• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Antradienis, 2024 Kovas 12

 Nelegalus darbas kenkia tiek valstybei, tiek darbuotojui ir darbdaviui. Dėl nelegalaus ir nedeklaruoto darbo prastėja viešojo sektoriaus paslaugų kokybė, o tai turi įtakos sąžiningai dirbantiems darbdaviams, kurie darbo rinkoje dalyvauja iškreiptos konkurencijos sąlygomis. Darbuotojai praranda didžiąją dalį arba visas socialines garantijas, o darbdaviams gresia baudos ir kiti apribojimai.

Nelegalus darbas užtraukia baudą atsakingiems fiziniams asmenims (darbdaviams arba jų atstovams) nuo 1 000 iki 5 000 Eur. Pakartotinai padarytas administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 5 000 iki 6 000 Eur. Darbdaviui – juridiniam asmeniui – skiriama bauda nuo 868 iki 2 896 Eur už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 2 896 iki 5 792 Eur už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

Nedeklaruotas darbas (darbo laiko apskaitos pažeidimas) užtraukia baudą atsakingiems fiziniams asmenims (darbdaviams arba jų atstovams) nuo 300 iki 1 450 Eur. Pakartotinai padarytas administracinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 1 400 iki 3 000 Eur. Bauda darbdaviui – juridiniam asmeniui – nuo 200 iki 600 Eur. Pakartotinai padarytas pažeidimas užtraukia baudą nuo 600 iki 1 200 Eur.

Nelegalaus darbo atvejų pasitaiko visose srityse, bet kai kuriuose sektoriuose tokie pažeidimai nustatomi dažniau, pvz., statybų, viešojo maitinimo ir apgyvendinimo, transporto ir t. t.

„2023 m. gruodį Vilniuje vykdytos neplaninės nelegalaus darbo akcijos metu patikrinta 12 viešojo maitinimo įmonių, nustatyta 13 nelegaliai dirbusių asmenų (10 iš jų trečiųjų šalių piliečiai). Šios akcijos metu ypatingas dėmesys skirtas rizikingų įmonių atrankai (analizė viešoje erdvėje, buvę VDI patikrinimai, VSAT duomenys ir k.t.). Be to, patikrinimai buvo vykdomi tik savaitgaliais, orientavomės į rezultatą, o ne į kiekį“, – komentuoja VDI kancleris Šarūnas Orlavičius.

Valstybinė darbo inspekcija labai rimtai žiūri į su nelegaliu darbu susijusius pažeidimus, todėl ne tik vykdo neplanines patikros akcijas, bet inicijuoja tyrimus reaguodama į viešoje erdvėje pasirodžiusius pranešimus.

„Reikėtų paminėti, kad be baudų, darbdaviams taikomos ir papildomos priemonės. Nustačius nelegalų darbą, jie įtraukiami į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, kas lemia apribojimą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas. Nustačius nelegalų ir nedeklaruotą darbą, neišduodami leidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, neišduodami leidimai laikinai gyventi norimiems įdarbinti užsieniečiams“, – pažymi VDI kancleris Šarūnas Orlavičius.

Pirmadienis, 2024 Kovas 11

Su Kovo 11- ąja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, vienybės ir ryžto diena!
Lai pavasario saulės spinduliai sušildo žemę, o meilė Lietuvai – mūsų širdis!

Trečiadienis, 2024 Kovas 06

Deklaruodami savo pajamas už 2023 metus nepamirškite skirti 0,6 proc. nuo savo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai, kodas 190776912.

Tai galima padaryti patogiai nuotoliniu būdu, jungiantis iš savo įrenginių prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
Primename, kad paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, galima skirti iki 1,2 proc. GPM, politinėms partijoms – iki 0,6 proc., profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (kiekvienam jų skirti atskiri prašymo formos langeliai).
Ši parama gyventojams nieko nekainuoja!
Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
Maksimalus laikotarpis yra iki 2027 metų (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).
SVARBU:
! Prašymo formą galite pateikti iki 2024 m. gegužės 2 d.
! Skirti paramą galima tik pateikus metinę pajamų deklaraciją (elektroniniu būdu).
Kaip pateikti prašymą paramai skirti?
✓ Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt.
✓ Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e-bankininkystę, su e-parašu ar su VMI priemonėmis. Tai galima padaryti ir telefonu per VMI mobiliąją programėlę, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google play.
✓ Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše – „Prašymas skirti paramą“, forma FRO512 (6 versija).
✓ Gavėjo pavadinimas – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga
✓ Identifikacinis numeris (kodas) – 190776912
Taip pat aiški ir iliustratyvi prašymo pildymo instrukcija pateikiama VMI vedlyje:
Dėkojame mūsų rėmėjams!

Prašymo FR0512 formos pildymas vedlio principu pageidaujantiems skirti pajamų mokesčio dalį paramai

Penktadienis, 2024 Kovas 01

 

                                                      Gali būti 1 asmuo vaizdas

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems mirus mūsų kolegei, bendražygei, buvusiai ilgametei Santaros sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkei, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narei Genovaitei Milošienei.

 

                                         Užuojauta

 

Ketvirtadienis, 2024 Vasario 29

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų konfederacija (EPSU) 60-asis Sveikatos ir socialinių paslaugų nuolatinio komiteto posėdis Briuselyje, Belgija. Dalyvauja pirmininkė Rūta Kiršienė.

Išsamesnė informacija šioje nuorodoje :https://www.facebook.com/photo?fbid=815606437246677&set=pcb.815611423912845                                          

Į viršų