• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Antradienis, 2023 Geg 23

Šiandien Berlyne, Vokietijoje, prasidėjo XV-asis Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Kongresas. Jis truks iki gegužės 26 d.

Tai – svarbiausias organizacijos renginys, vykstantis kas ketverius metus. Kongrese bus išrinkta nauja ETUC vadovybė, tvirtinama organizacijos 2019-2023 m. ataskaita, redaguojama ETUC Konstitucija, priimami nauji strateginiai dokumentai (taip pat ir Berlyno manifestas) bei tvirtinama ETUC veiksmų programa kitiems ketveriems metams.

Tiesa, šis Kongresas ypatingas ir tuo, kad šiemet minimas Europos profesinių sąjungų konfederacijos įsteigimo penkiasdešimtmetis. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai jis dar svarbus ir dėl to, kad organizacijos pirmininkė Inga Ruginienė kandidatuoja į svarbią ETUC viceprezidentės poziciją.

Kongrese dalyvauja apie 600 nacionalinių profesinių sąjungų bei šakinių federacijų delegatų iš 41 šalies. Tarp jų – daug organizacijų lyderių. Kongrese dalyvaus ir daug aukšto lygio svečių bei pranešėjų. Pavyzdžiui, jame savo mintimis dalinsis Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Vokietijos federalinis kancleris Olaf Scholz, Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministras Hubertus Heil, eurokomisaras, atsakingas už darbus ir socialines teises, Nicolas Schmit bei daug kitų.

Laukia intensyvus, bet įdomus ir svarbus renginys visam Europos profesinių sąjungų judėjimui. Profesinės sąjungos yra svarbus politikos veikėjas ir gali prisidėti prie daugybės teigiamų pokyčių. Tam svarbu būti vieningais ir mobilizuotis bendriems darbams. Dėl to tokie renginiai, kada vienoje vietoje susirenka visos Europos profesinių sąjungų lyderiai, yra puiki proga apsikeisti savo vizijomis, kokia kryptimi turėtų judėti Europos profesinės sąjungos bei į kokius darbuotojų prioritetus turime koncentruotis netolimoje ateityje“, – sako I. Ruginienė.

LPSK informacija:

https://www.lpsk.lt/2023/05/23/prasidejo-xv-asis-etuc-kongresas/?fbclid=IwAR27ZERTueQD4mHspMz3G4dbyCJx4DdIUSjWpDPu0N2mnq2ypmIWrJeqUtg

 

 

Antradienis, 2023 Geg 23

 

  • Ekstremalus karštis. Europos Komisija ėmėsi žingsnių apsaugant darbuotojus nuo ekstremalaus karščio – paskelbtos gairės dėl darbdavių atsakomybės apsaugoti aukštoje temperatūroje dirbančius darbuotojus. Šios gairės, Europos profesinių sąjungų konfederacijos spaudimo dėka, sukurtos Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, dėl per ankstesnes karščio bangas įvykusių darbuotojų žūčių ir kitokios žalos jų sveikatai. Reguliacinių priemonių dėl darbo karščio bangų metu poreikis itin aukštas: dėl klimato kaitos šios tragedijos gali tapti vis dažnesnėmis. Gairės apima tokius pasiūlymus kaip darbo valandų koregavimas, vandens, prieigos prie pavėsio užtikrinimas bei apsauginių darbo drabužių suteikimas. ETUC teigimu, kitas EK žingsnis turi būti šių gairių pavertimas privalomais įstatymais. Plačiau – čia (anglų k.).

 

  • Dirbtinis intelektas. Europos Parlamentas priėmė dirbtinio intelekto akto papildymus, bet paliko spragą, galinčią pažeisti darbuotojų teises ir keliančią pavojų jų saugumui. Aktas nustato, kad, prieš paleisdami savo produktą į rinką, gamintojai privalo pažymėti jį kaip aukštos arba žemos rizikos. Vis tik aktas nenumato apribojimų dėl dirbtinio intelekto įrenginių pritaikymo darbovietėse. Anot jo, dirbtinio intelekto naudojimo apribojimai gali būti įvedami tik esant „reikšmingai grėsmei“, bet dėl tokio apibrėžimo darbuotojų saugumas ir teisės nėra tinkamai apsaugomi. Kaip teigia ETUC konfederacinė sekretorė Isabelle Schömann, dirbtinis intelektas jau tapo viena nelaimingų atsitikimų darbe bei išaugusio darbuotojų streso priežasčių, tad dėl jo pritaikymo darbe būtina konsultuotis su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis, vadovaujantis ne vien tik verslo, tačiau ir platesnių piliečių grupių interesais. Plačiau – čia (anglų. k.).

