• LT
  • EN

(8 5) 24 97 441
lsadps@lsadps.com

  • LSADPS VALDYBA
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
  • LSADPS
Antradienis, 2023 Spalio 24

Pirmadienį įvyko Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT), kurioje yra ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Kiršienė. Sveikiname!

Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (PSDT) ir toliau vadovaus sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas. Toks sprendimas buvo priimtas po vakar vykusio balsavimo pirmame naujosios sudėties PSDT posėdyje.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pasveikino tarybą, kuri jau anksčiau buvo patvirtinta naujos sudėties. Kaip visuomet, taip ir šįkart tarybą sudaro 15 narių: Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovai, penki darbdavių ir penki apdraustųjų atstovai. Tokiu būdu formuojant tarybą užtikrinama, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujamos visos suinteresuotos pusės.

                   

Tarp apdraustųjų atstovų artimiausius dvejus metus taryboje dirbs pacientų bei pensininkų ir neįgaliųjų interesus ginančių organizacijų atstovai. Taip pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bei sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovai. Tuo tarpu darbdavių interesams atstovaus tarybos nariai iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, darbdavių organizacijų bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizacijų ir darbuotojų atstovai.

PSDT nariu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos žmogus ir ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės, t. y. ne ilgiau nei ketverius metus.

Ši taryba yra kolegiali patariamoji institucija, kurios sudėtį ir nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras. PSDT svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius, teikia siūlymus SAM dėl sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, sąrašo. Taip pat taryba teikia išvadą dėl šio biudžeto projekto, siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų ir kt.

Plačiau susipažinti su PSDT veikla, nutarimais, pateikti siūlymus galima čia.

VLK informacija

 

Pirmadienis, 2023 Spalio 23

Visoje Europoje prasideda saugių darbo vietų kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“.

Paskutinę spalio mėnesio savaitę pradedama nauja 2023–2025 m. Europos saugių darbo vietų kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“. Šią savaitę visoje ES ir už jos ribų vyksta šimtai informuotumo didinimo renginių, kurie sulaukia išskirtinio žiniasklaidos dėmesio.

Kampanijos misija – didinti informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą Europoje, o jos skleidžiama žinia aiški – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.“

Kasdienis darbas yra vis labiau skaitmenizuojamas, todėl 2023–2025 m. kampanijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant saugios ir produktyvios skaitmeninės darbo pertvarkos. Skaitmeninės technologijos, kurios vystosi sparčiau nei bet kurios kitos inovacijos mūsų istorijoje, pakeitė mūsų visuomenę ir kasdienį gyvenimą. Darbuotojams ir darbdaviams daugelyje darbo vietų ir visuose sektoriuose skaitmeninės technologijos suteikia daugiau galimybių, tačiau taip pat kelia sudėtingesnių uždavinių ir didesnę riziką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

Kampanija siekiama gilinti žinias apie saugų skaitmeninių technologijų naudojimą visuose sektoriuose, skleisti informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos iššūkius, susijusius su darbo skaitmeninimu, informuoti apie kylančią riziką ir galimybes, skatinti rizikos vertinimą ir saugų skaitmeninių technologijų valdymą darbe, skatinti keistis informacija ir gerąja praktika.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI), vykdanti EU-OSHA Lietuvos ryšių punkto funkcijas, pasitelkdama socialinius partnerius ir kitus tarpininkus, aktyviai dalyvauja šioje kampanijoje ir spalio 24 d. Vilniuje rengia konferenciją „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“, skirtą įmonių atstovams.

Europos saugių darbo vietų kampanijos yra didžiausios tokio pobūdžio kampanijos pasaulyje ir kiekviena jų turi aiškiai apibrėžtą temą. Buvusių kampanijų temos įvairios – nuo rizikos vertinimo ir prevencijos skatinimo iki informuotumo apie tvarias darbo sąlygas didinimo ir darbuotojų apsaugos nuo pavojingų medžiagų ar su darbu susijusių kaulų-raumenų sutrikimų. Kampanijose išskirtinis dėmesys skiriamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei pažeidžiamoms darbuotojų grupėms, taip pat siekiama, kad kiekviena kampanija pasiektų tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), koordinuojanti šias kampanijas, įmonėms paruošė daugybę informacinių leidinių, taip pat ji organizuoja arba remia daugybę informuotumo didinimo renginių ir iniciatyvų. Svarbiausieji jų – gerosios praktikos mainų renginiai, saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimaiEuropos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė, kampanijos aukščiausiojo lygio susitikimas ir filmo apie saugias darbo vietas apdovanojimas.

Kviečiame visus prisijungti prie saugių darbo vietų kampanijos, nes technologinio tobulėjimo ir skaitmenizavimo kontekste svarbu nepamiršti, kad vis tik pirmenybę reikia teikti darbuotojams ir jų saugumui. Apsilankykite kampanijos tinklapyje https://healthy-workplaces.osha.europa.eu/lt, kur rasite daug naudingos informacijos ir sužinosite, kaip galite dalyvauti kampanijoje.

www.vdi.lt

 

 

Konsultuojame:

Pirmadienis, 2023 Spalio 23
Valstybinė darbo inspekcija, vykdydama Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) Lietuvos ryšių punkto funkcijas, kartu su Higienos institutu organizuoja nuotolinį seminarą profesinės sveikatos specialistams, medikams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų atstovams tema „Su darbu susijusios ligos“. Vienas iš EU-OSHA prioritetų yra remti su darbu susijusių ligų prevenciją. Taip siekiama ne tik gerinti pavienių darbuotojų gyvenimą, bet ir kuo labiau mažinti dėl su darbu susijusių ligų patiriamas išlaidas ir mirčių skaičių.
Seminaras vyks:
🕙2023 m. lapkričio 9 d. Pradžia – 10 val.
🖥 Nuotoliniu būdu per Teams platformą.
Dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija yra būtina ir gali būti sustabdyta anksčiau.
Registracijos nuoroda:
Registruotis galima iki lapkričio 6 d. imtinai. Apie registracijos patvirtinimą bus pranešta el. laišku. Dalyviams, kuriems bus patvirtinta registracija, atsiųsime prisijungimo prie mokymų informaciją. Mokymų dalyviams pažymėjimai nebus išduodami.
                               Gali būti 1 asmuo ir tekstas vaizdas
Ketvirtadienis, 2023 Spalio 19
Lapkričio 3 d. 10 val. VDI kviečia į nemokamus nuotolinius mokymus „Lygios galimybės ir nediskriminavimo principai“, kuriuose bus aptariami atvejai, kai yra būtina sudaryti lygių galimybių politiką, paaiškinta diskriminacijos sąvoka bei taikymo principai, apžvelgiami diskriminacijos pavyzdžiai.
Seminaras vyks:
🕙2023 m. lapkričio 3 d. Pradžia – 10 val.
🖥 Nuotoliniu būdu per Teams platformą.
👥 Pranešėjos: Darbo teisės skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Kliukoit ir teisininkė Kristina Rodevič-Savicka.
Dėl riboto dalyvių skaičiaus registracija yra būtina ir gali būti sustabdyta anksčiau.
Registruotis galima iki spalio 31 d. 16 val. Apie registracijos patvirtinimą bus pranešta el. laišku. Dalyviams, kuriems bus patvirtinta registracija, atsiųsime prisijungimo prie mokymų informaciją. Mokymų dalyviams pažymėjimai nebus išduodami.
                                   Gali būti 2 žmonės ir tekstas vaizdas