsaugos garantijas, ir nustatyti dėl mobingo kaltų asmenų atsakomybės pagrindus. Darbo grupė taip pat pateiks siūlymus, kaip Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme tiksliau ir aiškiau apibrėžti mobingą, įtvirtinti darbdavių pareigas ir užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo psichosocialinių rizikos veiksnių. Darbo grupė apibrėš tikslius standartizuotus kriterijus mobingo darbe apraiškoms atpažinti, paruoš mobingo apraiškų tyrimo ir minėtų kriterijų nustatymo metodiką, pateiks siūlymus dėl mobingo veikos kriminalizavimo galimybių. 

Bus siūloma griežtinti atsakomybę

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengs Darbo kodekso pataisas, kuriomis siekiama aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti mobingo sąvoką ir priskirti pasitvirtinusius mobingo bei psichologinio smurto pasireiškimo darbo vietose atvejus prie šiurkščių darbo pareigų pažeidimų. Už šiuos pažeidimus bus siūloma numatyti asmeninę valstybės ir savivaldos įstaigų vadovų atsakomybę. Siūloma numatyti baudas privačioms įstaigoms už pasitvirtinusius mobingo pasireiškimo darbo vietose atvejus. 

Darbdaviai turės tirti mobingo atvejus, vertinti riziką

Siūloma nustatyti, kad darbdavys privalėtų ištirti galimo psichologinio smurto ir mobingo atvejus. Kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bus parengta šių atvejų ištyrimo tvarka, mobingo ir psichologinio smurto identifikavimo ir vertinimo kriterijai bei pašalinimo priemonės.

Ketinama įpareigoti įstaigas ir organizacijas, priklausančias didžiausios psichosocialinės rizikos grupėms, privalomai bent vieną kartą per metus vertinti psichologinio smurto ir mobingo riziką pagal Valstybinės darbo inspekcijos specialistų sukurtą klausimyną ir įstaigos psichosocialinės rizikos būklę deklaruoti Valstybinei darbo inspekcijai. 

Valstybinei darbo inspekcijai – daugiau atsakomybės

Valstybinė darbo inspekcija bus įpareigota nuolat stebėti mobingo bei psichologinio smurto pasireiškimo darbo vietose padėtį šalyje, ne rečiau nei vieną kartą per metus teikti ministerijai stebėsenos ir priežiūros rezultatų apibendrinimą. Numatoma tobulinti ir Valstybinės darbo inspekcijos naudojamą Rizikingumo vertinimo sistemą. 

Numatomos plačios prevencinės priemonės

Dar šiais metais bus pradėta įgyvendinti ilgalaikė kompleksinė informacinė kampanija apie mobingo ir psichologinio smurto darbo vietose žalą visuomenei ir konkretiems asmenims. Bus organizuojami nuotoliniai seminarai psichosocialinės rizikos klausimais. 

Numatoma plačiau viešinti, ypač šalies regionuose, psichologinės pagalbos telefonus, kuriais šalies gyventojai gali kreiptis ir gauti pagalbą, patyrus psichologinį smurtą ir bauginimą ne tik darbo vietose, bet ir privačioje aplinkoje. 


 Socialinės ir darbo ministerijos informacija

Trečiadienis, 2021 Geg 26

Šiandieną LR Seimo sveikatos komiteto posėdyje buvo aptariami ypač šiuo laikotarpiu aktualūs  klausimai: "Dėl mobingo apraiškų sveikatos priežiūros įstaigose ir " Dėl priemonių psichoemociniam klimatuis gerinti".  

Dalyvavo pranešėjai - Prof.dr. Jolita Vveinhardr su tema" Ne viskas mobingas, kas mobingu vadinama", gyd. Almina Vilimienė, pranešimo tema "Mobingo psichologiniai mechanizmai. Mobingo pasekmės individui ir organizacijai", gyd. Tadas Kananavičius " Mobingas kaip medicinos sistemos pasekmė", gyd. Raimundas Alekna "Asertyvus elgesys".

Labai siūlome susipažinti su šiais pranešimais. Video įraše pradėti žiūrėti nuo 45 minutės.

https://www.youtube.com/watch?v=sARw_cUgiiU

LSADPS informacija

 

Į viršų