 

  • Teisės. Europos profesinių sąjungų konfederacija ir tarptautinė Europos pramonės darbuotojų profesinė sąjunga „IndustriAll Europe“ išreiškė susirūpinimą dėl ES „Akto dėl paramos šaudmenų gamybai“ ir jam siūlomų pakeitimų. Aktu stengiamasi padidinti ES pajėgumus ir paspartinti reagavimo procesus, siekiant sustiprinti ES gynybą bei užtikrinti paramos Ukrainai tiekimą, visgi nerimą kelia šiuo aktu darbdaviams sukuriamos sąlygos nukrypti nuo darbuotojus ginančių įstatymų (pavyzdžiui, ES darbo laiko direktyvos) laikymosi. Anot Isabelle Barthès, „IndustriAll Europe“ generalinės sekretorės, pastangos stiprinti gynybos pajėgumus suprantamos ir svarbios, bet tai negali būti daroma darbuotojų sveikatos ir saugumo sąskaita, be to, tam tikrose pramonės šakose pastebimos darbdavių pastangos pasinaudoti situacija ir nesilaikyti darbuotojų teises ginančių teisės aktų. Tai nėra tinkamas atsakas į krizę. Plačiau – čia (anglų k.).

 

  • Asbestozė. Asbestozės aukos ir jų šeimos nariai kreipėsi į Europos Sąjungos lyderius su raginimu imtis rimtesnių priemonių apsaugoti darbuotojus nuo šios ligos. Dėl asbestozės (lėtinės profesinės plaučių ligos, kurią sukelia asbestu užterštas oras ilgą laiką dirbant užterštoje aplinkoje) ES kasmet miršta apie 90 tūkst. žmonių. Būtent ši liga yra dažniausia mirčių darbo vietoje priežastis. Visoje ES asbestozės riziką patiria nuo 4 iki 7 mln. darbuotojų, prognozuojamas šio skaičiaus išaugimas dėl Europos žaliajame kurse numatytų pastatų renovacijos tikslų. Profesinės sąjungos siekia užtikrinti kuo mažesnį vienam darbuotojui tenkantį asbesto kiekį, tačiau Europos Komisija ir Europos Taryba nesutinka ir siekia įtvirtinti didesnį asbesto limitą – esą toks reikalavimas būtų neproporcinga našta verslams. Plačiau – čia (anglų k.).
Ketvirtadienis, 2023 Geg 18

 

VDI informuoja, kad darbdavys privalo sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar darbuotojų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį. 2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio pakeitimai, kurie numato smurto ir priekabiavimo, įskaitant psichologinio smurto, smurto ir priekabiavimo dėl lyties sąvoką, šių reiškinių draudimą bei darbdavio pareigas smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje.

Psichologinio smurto darbe prevencijos skyriaus vedėja Liudmila Mironovienė atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 2 dalimi, smurtas ir priekabiavimas, įskaitant psichologinį smurtą, smurtą ir priekabiavimą dėl lyties (smurtas ir priekabiavimas, nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą), yra bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka arba (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (arba) neturtinė žala. Smurtas ir priekabiavimas draudžiamas: darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį; pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis; su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu; su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu; darbdavio suteiktame būste; pakeliui į darbą ar iš darbo.

 Skyriaus vedėja L. Mironovienė pabrėžia, kad darbdaviai privalo imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ar priekabiavimą, suteikti. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad darbdavys, atsižvelgdamas į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, privalo imtis jų šalinimo ir (arba) kontrolės priemonių.

 Siekdamas įvykdyti šią pareigą, įmonės vadovas pirmiausia pats neturi taikyti smurto ir priekabiavimo. Darbdavio viešas paskelbimas dėl smurto ir priekabiavimo, neetiško elgesio netoleravimo leidžia aiškiai parodyti galimiems smurtautojams, kad nepriimtinas elgesys, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir (arba) indelio į darbo organizacijos veiklą, neleidžiamas jokio darbuotojo / lankytojo atžvilgiu.

 Be to, darbdavys privalo patvirtinti vidinius teisės aktus, susijusius su smurto ir priekabiavimo prevencija, reglamentuoti darbuotojų tinkamo elgesio (etikos) taisykles, nustatyti smurto ir priekabiavimo draudimą. Viena iš smurto ir priekabiavimo prevencinių priemonių yra atsakingo asmens, kuriuo pasitiki visi darbuotojai ir į kurį jie gali kreiptis, patyrę smurtą ar priekabiavimą, paskyrimas. Kilus konfliktui ar gavus informaciją apie galimas smurto ar priekabiavimo apraiškas, darbdavys privalo šią informaciją išnagrinėti bei užkirsti kelią galimam smurtui kilti, esant darbuotojo kreipimuisi ar poreikiui – suteikti jam reikiamą pagalbą.

 Specialistė pažymi, kad kiekvienas darbdavys privalo nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus. Ši tvarka būtina tam, kad kiekvienam darbuotojui būtų aišku, kur ir kokia tvarka reikia kreiptis patyrus smurto ar priekabiavimo apraiškas arba pastebėjus nepriimtino elgesio atvejus savo bendradarbių atžvilgiu. Beje, ši tvarka kaip atskiras dokumentas neprivalo būti įmonėse, kuriose yra daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, kadangi tokiose įmonėse pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka turi būti reglamentuota Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje.

Taip pat ne mažiau svarbi darbdavio pareiga smurto ir priekabiavimo prevencijos srityje yra darbuotojų mokymai apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje. L. Mironovienė akcentuoja, kad pareiga organizuoti mokymus taikoma visiems darbdaviams, nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, tačiau Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nenumato šių mokymų atlikimo būdo, formos ir dažnumo, todėl šį organizacinį klausimą darbdavys gali spręsti savo nuožiūra. 

Kaip jau buvo minėta, darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, privalo patvirtinti Smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti. Šioje politikoje turi būti reglamentuota: smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai, galimos smurto ir priekabiavimo formos, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.

 VDI informacijahttps://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=3999

 

 

 

Trečiadienis, 2023 Geg 17

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

 Nors dažniausiai, apie 75 proc., į darbo ginčų komisijas (DGK) kreipiasi darbuotojai dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų, tačiau antrą vietą pagal DGK nagrinėjamų reikalavimų skaičių užima darbo ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo.

 VDI informuoja, kad DGK pasitaiko ir tokių ginčų dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, kai darbuotojas prašo atleisti jį iš darbo, tačiau darbdavys neatleidžia arba atleidžia kitu Darbo kodekso pagrindu nei darbuotojas prašo. Vienas tokių atvejų – atleidimas iš darbo paties darbuotojo iniciatyva, tačiau dėl svarbios (DK 56 str. numatytos) priežasties, pavyzdžiui, kai darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), vyrą, žmoną) arba kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (DK 56 str. 1 d. 3 p.).

 VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė pažymi, kad Darbo kodekso 56 straipsnis numato baigtinį sąrašą svarbių priežasčių (4 priežastys), kada darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, o įspėti darbdavį tokiu atveju darbuotojui privalu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Be to, akcentuotina, kad nutraukiant darbo sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu darbdavys privalo išmokėti darbuotojui 2 jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus – 1 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Skyriaus vedėja I. Janukevičienė pabrėžia, kad darbdavio nenoras mokėti darbuotojui išeitinę išmoką neretai ir būna ginčo dėl darbo sutarties nenutraukimo priežastis, ir informuoja, kad DGK buvo nagrinėta darbo byla dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo darbuotojui negalint tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl namuose slaugomo šeimos nario, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ši byla pasiekė apeliacinės instancijos teismą (2023 02 28 Kauno apygardos teismo nutartis civ. b. Nr. e2A-120-638/2023), ir tiek DGK, tiek abiejų instancijų teismuose ginčas buvo išspręstas vienodai – darbuotojos naudai, t. y. pripažinus, kad darbo sutartis nutraukta ne DK 55 str. 1 d. pagrindu, bet DK 56 str. 1 d. 3 p. pagrindu, taigi darbdavys įpareigotas sumokėti darbuotojai išeitinę išmoką.

 Skyriaus vedėja I. Janukevičienė akcentuoja, kad pagal teismų praktiką darbuotojas pareiškime turi nurodyti ne tik pareiškimo surašymo dieną, pageidaujamą darbo santykių nutraukimo datą, bet ir jo atžvilgiu egzistuojančią konkrečią priežastį, įtvirtintą DK 56 str. 1 d., ir tik dėl nurodytų svarbių priežasčių savo iniciatyva nutraukiantis darbo sutartį darbuotojas įgyja teisę į išeitinę išmoką (DK 56 str. 2 d.).

VDI informacijahttps://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3995

 

 

Pirmadienis, 2023 Geg 15

Žuvus mylimiems Tėveliams labai užjaučiame Živilę Mikalauskienę, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Valdybos pirmininkės pavaduotoją, VšĮ Karoliniškių poliklinikos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkę.

Netekties skausmą tesumažina šviesus Jų prisiminimas.

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame šeimai ir artimiesiems.

LSADPS Valdybos vardu pirmininkė Rūta Kiršienė.

                                          Nemokamos nuotraukos užuojautos paieška, atsisiuntimas - mediakatalogas.lt

Į viršų